19520728 - Dyr spritlåda stals vid hamnen.

Dyr spritlåda stals vid hamnen.

En dyr spritlåda har försvunnit under lossningsarbete i Visby hamn. Lådan innehöll en mängd fina, i marknaden begärliga spritsorter, som var avsedda för Stadshotellet. Stölden skedde troligtvis under torsdagseftermiddagen.
Iådan hittades sedermera länsad på sitt innehåll i närheten av fiskehamnen. Polisen utreder.Gotlänningen
Måndagen 28 Juli 1952
Nr 171
Årgång 69