19421117 - Död. Anna Smitterberg.

Vår kära Mor Farmor och Mormor Anna Smitterberg 3/9 1876 har lämnat oss.
Visby den 15 nov. 1952.
Ingrid och Åke Eckerström
Torsten och Vera Smitterberg
Barnbarnen

Jordfästningen äger rum i östra gravkapellet lördagen den 22 nov. kl. 14.00, där samling sker kl. 13.50.
Meddelas endast på detta sätt.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69