19521115 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i går stoftet efter änkefru Antoinetta Gardell, Visby. Den högtidliga akten som ägde rum i Östra gravkapellet inleddes med att musikfanjunkare Ernst Pettersson på violin utförde »Sicilienne» av Maria Theresia von Paradies. Efter ps. 597: 1-2 höll kyrkoadjunkt L.-M. Holmbäck griftetal och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 597: 6 sjungits spelade hr Pettersson »Ave Maria» av Schubert. Under sorgemusik utbars sedan kistan och sänktes i familjegraven på Östra kyrkogården. I den vackra blomstergärden märktes en krans från styrelsen för Gotlands hemslöjdsförening och en från Visby metodistförsamling.Gotlänningen
Lördagen den 15 November 1952
Nr 266
Årgång 69