19421117 - Lärartjänsterna.

Lärartjänsterna.

Två ord. småskollärarinnetjänster vid Visby folkskolor har vid ansökningstidens utgång fått sammanlagt åtta sökande.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69