19421117 - Dubbelbröllop

Dubbelbröllop

firades på lördagen då i Dalhems kyrka vigdes konstnären BENGT LUNDAHL, Visby, och småskollärarinnan ANNA-BRITTA ÖHMAN, Visby, (t. h.) samt lantmäteritekniker BO STENBERG, Visby, och småskollärarinnan ELSY ÖHMAN. Brudarna är döttrar till lantbrukaren P. Öhman, Nordingrå,
och hans maka. Vid inträdet i kyrkan spelades på orgeln In dulci jubilo av Bach samt vid utträdet Lovsång av Beethoven. Brudarna fördes till altaret av sin fader. Vigseln förrättades av kyrkoherde Ingemar Björck. Som brudnäbb fungerade Christina och Johan Björck. Efter vigseln gavs middag i Visby, varvid tal hölls av brudarnas fader och vigselförrättaren. Ett mycket stort antal telegram anlände under dagens lopp till de båda brudparen.
Foto: Atelje TyrsenGotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69