19571205 - En boktrave på att vinna på skyltsändagen.

En boktrave på att vinna på skyltsändagen.

En ny gissningstävling för allmänheten ordnas av Lions Club i Visby på skyltsöndagens kväll och priset för den som vinner blir böcker för ett par hundra kronors värde.
Uppgiften är att gissa totala antalet numrerade boksidor i en trave böcker som finns utställd i ett skyltfönster hos Sylve Norrbys bokhandel och den som gissar rätt eller kommer närmast blir ägare till hela boktraven, som till största delen består av årets nyheter och som har skänkts av bokhandeln.
Hela bruttoinkomsten tillfaller Lions Poliohjälp på Gotland, som fick en grundplåt genom gås-, gissningen till Mårtensdagen men som visat sig behöva mycket mer pengar för att kunna tillgodose hjälpbehovet. En del av inkomsten tillfaller också Talboken för de blinda. Utlottningen står under sedvanlig poliskontroll.
Lions medlemmar kommer ätt sälja gissningssedlar utanför bokhandeln och sedan är det bara att göra ett försök och ha lyckan med sig.
Lion-klubbarna vill vara andra människor till hjälp genom att bistå behövande, handicapade eller olycksdrabbade. Det sker genom stora och små aktioner över hela världen och tack vare hjälpsamma människor kan klubbarna samla in och ge ett handtag där det bäst behövs.Gotlands Allehanda
Torsdagen 5 December 1957
Nr 283