19421117 - Kustartilleriet.

Kustartilleriet.

Kapten Ossiann kommenderas som regementsstabschef från och med den 15 nov. och kapten Gustrin kommenderas som chef för tredje kompaniet från den 5 dec.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69