19571205 - Födelsedagar

Födelsedagar

Åttio år fyller på söndag förre byggmästaren Arvid Pehrsson, Hallbjäns i Lau. Han är född vid Mattsarve i samma socken. När seklet var ungt förvärvade han ett litet hemman vid Hallbjäns, vilket han emellertid senare överlät till en son, då han själv hade större håg för slöjd och snickeri och slutligen hamnade i byggnadsfacket. Som byggmästare har han också blivit flitigt anlitad av sockenborna och andra, ii men även som duktig plåtslagare har han haft många kunder. Vidare kan nämnas att jubilaren också varit klockare i Lau. Personligen är han en gladlynt och vänlig medmänniska, utrustad bl. a. med en stor fond av humor.

På söndag fyller änkefru Maria Jakobsson, Fristad, Visby, sjuttiofem år.

Tvillingbröderna förra hemmansägarna Gabriel Hansson, Burs i Källunge, och Johannes Hansson, Stora Bjärge i Vallstena, fyller på söndag sjuttio år. Gabriel har tidigare jämsides med skötseln av sitt jordbruk svarat för postföringen i sin hemtrakt. Johannes övertog fädernegården 1910. Han har innehaft en del allmänna uppdrag bl. a. som ledamot av kommunalnämnden och kristidsnämnden. Hans gård har numera övertagits av sonen Yngve.

Femtio år fyller på söndag fru Eva Gustafsson, Ljugarn. Hon är född i Etelhem och maka till fiskaren John Gustafsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283