19421117 - Förlovning

Förlovning

mellan banktjänsteman C. Lennart Desmond, Stockholm, och sem. stud. Barbro Borgström, Visby, dotter till  framlidne sjöingenjören Simon Borgström och hans efterlevande maka, född Fransson, Visby.

mellan jordbruksbiträdet Harald Muhrer, Larsarve i Stenkumla, och småskollärarinnan Ingrid Cederlund, När, dotter till lantbr. Frans Cederlund och hans maka, f. Levander, Kviungs i Stenkumla.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69