19520725 - Jordfästningar

Jordfästningar

Stoftet efter lantbrukaren Ragnar Thomsson, Hägvalds i Vänge, har vigts till gravens ro. Sorgeakten, som omslöts av sorgemusik och psalmsång, förrättades i Vänge kyrka av kyrkoherde Erik Beijer. En vacker gärd av kransar och blommor hade sänts till båren.Gotlänningen
Fredagen 25 Juli 1952
Nr 169
Årgång 69