19571205 - Dödsfall

Dödsfall

I den höga åldern av 90 år avled på tisdagen i sitt hem änkefru Maria Lingvall, Gumbalde i Lau. Hon var änka efter snickaren Johan Lingvall som avled för ett 30-tal år sedan. Den bortgångna var född i Fole men har bott i Lau största delen av sitt liv. Hon efterlämnar minnet av en arbetsam och hjälpsam medmänniska. Även lutherska syföreningen har hon givit sitt stöd. Närmast sörjande är dottern Anna, maka till lantbrukaren Oskar Pettersson, Gumbalde, samt barnbarn och barnbarnsbarn.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283