1928

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 1178
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 1235
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 1332
19280802 - Död. Elvira Sofia. 1269
19280802 - En engelsk lustjakt 1205
19280802 - Förlovning 1187
19280802 - Från hamnen. 1202
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 1189
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 1227
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 1248
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 1078
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 970
19280802 - Lärarbostäderna. 971
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 954
19280802 - Passagerarelista. 922
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 889
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 1117
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 920
19280802 - Temperatur och lufttryck 946
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 1010
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 929
19280802 - Visby stads obligationer. 987
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 1102
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 1011
19280803 - Bröderna Pettersson 1428
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 1064
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 1025
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 988
19280803 - En bilfärd med efterspel. 2175
19280803 - Enstaka fall av mässling 1037
19280803 - Extratåg 1155
19280803 - Härmed kungöres, 1007
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 1012
19280803 - Lösöreauktion. 985
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 981
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 1108
19280803 - På sin 70-årsdag 1125
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 994
19280804 - Auktion i Hejdeby. 909
19280804 - Barnens dag 940
19280804 - Boställsnämderna. 981
19280804 - De gamlas dag 897
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 842
19280804 - En eldsläckningsapparat 842
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 839
19280804 - Från hamnen. 931
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 973
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 832
19280804 - Landshövding Rodhe 810
19280804 - Lärarevalet överklagas. 833
19280804 - Nya vägarbeten. 846
19280804 - Passagerarelista. 825
19280804 - Riksdagsmannavalet. 811
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 725
19280804 - Temperatur och lufttryck 777
19280804 - Till den sista vilan 746
19280804 - Till löjtnant 723
19280804 - Vattnets temperatur 786
19280804 - Visby skoldistrikt. 736
19280806 - CIRKUS ORLANDO 967
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 712
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 974
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1747
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 697
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 678
19280806 - Död. Vera. 726
19280806 - En bilolycka, 1023
19280806 - För grundförbättring 757
19280806 - Förlovning 615
19280806 - Härmed tillkännagives 589
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 665
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 592
19280806 - Lantmäteriväsendet. 550
19280806 - Lärarbostäderna. 661
19280806 - Läroverket. 559
19280806 - Legala notiser. 602
19280806 - Lysning 733
19280806 - Passagerarelista. 681
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 709
19280806 - Rätt till tullrestitution. 948
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 725
19280806 - Sällskapet D. B. W. 749
19280806 - Temperatur och lufttryck 982
19280806 - Turistbåtarna. 969
19280806 - Väghinder. 1005
19280806 - Visby skyttegille 938
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 798
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 726
19280807 - Domsagorna. 886
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 812
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 737
19280807 - Från hamnen. 928
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 979
19280807 - Från Olympiaden. 698
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 727
19280807 - Genom offentlig auktion 715
19280807 - Konungens befallningshavande 742
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 781
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 982
19280807 - Passagerarelista. 916
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 790
19280807 - Temperatur och lufttryck 873
19280808 - Arbetslösheten. 966
19280808 - Auktionsuppbörd. 893
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 905
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 717
19280808 - Dödsfall. 765
19280808 - Femtio år 671
19280808 - Förlovning 674
19280808 - Från hamnen. 900
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 960
19280808 - Från landsbygden. Lau. 946
19280808 - Från landsbygden. Levide. 926
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 927
19280808 - Genom exekutiv auktion 738
19280808 - Hyllad 60-åring. 611
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 697
19280808 - Lösöreauktion. 676
19280808 - Olympiaden. 634
19280808 - Passagerarelista. 616
19280808 - Riksbanken. 614
19280808 - Sällskapet D. B. V. 672
19280808 - Temperatur och lufttryck 913
19280808 - Veterinärerna. 701
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 609
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 676
19280809 - Auktion. 876
19280809 - Femtio år 657
19280809 - Från hamnen. 651
19280809 - Från landsbygden. Väte. 628
19280809 - Gotlands infanterikår. 571
19280809 - Herrviks nya fyr. 620
19280809 - Kneippbyn. 613
19280809 - Läroverket. 626
19280809 - Många som vilja bli eldare. 602
19280809 - Olympiaden. 615
19280809 - Passagerarelista. 604
19280809 - Temperatur och lufttryck 611
19280809 - Visby Bio. 931
19280809 - Visbybio 800
19280810 - Allmän Mobilisering 637
19280810 - Armén. 815
19280810 - Auktion i Sjonhem. 646
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 622
19280810 - Död. Gerd. 567
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 682
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 621
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 632
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 644
19280810 - Födde och Döde. 664
19280810 - Från hamnen 908
19280810 - Passagerarelista. 884
19280810 - Sjuttiofem år 942
19280810 - Slite. 896
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 726
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 902
19280810 - Temperatur och lufttryck 856
19280810 - Väghinder. 947
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 761
19280811 - Avsked 635
19280811 - Deltagande. Beda. 614
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 640
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 655
19280811 - Endre församling får låna. 729
19280811 - Fienden i Västergarn. 931
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 724
19280811 - Från hamnen. 938
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 701
19280811 - Lärarbostäderna. 705
19280811 - Läroverket. 637
19280811 - Lösöreauktion. 645
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 650
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 774
19280811 - Militärbefälet. 703
19280811 - Passagerarelista. 897
19280811 - Sextioåring. 934
19280811 - Temperatur och lufttryck 913
19280813 - Armén. 816
19280813 - Basar i Klintehamn 959
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 980
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 718
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 710
19280813 - Död. Josef Kalström. 910
19280813 - En stor turistångare 757
19280813 - För vägfarande att beakta. 677
19280813 - Från hamnen. 773
19280813 - Från landsbygden. Vänge 862
19280813 - Från sjön. 787
19280813 - Idrott. 933
19280813 - Legala notiser. 658
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 801
19280813 - Nya besvär från Alskog. 738
19280813 - Passagerarelista. 775
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 776
19280813 - Statsrådet Rosén 672
19280813 - Temperatur och lufttryck 747
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 780
19280813 - Visby Bio 786
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 711
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 840
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 833
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 806
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 820
19280815 - Femtio år 760
19280815 - Förlovning 687
19280815 - Från hamnen. 719
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 995
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 883
19280815 - Från sjön. 714
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 829
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 711
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 717
19280815 - Passagerarelista. 910
19280815 - Stor basar 861
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 729
19280815 - Temperatur och lufttryck 678
19280815 - Vattnets temperatur 757
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 1010
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 1057
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 1009
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 943
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 888
19280816 - Från hamnen. 1021
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1021
19280816 - Från sjön. 981
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 1076
19280816 - Läroverket. 944
19280816 - På D. B. V:s paviljong 964
19280816 - Passagerarelista. 926
19280816 - Stor Basar 939
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 1046
19280816 - Temperatur och lufttryck 1072
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 1101
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 833
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 950
19280817 - Död. HELGA. 848
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 772
19280817 - Ett dåligt skämt. 1049
19280817 - Födde & Död. 749
19280817 - Förenade tjänster. 992
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 762
19280817 - Från hamnen. 1048
19280817 - Från landsbygden. Anga. 1088
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 1069
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 1196
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 1208
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 1142
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 1035
19280817 - Passagerarelista. 1119
19280817 - Slite. 1088
19280817 - Temperatur och lufttryck 1051
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 726
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 926
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 997
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 618
19280818 - Åldersroföreningen 593
19280818 - Apoteken. 481
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 724
19280818 - Du klagar, men. 496
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 572
19280818 - Från hamnen. 639
19280818 - Från landsbygden. Garda. 880
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 749
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 984
19280818 - I tredje förslagerummet 802
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 1081
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 1099
19280818 - Passagerarelista. 873
19280818 - Prinsparet Bernadotte 645
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 587
19280818 - Teaterafton 574
19280818 - Temperatur och lufttryck 652
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 984
19280818 - Visby bio 900
19280818 - Visby torgpriser. 887
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 975
19280820 - Död. Hans Christiansson. 962
19280820 - Fräck hönsstöld. 1781
19280820 - Från hamnen. 711
19280820 - General Schmidt begär avsked. 686
19280820 - I tredje förslagsrummet 791
19280820 - Jakt 995
19280820 - Klintehamn. 801
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 821
19280820 - Legala notiser. 937
19280820 - Lysning 743
19280820 - Passagerarelista. 741
19280820 - Tack. J. O. Levander. 1048
19280820 - Temperatur och lufttryck 701
19280820 - Till chef för stadshotellet 671
19280820 - Turistångarna. 690
19280820 - Under strecket 760
19280820 - Visby Bio. 1017
19280820 - Visby rådhusrätt. 818
19280821 - 85 år 720
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 993
19280821 - Biograferna. 769
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 1024
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 1144
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 945
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 759
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 817
19280821 - Församlingar, som få låna. 916
19280821 - Från hamnen. 659
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 814
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 728
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 740
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 733
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 770
19280821 - Genom exekutiv auktion 922
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 1105
19280821 - Kemiska stationen. 708
19280821 - Klintehamn. 787
19280821 - Läkarna. 972
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 779
19280821 - Passagerarelista. 954
19280821 - Samövningar med flygvapnet 893
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 976
19280821 - Slite. 804
19280821 - Temperatur och lufttryck 808
19280822 - 50 år 1068
19280822 - Å exekutiv auktion 1064
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 968
19280822 - Deltagande. Ville. 769
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 746
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 677
19280822 - Förlovning 788
19280822 - Från hamnen. 983
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 1000
19280822 - Klintehamn. 1007
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 767
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 815
19280822 - Lärarebostäderna.vä 683
19280822 - Läroverket. 651
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 678
19280822 - Passagerarelista. 734
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 799
19280822 - Sjuttio år 998
19280822 - Temperatur och lufttryck 951
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 682
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 674
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 577
19280823 - Från landsbygden. Björke. 733
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 710
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 731
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 727
19280823 - Från landsbygden. Näs. 738
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 752
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 582
19280823 - Palladium. 653
19280823 - Passagerarelista. 706
19280823 - Temperatur och lufttryck 669
19280823 - Till vikarierande lärare 674
19280823 - Visby Bio. 712
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 678
19280824 - 60 år 884
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 917
19280824 - Auktionsuppbörd. 901
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 1044
19280824 - Död. Maria Wiman. 858
19280824 - Död. Olof Larsson. 920
19280824 - Firma Emil Appelquist 723
19280824 - Födde och Död. 823
19280824 - Fornfynd. 821
19280824 - Från hamnen 816
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 739
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 691
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 693
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 705
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 714
19280824 - Från landsbygden. När. 765
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 736
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 804
19280824 - Genom offentlig auktion 862
19280824 - Gotlands Körförbund 856
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 861
19280824 - Passagerarelista. 728
19280824 - Slite. 858
19280824 - Som auktionerna 973
19280824 - Temperatur och lufttryck 681
19280824 - Väghinder. 856
19280824 - Veterinärerna. 681
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 852
19280827 - Auktionsuppbörder. 757
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1942
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 752
19280827 - En ringmärkt fiskmås 1007
19280827 - Ett våldsamt åskslag 1003
19280827 - Från hamnen. 937
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 907
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 890
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 919
19280827 - Från sjön. 959
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 749
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 852
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 740
19280827 - Hästsport. 823
19280827 - Hemse. 1001
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 800
19280827 - Lösöreauktion. 766
19280827 - Passagerarelista. 934
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 800
19280827 - Temperatur och lufttryck 912
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 775
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 760
19280827 - Vattnets temperatur 904
19280828 - Å exekutiv auktion, 831
19280828 - Död. Maja Olsson. 838
19280828 - Ett häftigt regnväder 782
19280828 - Förlovning 746
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 883
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 867
19280828 - Från sjön. 766
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 1007
19280828 - Hemse. 732
19280828 - Klintehamn. 771
19280828 - Lösöreauktion. 735
19280828 - Passagerarelista. 829
19280828 - Provinsialläkarna. 683
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 961
19280828 - Sedan undertecknad 705
19280828 - Temperatur och lufttryck 751
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 691
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 726
19280830 - Elektrifieringen. 705
19280830 - Från hamnen. 680
19280830 - Hemse Bio 771
19280830 - Kappmagasinet Freja 741
19280830 - Klintehamn. 750
19280830 - Landsstaten. 664
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 737
19280830 - Palladium 777
19280830 - Passagerarelista. 676
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 607
19280830 - Temperatur och lufttryck 670
19280830 - Till kammarsskrivare 627
19280830 - Tolagsersättningen. 628
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 572
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 619
19280830 - Visby Bio 700
19280831 - Beviljat avsked. 553
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 557
19280831 - Död. Helga. 575
19280831 - Elektrifieringen. 578
19280831 - Ett riktigt höstrusk 529
19280831 - Flygfolk i sta'n. 429
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 481
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 600
19280831 - Genom offentlig auktion 618
19280831 - Landnhövding Rodhe 471
19280831 - Lärarbostäderna. 549
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 499
19280831 - Lösöreauktion. 540
19280831 - Lotsverket. 565
19280831 - Passagerarelista. 612
19280831 - Slite-Roma järnväg. 641
19280831 - Slite. 615
19280831 - Temperatur och lufttryck 565
19280831 - Väghinder. 498
19281101 - Arrendeauktion. 1228
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1293
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 985
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1280
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1236
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 898
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1021
19281101 - I härvarande kronohäkte 841
19281101 - Medicine licentiatexamen 870
19281101 - Palladium - Duell 1319
19281101 - Passagerarelista. 862
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 920
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 1003
19281101 - Temperatur och lufttryck 867
19281101 - Våra fornvårdsmän. 862
19281101 - Visby högre flickskola. 876
19281101 - Visbybio 1334
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 847
19281102 - Arbetslösheten. 719
19281102 - Auktion å kläder. 1083
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 1000
19281102 - Död. Emma Kristina. 1051
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 915
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 1131
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 953
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 713
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 1095
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1296
19281102 - Hägg & Johansson 823
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 811
19281102 - Lösöreauktion. 949
19281102 - Lotsverket. 1028
19281102 - Överlantmätartjänsten 666
19281102 - Passagerarelista. 745
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1143
19281102 - Sextio år 1073
19281102 - Slite. 881
19281102 - Temperatur och lufttryck 695
19281102 - Tillkännagivande. 727
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 724
19281102 - Väghinder. 1004
19281102 - Vigsel 1009
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 800
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 861
19281103 - Från hamnen 835
19281103 - Hubertusjakt 789
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 770
19281103 - Jordens alster. 876
19281103 - Lärarbostäderna. 734
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 756
19281103 - Läroverket. 657
19281103 - Temperatur och lufttryck 806
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 864
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 639
19281105 - Från hamnen. 671
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 926
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 778
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 722
19281105 - Från sjön. 653
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 583
19281105 - Hemse. 797
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 958
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 642
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 618
19281105 - Klintehamn. 731
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 632
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 604
19281105 - Övergivet fartyg. 725
19281105 - Passagerarelista. 598
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 592
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 594
19281105 - Sextio år 792
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 816
19281105 - Slite. 661
19281105 - Temperatur och lufttryck 620
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 717
19281105 - Tulluppbörden 612
19281105 - Ungdomsmöte. 646
19281105 - Vigsel 647
19281106 - Auktion i Rute. 654
19281106 - Död. Emelie. 657
19281106 - För nit och redlighet 718
19281106 - Från hamnen. 593
19281106 - Från landsbygden. Ala. 685
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 726
19281106 - Från landsbygden. Fole. 669
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 670
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 671
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 591
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 881
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 613
19281106 - Temperatur och lufttryck 557
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 566
19281106 - Veterinärerna. 666
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 678
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 553
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 630
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 622
19281107 - Egendomsaffär. 676
19281107 - Från hamnen. 550
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 701
19281107 - Från landsbygden. Garda. 675
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 684
19281107 - Från landsbygden. Väte. 667
19281107 - Handelsregistret. 549
19281107 - Passagerarelista. 608
19281107 - Sällskapet D. B. V. 566
19281107 - Sammanträde 556
19281107 - Sjuttio år 641
19281107 - Temperatur och lufttryck 582
19281107 - Ved. 715
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 608
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 646
19281108 - Från hamnen. 571
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 634
19281108 - Kungörelse 671
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 697
19281108 - Passagerarelista. 549
19281108 - Reseunderstöd. 475
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 1091
19281108 - Stark frost 598
19281108 - Temperatur och lufttryck 565
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 683
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 682
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 624
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 702
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 591
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 590
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 644
19281109 - En skojare i farten. 535
19281109 - Från hamnen. 647
19281109 - Från landsbygden. Ala. 699
19281109 - Från landsbygden. Garda. 645
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 820
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 555
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 691
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 610
19281109 - På sin 60-årsdag 713
19281109 - Passagerarelista. 613
19281109 - Temperatur och lufttryck 654
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 647
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 580
19281110 - Atlingbo församling får låna. 651
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 669
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 631
19281110 - Från hamnen. 648
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 778
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 677
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 562
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 702
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 648
19281110 - På sin 70-årsdag 698
19281110 - Passagerarelista. 564
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 582
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 803
19281110 - Temperatur och lufttryck 551
19281110 - Torrläggning av mark. 634
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 816
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 805
19281114 - Anslagsäskande. 697
19281114 - Auktion å kor grisar. 833
19281114 - Biograferna. 737
19281114 - Död. Anna Nilsson. 791
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 880
19281114 - Ett stilla slagsmål 768
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 782
19281114 - Från hamnen. 1180
19281114 - Från landsbygden. Garda. 933
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 787
19281114 - Från Visby horisont. 884
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 743
19281114 - Infäste 787
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 736
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 721
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 686
19281114 - Kungörelse. 823
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 724
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 751
19281114 - Lösöreauktion. 773
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 797
19281114 - Passagerarelista. 775
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 836
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1228
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 736
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 1026
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 767
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 748
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 739
19281114 - Temperatur och lufttryck 731
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1353
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 1094
19281114 - Tjänstledighet 737
19281114 - Tomtförsäljning. 669
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 1022
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 669
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 700
19281115 - Armén. 666
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 694
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 713
19281115 - Död. Lisbeth. 1007
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 1010
19281115 - En mina 928
19281115 - Folkskolinspektörerna. 711
19281115 - Från hamnen. 684
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1521
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 1017
19281115 - Offentliga nöjen. 1174
19281115 - Passagerarelista. 766
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 1103
19281115 - Skogsstaten. 669
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 684
19281115 - Temperatur och lufttryck 712
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 667
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 720
19281115 - Visborgs fältrittklubb 852
19281115 - Visby högre flickskola. 716
19281117 - Arbetslösheten. 912
19281117 - Delägarne i 940
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 1080
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 943
19281117 - Död. LINNEA. 888
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 787
19281117 - Död. MAJ. 957
19281117 - Död. Thure Johansson. 722
19281117 - En gammal släkt. 1410
19281117 - Från landsbygden. Alva. 1087
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1125
19281117 - Från landsbygden. Burs. 1111
19281117 - Från landsbygden. Fide. 1060
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 761
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 979
19281117 - Från landsbygden. Linde. 1016
19281117 - Från landsbygden. Roma. 952
19281117 - Från landsbygden. Rute. 910
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 1037
19281117 - Herrar Lantbrukare! 1011
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 980
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 729
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 751
19281117 - Passagerarelista. 620
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 726
19281117 - Skolstriden i Alskog. 896
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 1043
19281117 - Temperatur och lufttryck 795
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1257
19281117 - Turistorganisationen 682
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 855
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 725
19281119 - Bio i Visby. 715
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 1010
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 936
19281119 - Död. Göte. 1032
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 1016
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 696
19281119 - Från hamnen. 704
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 967
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 980
19281119 - Gotlands infanterikår. 685
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 670
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 1042
19281119 - Nötboskapsaveln. 1004
19281119 - Ny droskstation. 668
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 709
19281119 - På grund och åter flott 1035
19281119 - Passagerarelista. 664
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 984
19281119 - Skogsauktion i Eke. 1014
19281119 - Slite. 767
19281119 - Temperatur och lufttyck 763
19281119 - Torvstaten. 647
19281120 - Biograferna. 1143
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 736
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 767
19281120 - Folkskollärareval 688
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 804
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 1026
19281120 - Klintehamn. 1004
19281120 - Lärarbostäderna. 831
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 653
19281120 - Läroverket. 692
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 943
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 808
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 626
19281120 - Passagerarelista. 600
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1657
19281120 - Slite. 774
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 1037
19281120 - Temperatur och lufttryck 722
19281121 - 240 barn i länet 687
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 668
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 783
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 771
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 743
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 1022
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 691
19281121 - Fiskerilån. 711
19281121 - Från hamnen. 634
19281121 - Från landsbygden. Björke. 1009
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 967
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 965
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 1042
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 749
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 847
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 1093
19281121 - Från landsbygden. Levede. 863
19281121 - Från landsbygden. Näs. 991
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 690
19281121 - Genom exekutiv auktion, 706
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 1097
19281121 - Hägg & Johansson 657
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 678
19281121 - Passagerarelista. 697
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 1102
19281121 - Stormästaren Richard Retis 709
19281121 - Student- och realskolexamina. 694
19281121 - Temeratur och lufttryck 618
19281121 - Till gravens frid 824
19281121 - Till ordinarie lärarinna 809
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 990
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1246
19281122 - Beviljat odlingslån. 789
19281122 - Biograferna. 626
19281122 - En gripande sorgeakt 943
19281122 - Från hamnen. 652
19281122 - Från landsbygden. Burs. 1060
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 780
19281122 - Från landsbygden. Linde. 883
19281122 - Från landsbygden. Öja. 820
19281122 - Från landsbygden. Väte. 906
19281122 - Offentliga nöjen. 1196
19281122 - Passagerarelista. 657
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 1039
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 673
19281122 - Temeratur och lufttryck 770
19281122 - Venia 880
19281122 - Veterinärerna. 659
19281122 - Visby hospital. 860
19281123 - Armén. 627
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 1066
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 795
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 1050
19281123 - Biograferna. 1230
19281123 - Entreprenadauktion 903
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 717
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 731
19281123 - Från hamnen. 713
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 991
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 657
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 721
19281123 - Från landsbygden. Väte. 834
19281123 - I stadshotellets festvåning 658
19281123 - Kungörelse. 1189
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 635
19281123 - Lösöreauktion. 1759
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 1067
19281123 - Skogsauktion i Eke. 926
19281123 - Skogsauktion. 1022
19281123 - Slite. 1557
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1294
19281123 - Temeratur och lufttryck 745
19281123 - Två befattningar 669
19281123 - Vägarbete. 813
19281126 - Ansökningstiden 575
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1175
19281126 - Armén. 654
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 1019
19281126 - Bio i Visby. 1172
19281126 - Bröllop 792
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1190
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 947
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 778
19281126 - Dödsfall. 645
19281126 - En drunkningsolycka 777
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1769
19281126 - En gotländsk bok, 705
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1174
19281126 - Från landsbygden. Othem. 918
19281126 - Från landsbygden. Rone. 754
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 946
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 651
19281126 - Passagerarelista. 784
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1428
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 684
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1745
19281126 - Temperatur och lufttryck 729
19281126 - Till folkskollärarinna 853
19281128 - Armén. 687
19281128 - Biograferna. 1037
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 718
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 615
19281128 - För egen hand. 764
19281128 - Företräde hos konungen 635
19281128 - Försäljning. 617
19281128 - Från hamnen. 647
19281128 - Från landsbygden. Väte. 821
19281128 - Från Visby horisont. 699
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 682
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 898
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 898
19281128 - Läroverket. 679
19281128 - Passagerarelista. 682
19281128 - REGINA - För Full Fräs 965
19281128 - Skogsauktion i Eke. 967
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 874
19281128 - Temperatur och lufttryck 722
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 763
19281128 - Välgörenhetsmatiné 954
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 950
19281129 - Biograferna. 960
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1126
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 1043
19281129 - Från landsbygden. Burs. 997
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 951
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 795
19281129 - Hemse. 926
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 684
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 755
19281129 - Lotsverket. 644
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 606
19281129 - Nytt släktnamn. 636
19281129 - Passagerarelista. 681
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 650
19281129 - Souper dansant 614
19281129 - Svar till herr Loke. 863
19281129 - Temperatur och lufttryck 689
19281129 - Tillkännagivande. 938
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 633
19281204 - Från hamnen. 544
19281204 - Klintehamn. 640
19281204 - Kungörelse. 662
19281204 - Passagerarelista. 528
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 549
19281204 - Temperatur och lufttryck 545
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 535
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 603
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 463
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 591
19281205 - Från hamnen. 448
19281205 - Från landsbygden. Fide. 598
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 608
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 591
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 613
19281205 - Från landsbygden. Väte. 537
19281205 - Fru Walborg Beer 478
19281205 - Genom exekutiv auktion, 624
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 466
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 482
19281205 - Örlogsbesök. 514
19281205 - Passagerarelista. 522
19281205 - Sällskapet D. B. V. 541
19281205 - Taxeringen 1929. 515
19281205 - Temperatur och lufttryck 563
19281205 - Tulluppbörden 505
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 606
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 651
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 645
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 647
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 617
19281206 - Från hamnen. 495
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 600
19281206 - Från landsbygden. Endre. 607
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 577
19281206 - Gotlands sjukhem. 561
19281206 - Klintehamn. 595
19281206 - Landshövding Rohde 509
19281206 - Läroverket. 517
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 835
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 508
19281206 - Passagerarelista. 497
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 506
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 589
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 510
19281206 - Temperatur och lufttryck 545
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 601
19281206 - Visby Husmoderförening 468
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 617
19281207 - Auktion i Bara. 601
19281207 - Auktion i Linde. 519
19281207 - Brandskadeersättningar. 626
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 580
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 551
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 522
19281207 - Fältveterinärkåren. 767
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 571
19281207 - Fastigauktion i Visby. 504
19281207 - Fastighetsauktion. 531
19281207 - Från hamnen. 547
19281207 - I konkurs 515
19281207 - Landshövding Rodhe 561
19281207 - Lärarebostäderna. 673
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 503
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 498
19281207 - Lösöreauktion. 572
19281207 - Passagerarelista. 531
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 588
19281207 - Skolbråket i Alskog. 627
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 574
19281207 - Studentexamen 497
19281207 - Temperatur och lufttryck 536
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 509
19281208 - Arrendeauktion. 578
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 493
19281208 - Död. C. P. Engström. 475
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 569
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1288
19281208 - Dödsfall. 535
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 496
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 614
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 493
19281208 - Passagerarelista. 462
19281208 - Personligt privilegium 473
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 471
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1624
19281208 - Småflickor på villovägar. 556
19281208 - Stadsfullmäktige 509
19281208 - Temperatur och lufttryck 470
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 544
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 589
19281210 - Arrendeauktion. 597
19281210 - Död. ANNA. 665
19281210 - Död. Georg Liljevall. 611
19281210 - Från hamnen. 521
19281210 - Jaktförbud. 778
19281210 - Legala notiser. 503
19281210 - Lösöreauktion. 526
19281210 - Lysning 489
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1504
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 523
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 520
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 520
19281210 - Temperatur och lufttryck 468
19281210 - Till prost 563
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 671
19281210 - Vackert väder 472
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 487
19281211 - Å exekutiv auktion 577
19281211 - Auktion 589
19281211 - En bilhaverist 487
19281211 - En bilolycka i Viklau. 603
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 576
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 696
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 519
19281211 - Från landsbygden. Garda. 530
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 584
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 570
19281211 - Från landsbygden. Näs. 577
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 567
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 629
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 616
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 593
19281211 - Konkurs i Visby. 547
19281211 - Konkurs. 550
19281211 - Temperatur och lufttryck 481
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 484
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 472
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 507
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 558
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 447
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 486
19281212 - Diverse anslansärenden. 462
19281212 - Död. Sterla. 512
19281212 - Eldsvåda 1292
19281212 - Eldsvådor 474
19281212 - Entreprenadauktion. 556
19281212 - Fastighetsauktion. 453
19281212 - Infäste 459
19281212 - Lärarebostäderna. 584
19281212 - Lösöreauktion. 479
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 668
19281212 - Passagerarelisa. 493
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 600
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 523
19281212 - Stadsfullmäktige 510
19281212 - Taxeringsnämderna. 451
19281212 - Temeratur och lufttryck 539
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 614
19281212 - Tillkännagivande 468
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 465
19281212 - Vedauktion. 576
19281212 - Venia 624
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 577
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 508
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 556
19281213 - Dispositionen av de gotländska 452
19281213 - Donationer. 519
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1206
19281213 - Från landsbygden. Roma. 558
19281213 - Från landsbygden. Silte. 564
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 602
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 523
19281213 - Passagerarelista. 466
19281213 - Sanda gångbanorna! 436
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 476
19281213 - Södra domsagan. 476
19281213 - Temperatur och lufttryck 492
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 455
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1355
19281220 - En skenfärd, 1367
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1390
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1438
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1790
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1172
Passagerarelista. 402