19421117 - PYROFYR-representant i Visby

PYROFYR-representant i Visby
var vaken för skojeriaffärer.

Med anledning av en artikel i lördagsnumret av Gotlänningen fick herr Sam Peterson, Visby — representant för preparatet PYROFYR från Idol Kemiska Industrier — upp ögonen för preparatet, som inte är annat än skoj. Firman hade bl. a. flera andra »affärer», som dock gjordes hipp i godo med köparna. Vad PYROFYR beträffar har polisanmälan inte tagits tillbaka.
— Jag tyckte att det var lite konstigt, berättar herr Peterson för Gotlänningen, trots att allt verkade vara i laga ordning. Firman sände hit bl. a. ett par urklipp ur tidningar, i vilka en ingenjör hade uttalat att PYROFYR var ett på goda grunder fint besparingsmedel.
Vad som var konstigt var att jag som prov inte fick hit mer än ett halvt kg. Man annonserade ut besparingsmedlet, som sades spara upp till 25 proc. av bränslet, minskade slaggbildningen till ett minimum, eliminerade koloxidgaser, motverkade beläggning på tuber och väggar, bidrog till fullständig förbränning.
Vid kemiska undersökningar har man kommit fram till att PYROFYRET inte består av annat än till största delen av vanligt koksalt, vilket rentav har skadlig inverkan på pannor vid eldning.
Jag har sparat det lilla provet jag fått, säger herr Peterson vidare, tyckte att de åtminstone kunde ha skickat något mera. Firmans mening var sedan att »backa på ca 600 kg», och det var ju tur att man var försiktig. Folk har helt naturligt trott att det var en fin artikel, eftersom den också var billig och efterfrågan har varit synnerligen stor. Dessbättre har jag inte kunnat leverera något, slutar herr Peterson.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69