19421117 - 5.600 cigarretter tullbeslagna vid Furillen.

5.600 cigarretter tullbeslagna vid Furillen.

Tullens kustbevakning i Visby gjorde i lördags på begäran av tullmästaren i Kylley en visitation på Stockholmsångaren Granada som efter ha lossat kokslast från Stettin i Slite avgått till Furillen. Man hittade inte mindre än 5.600 cigarretter ombord.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69