19421117 - Deltagande. AXEL ANDERSSON.

För alla vackra blommor och för allt vänligt deltagande vid vår käre faders AXEL ANDERSSON bortgång vårt varma och innerliga tack.
BARNENGotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69