19421117 - Jordfästningar

Jordfästningar

Till den sista vilan vigdes i lördags stoftet efter fröken Esther Uddin, Visby, i Östra gravkapellet. Efter det att musikfanjunkare Ernst Pettersson spelat ett violinstycke sjöngs ps. 586: 1-3. Jordfästningen förrättades av pastor L. M. Holmbäck som i sitt griftetal utgick från 1 Kor. 15: 57. Efter ps. 144: 1 utfördes begravningsmässan och efter denna sjungs ps. 144: 7. Musikfanjunkare Pettersson spelade »Litanei» av Schubert och efter utgångsmusik på orgeln utbars kistan och sänktes i graven där en rik och vacker blomstergärd nedlades.

Till den sista vilan vigdes i lördags i Vamlingbo kyrka stoftet efter f. hem.-äg. Lorentz Kristiansson, Sigreips i Vamlingbo. Samling skedde i sorgehuset där en andaktsstund hölls under ledning av komminister Thure Åberg. Kistan fördes till kyrkan i procession där den inbars under det att vikarierande kantorn, hena.-äg. Leonard Larsson, utförde sorgemusik på. orgeln. Efter det att ps. 592: 2-4 sjungits höll komminister Aberg en betraktelse utgående från Jesu ord: »Jag är vägen, sanningen och livet» samt erinrade i några minnesord om den bortgångnes arbete i hemmet och på gården. Efter jordfästningen sjöngs ps. 125: 2-4. Kistan utbars under dit att sorgemusik utfördes på orgeln och sänktes i familjegraven på Vamlingbo nyå kyrkogård. Vid graven talade den avlidnes svåger hem.-äg. August Ekedahl, Näs. En rik och vacker blomstergärd nedlades.

Till gravens ro har vigts stoftet efter f. brunnsborraren Knut Enstrim, Visby. Jordfästningen, som ägde rum, i Östra gravkapellet, inleddes med psalmsång, varpå kyrkoadjunkt L.-M. Holmbäck höll griftetal och förrättade, den rituella akten. Som avslutning på denna sjöngs en psalm och medan sorgemusik utfördes på orgeln utbars kistan och fördes i procession till Norra kyrkogården. Den bortgångnes minne hedrades med en rik och vacker blomstergärd.

Stoftet efter konsulinnan Erica Ekman har gravsatts på Södra begravningsplatsen i Visby. Närvarande var de närmaste anhöriga och ett antal vänner till den avlidna. Pastor Nils Öberg läste en bön och som avslutning sjöngs gemensamt en psalm.

Till den sista vilan vigdes på söndagen i Stånga kyrka stoftet efter änkefru Hermanna Häggren. I sitt griftetal utgick officianten, kyrkoherde Gunnar Lönroth, från Psalt. 31:16, och akten omslöts av ps. 287: 1-4 samt 140: 2-3. Solosång utfördes av den avlidnas dotterson, Rolf Jupither från Spånga. I den rika blomstergärden vid graven märktes bl. a. en krans från DUF:s syförening, nedlagd av predikant Axel Eriksson. Sångare från DUF sjöng också och efteråt hölls en minnesstund i kommunalhuset.

Till den sista vilan vigdes på lördagen stoftet efter fru Olga Olofsson, Banna i Lärbro. Jordfästningen som ägde rum i församlingens bårhus (kyrkan står f. n. under reparation), inleddes med ps. 56:1-3, varefter kyrkoherde G. .Coldemo höll griftetalet med ledning av ett ord i Lukas evang. 12 kap. I sitt tal erinrade officianten om den avlidnas livsgärning, hennes flit och omsorg om sina vänners gravar på kyrkogården. Efter jordfästningen sjöngs ps. 600:6-7. Under klockring ving bars kistan ut och sänktes i graven på kyrkogården. Vid griften nedlades även en vacker gärd av kransar och blommor.
Efteråt hölls en minnesstund hos en av den bortgångnas grannar, hr Axner Engström, varvid officianten talade till den avlidnas minne.Gotlänningen
Måndagen den 17 November 1952
Nr 267
Årgång 69