19421117 - Fotgängare påkörd av mc.

Fotgängare påkörd av mc.

Vid 17.30-tiden i lördags inträffade på vägen i Träkumla en olycka, som dock inte fick några allvarliga följder. En motorcyklist som hade kört med halvljus för att bättre kunna se vägbanan fick på 20 m:s avstånd syn på en fotgängare, som gick på vänstra vägkanten. Strax innan motorcyklisten skulle passera tog emellertid — enligt motorcyklistens uppgift — fotgängaren ett par steg ut i vägbanan, med följd av att han blev påkörd och hamnade tillsammans med mc-föraren i vägen. Fotgängaren fick inga synliga skador men fördes i ambulans till lasarettet för observation.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69