19421117 - En träff för sparklubbskassörer

En träff för sparklubbskassörer

hade DBV:s sparbank enligt tradition varje höst anordnat i fredags och samling skedde på Hantverkargården, där direktör Haeffner-Flodman hälsade de närvarande. Om klubbverksamheten kunde vidare meddelas att 65 sparklubbar nu är anslutna till banken, varav fem är nya för året och insättarbehållningen pr den 31 oktober uppgick till 301.000 kr.
I fortsättningen hade man en diskussion om sparverksamheten, det blev också kaffe och allsång med hr Leif Jonasson som ledare och denne svarade också för en musiktävling och d:o underhållning. Sparfrämjandets nya färgfilm »Det ordnar sig för Blomgren» fanns också på aftonens trivsamma program.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69