19571205 - Beställningstrafiken

Beställningstrafiken

med lastbil hade under tredje kvartalet i år någots lägre sysselsättning än under motsvarande period 1956. En viss oregelbundenhet förelåg, i det en relativt kraftig nedgång inträffade under juli månad, följd av en mycket kraftig ökning under augusti och sedan återigen en viss nedgång under september. Sistnämnda månad körde beställningstrafiken i Gotlands län i frakt in 117.000 kr. enligt timtaxan och 248.000 kr. enligt kilometertaxan. Den inkörda frakten per bil i all trafik uppgick till 1.998 kr.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283