19421117 - Jaktförbud i Rute.

Jaktförbud i Rute.

Jag förbjuder härmed all obehörig jakt å min arrenderade jaktmark Rute Annex. Undantagna från förbudet äro på grund av jakträttsutbyte Kapten C. O. Ossiann, Fårösund, Vapenhantverkare Henning Emilsson, Fårösund, Förrådsman Karl Nordström, Rute, Hr Axel Kolmodin, Rute.
Överträdelse av förbudet kommer att beivras enligt lag oavsett person och utbetalar jag 100 kr till den som kan leda överträdelse i laga bevis.
Lennart Bergström Jakträttsinnehavare.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69