19421117 - Hogräns kyrka.

Hogräns kyrka.

Byggnadsstyrelsen har godkänt ett förslag till elektrisk installation av värme i Hogräns kyrka. Däremot har inte belysningsförslaget kunnat godkännas i föreliggande form.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69