19521129 - Veckans flax

Veckans flax

Från vår utflugne ne medarbetare:
Brev och kommentarer:
Tack för alla trevliga brev och vänliga hälsningar. Over. 90-talet tävlingsdeltagare har denna gång räknat ut att förra veckans bilder var hämtade i Alskog och Lau. Flickan som vi såg i Alskog har också meddelat sig, det har dock visat sig att det var flera töser ute vid detta tillfälle.
— Undertecknad var just på väg hem från skolan vid den tid då flygmaskinen tog dessa bilder, skriver Kerstin Pettersson, Utalskog. Jag blev så rädd när maskinen kom surrande över mig, så jag trodde det var en bil.
— Synd Kerstin att vi skulle skrämma dig, det var rakt inte meningen. Tack för brevet!
En annan liten flicka som var ute och promenerade vid samma tillfälle var Solveig Myrström, Guffride. Tag gick på vägen med min hund Teddy, och jag minns så väl när bilderna togs. »Nyströms» part på den ilär bilden skall vara Myrströms, berättar hon, men tillägger resignerat att »man får heta Nyström många gånger».
— Ja, du Solveig, nu vet vi det, så det skall inte bli felstavat flera gånger.
Sylvia vid Orleifs är en något äldre flicka, som befann sig utomhus vid det aktuella tillfället. Hon påstår att hon befann sig på en betåker och absolut inte på landsvägen, men både jag och min kompis tror nu bestämt att det var just Sylvia som föranledde flygplanet att göra den där vänsterglidningen. Om jag inte misstar mig kommer ett flygplan att besöka  Alskog s inom kort igen, men då lär inte fag få följa med.

TÄVLINGSBILD I. Från Lau kom Luft-Kalle och hans
flygarkompis in över den här socknen vars kyrka
kan skådas på denna bild.

TÄVLINGSBILD II. På hemväg mot Visby togs denna bild.
Socknen symboliseras av rättvisans fordom blodiga svärd
och av en kvinna med förbundna ögon.

Innan vi kom till Alskog var vi över Ala ,där vi bl. a. tittade efter en båt som vi både såg och inte såg röken av. Mysteriet har nu fått sin förklaring. Farkostens ägare, hr Ringgren, har meddelat att båten för tillfället var upplagd för reparation efter en våldsam grundstötning mot en foderbeta. Ja, hr Ringgren, det gäller att fara varsamt fram även till sjöss, annars kan det bli en minnesbeta — och det var väl inte sådana betor Ni fiskade efter?
Även från Lau har vi fått många trevliga brev. Fru Nyström, Gumbalde, säger sig inte vara begåvad med vinsttur, men skriver: Betflottning har varit aktuell även i Lausmyr och vi såg planet när det var ute på sin upptäcktsfärd, Hade hoppats att få se en bild av just betflottningen också i tidningen. — Tja, vi tog ju en bild över myren och på den är det folk med. Vad ni håller på med är dock svårt att se. Vi fotograferade också en nämndeman i Halla, han är säkert med på bilden men har inte upptäckts ännu, trots förstoringsglas. Däremot syns gården och 50 tunnland mark mycket bra. Den här luftfotograferingen har sina fördelar och sin begränsning, särskilt porträtt lyckas sällan så bra.
— Tack i alla fall, fru Nyström, vi skall försöka komma ihåg att skicka en bild av myren, hoppas Ni har förstoringsglas.
— Dyrkan i Lau är stor och bred, nog är den störst på Gotlands landsbygd, tror fru Ida Erlandsson, och det är inte dåligt gissat av henne som bor i Hejnum. Det stämmer precis förresten.
Att domkyrkans gamla orgel finns i Lau vet Hela Eskelhem, som vann tårtan i manustävlingen sist. Lunkan-tårtan var mycket god. med fyllningar och garneringar av alla de slag, nämner hon mera parentetiskt.
Kyrkan är Alskogs men den vackra stiftsgården är inte med, klagar fru Agnes Andersson, Vallstena, som känner Alskog liksom Lau. Från Dala-Finnhyttan har kommit ett brev från fru Elsa Johansson som är från Lye och känner till grannsocknarna. Ja, tack nu alla brevskrivare för ert intresse och för hälsningar. Stackars jag känner mig faktiskt överväldigad.
Som Ni ser på annat ställe på denna sida flyger vi vidare denna vecka, välkomna med allesammans.
Hälsningar
Luft-Kalle.

P. S. Min flygarkomps hälsar särskilt till flickorna i Alskog. D. S.

Bildlösningar liksom tävlingsmanus med beskrivningar över de aktuella socknarna sändes som vanligt under adress Luft-Kalle, Gotlänningen, Visby, före torsdag nästa vecka, då nya fina priser utdelas.

Förra veckans tävlingsbild II var Lau kyrka. Vägen som leder
upp mot högra hörnet går förbi turistföreningens vandrarhem,
Lausviken och en fin men lång grund badstranad. Den vita
byggnaden till vänster med flaggstång är skolan. Den smala
byggnaden till vänster är brand stationen och mittemot på andra
sidan vägen skymtar ett gamm alt kastal. Vattensamlingen är
den s. k. kluckarabröju.

Förra veckans tävlingsbild I var från Alskogs kyrka. Stifts-
gården kom inte med, däremot syns folkskolan och den nya
lärarebostaden.

Trulli o gullhonni.
Prisbelönat tävlingsbidrag insänt av Erik Jakobsson, Etelhem. Ytterligare ett par tävlingsmanus publiceras i början av nästa vecka.
Jaha du Luft-Kalle, nu är du söder om Buttlekällingen och följden blir ju den att det blir lite lättare för oss sudergutar att lösa dina bildgåtor tagna i fågelperspektiv. Denna gång är därtill bilderna från ens egen storkommun. Bild nr 1 är Alskogs vackra 1200-tals kyrka. Om Alskog socken väver saga och sägen sin färgrika vävnad. Mest omtalat är vål »Gullhonne i Digerråir» där den urgamla gotländska folkfantasien giver must at det hela. Enligt sägen ligger gullhonne under Digerråir. I en hörsägen berättas att »trulli» lyckades stjäla gullhonne vid ett stort bröllop vid Folkedarve i Garde socken och föra detta till Digerråir. En annat} sägen berättar att »trulli» i Digerråir föreslog Folkedarvebonden komma till råiret o. dricka bröllopsskål ur gullhonne. Bonden grundade länge. Gullhonne var hans utan tvivel, men drack han trollens dryck förstod han att han aldrig mera skulle få äga varken gård, förstånd eller gullhonne. Nåväl, en natt red bonden till Digerråir i månsken för att dricka bröllopsskål med trollen. Redan pa avstånd såg han hur guldbägaren glimrade i månskenet, och runt om vaktade trollen sin avgudade klenod. Bonden framförde sitt ärende cch de bjöd honom att dricka skål till häst. Bonden tog bägaren och förde den sakta mot munnen. Då flinade trollen och bonden förstod och stjälpte hastigt drycken över axeln bakåt. En del träffade hästen på länden och det blev bondens räddning. Hästen skenade som en vettvilling hemåt mot Folkedarve över nyplöjda åkrar. Trollen förföljde honom under hiskliga vrål, i ett ropande »Folkedarvefyllingon stal or Gyllingen».
Men bonden klarade sig med nöd hem. Trollen kan inte springa över kors utan måste springa fåra upp och ner över nyplöjda åkerfält.
Skall vi sen överge sägnerna och gå till nuet. I Alskog mötes oss den nya stiftsgården vilken drives i regi av församlingens herde, nämligen kyrkoherde Ragnar Johansson Garde. I denna stiftsgård, invigd 1951, samlas varje sommar ungdomar från hela Gotland för att under några veckor idka kristet ungdomsliv. Där gives tillfälle till bad, sång, bibelstudium samt vissa idrotter — allt i fostrande syfte. Även andra kulturella föreningar har tidvis besökt stiftsgården.
Nu har jag skrivit för mycket om Alskog så bild 2, d. v. s. Lau kyrka får jag bara i korthet omtala. Den är uppförd omkring 1270. Senare på 1300-talet tänkte Lqu-bönderna riva och bygga en ännu vackrare, men Valdemar Atterd'ågs plundringståg 1361 satte stopp för deras stora drömmar. Ja, i Lau finns duktiga »sårkar», de som gjorde Boken om Lau t. ex. En annan sårk som var duktig är död, nämligen »Fie Jakob». Sen har vi Koparvesårkar med sina ovanliga växter på åkrarna och i bakgrunden till allt detta en ovanlig insjö med ovanliga växter i. Ja, Laus myr är ganska stor och i höst har Pluvius förstorat allting. Det kanske inte räcker med förstorat, man kan nog skriva förstört också.

Prisutdelning
Prissamlingen denna vecka är större än någonsin förr. Liksom tidigare har Kalle tiggt ihop en del priser och tycker själv att han lyckats ovanligt bra.

JÄRN AB SÖDERTORG, som har prima grejor för alla årstider, fann det lämpligt just nu med en styrbar kälke som alltså ställts till förfogande som pris i tävlingen.

S:T HANS KONDITORI, där Vårflickan finns och där Kalle brukar dricka sitt eftermiddagskaffe har donerat en tårta till veckans prissamling.

IVAR TYRSÉN, som helst vill kallas vid förnamn IVARS, har lovat en del priser i form av förstoringara på Kalles bygdefoton och porträtt. 6 sådana kommer han att skänka bort som priser. Vill någon ytterligare ha en trevlig bild av sin
gård, där han själv står på gårdsplanen, eller av sockenkyrkan osv. så finns Kalles hela negativsamling numera hos Ivars. — Nog reklam!

PRISTAGARE I BILDGATORNA:
INSOCKNES: Paul Thorén, Annexen, Lau, Nils-Evert Larsson, Kauparve, Lau, Solveig Myrström, Guffride, Alskog, och Kerstin Pettersson, Utalskog, Alskog. (Samtliga Ivars hpr.)
UTSOCKNES:. Gerd Hägg, Gerum, Levide, (Södertorgs hpr, en kälke), Sven Lundborg, Katthammarsvik, (LT-bok) Sigurd Kristiansson, Majstre, Sundre, (LT-bok).
MANUSKRIPTTÄVLINGEN: Carin Haglund, Nylunda När, (St Hans konditoris hpr., en tårta). Erik Jakobsson, Botes, Etelhem, (LT-bok).
TRÖSTPRISER (utom tävlingen efter Kalles gottfinnande): Arne Ringgren, Ala, Kräklingbo, (»Sjölagen jämte författningar ang. sjötrafiken» — arkivfynd från 1895) Sylvia Ohlsson, Alskog, (Ivars hpr., bild av gårdar i Alskog), fru Nyström, Gumbalde, Lau (Ivars hpr., en bild av Lausmyr med betåkrar vid stränderna).Gotlänningen
Lördagen den 29 November 1952
Nr 278
Årgång 69