19571205 - FOLE-GRANAR skall sprida

FOLE-GRANAR skall sprida
julstämning åt VISBYBORNA.

Folke Mattsson svarvar till "julgransfoten" under överinseende av två knattar som går i julfeber.

I går restes de traditionella julgranarna på Stora Torget och Södertorg i Visby. Årets granar, som med sina många ljus skall sprida julstämning i staden, har levererats av, lantbrukare Bengt Lindby, Sten-Tollby i Fole. De vackra granarna har som vanligt tagits ut av f, d. länsjägmästare Ragnar Melin.
— Det var på förslag av Visby husmodersfören. som drätselkammaren 1926 beslöt att granar skulle sättas upp på Stora Torget och Södertorg, berättar hr Melin, som allt sedan dess svarat för att välja ut granarna. På den tiden tog mar granarna så tidigt till stan som nu — första året kom granarna upp den 18 dec. Den som skall pryda Stora Torget i år är omkring 13 m. hög.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283