19421117 - Byggnadstillstånd

Byggnadstillstånd

söks hos arbetsmarknadsstyrelsen av Visby stads drätselkammare för att lägga om S:t Göransgatan, delen Norderväg—Lasarettsgatan—Trojagatan för en beräknad kostnad av 117.900 kr, för att lägga om del av Lummelundsväg för en kostnad av 185.000 kr samt för att bredda och hårdgöra Kung Magnus väg, delen Artillerigatan—Skolportsgatan för en kostnad av 51.000 kr. Länsarbetsnämnden tillstyrker ansökningarna.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69