19571205 - 110.000 kr kvarskatteränta

110.000 kr kvarskatteränta
utkrävs av gotlänningarna.

Den lilla nätta summan av i runt tal 110,000 kr. får gotländska skattebetalare punga ut med extra fram i vår för att de inte betalat in sin skatt i tid. Räntan pa den kvarstående skatt, som kommer att krävas ut på en rad av de skattsedlar som skall distribueras nu omkring den 10 december. uppgår till detta belopp.
Tidigare har GA - meddelat att räntan pip kvarstående skatt för gotlänningar på norr rör sig om dryga 65,000 kr. Nu har de definitiva siffrorna kommit för sudret. Där blir räntan exakt 43,547 kr.

På sudret är det sammanlagt 3 miljoner 583,881 kr. som kommer att krävas i kvarskatt på slutskattsedlarna. Skattebetalarna där bar preliminärt inbetalt 14,666,727 kr. När den slutliga skatten nu räknats ut blev summan 16,818,000 kr.
I återbetalning till inkomsttagare som betalat in för mycket preliminär skatt kommer att utdelas 1.372,758 kronor. Dessutom får dessa skattetagare i ränta 4,452 kr. En fin julklapp!
På norr rör sig den sammanlagda skatten omkring en siffra som närmar sig 31 milj, Nära 3,5 milj. kommer att krävas i kvarskatt och drygt 2 milj. lämnas i återbäring. Räntan på det senare blir nära 9.000 kr.
I runda tal har skattesumman för hela ön jämfört med fjolåret ökat med 3 miljoner kronor. På sudret har den ökat från 16,076,000 kr. till 16,878,000 kr. och på norr från 28,595,342 kr. till i det närmaste 31 milj.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283