1928

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 1489
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 1554
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 1664
19280802 - Död. Elvira Sofia. 1609
19280802 - En engelsk lustjakt 1504
19280802 - Förlovning 1533
19280802 - Från hamnen. 1520
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 1483
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 1564
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 1582
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 1372
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 1264
19280802 - Lärarbostäderna. 1251
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 1238
19280802 - Passagerarelista. 1214
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 1156
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 1433
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 1219
19280802 - Temperatur och lufttryck 1218
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 1310
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 1218
19280802 - Visby stads obligationer. 1276
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 1394
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 1304
19280803 - Bröderna Pettersson 1754
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 1340
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 1316
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 1253
19280803 - En bilfärd med efterspel. 2520
19280803 - Enstaka fall av mässling 1315
19280803 - Extratåg 1435
19280803 - Härmed kungöres, 1267
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 1288
19280803 - Lösöreauktion. 1230
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 1253
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 1417
19280803 - På sin 70-årsdag 1387
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 1281
19280804 - Auktion i Hejdeby. 1182
19280804 - Barnens dag 1214
19280804 - Boställsnämderna. 1248
19280804 - De gamlas dag 1149
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 1090
19280804 - En eldsläckningsapparat 1100
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 1077
19280804 - Från hamnen. 1190
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 1249
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 1082
19280804 - Landshövding Rodhe 1062
19280804 - Lärarevalet överklagas. 1072
19280804 - Nya vägarbeten. 1070
19280804 - Passagerarelista. 1030
19280804 - Riksdagsmannavalet. 1042
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 910
19280804 - Temperatur och lufttryck 957
19280804 - Till den sista vilan 937
19280804 - Till löjtnant 902
19280804 - Vattnets temperatur 965
19280804 - Visby skoldistrikt. 905
19280806 - CIRKUS ORLANDO 1130
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 882
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 1159
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1952
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 862
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 849
19280806 - Död. Vera. 899
19280806 - En bilolycka, 1236
19280806 - För grundförbättring 951
19280806 - Förlovning 769
19280806 - Härmed tillkännagives 728
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 856
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 741
19280806 - Lantmäteriväsendet. 687
19280806 - Lärarbostäderna. 823
19280806 - Läroverket. 723
19280806 - Legala notiser. 755
19280806 - Lysning 922
19280806 - Passagerarelista. 855
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 877
19280806 - Rätt till tullrestitution. 1126
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 904
19280806 - Sällskapet D. B. W. 922
19280806 - Temperatur och lufttryck 1166
19280806 - Turistbåtarna. 1146
19280806 - Väghinder. 1215
19280806 - Visby skyttegille 1109
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 977
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 911
19280807 - Domsagorna. 1063
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 1040
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 911
19280807 - Från hamnen. 1111
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 1194
19280807 - Från Olympiaden. 873
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 919
19280807 - Genom offentlig auktion 902
19280807 - Konungens befallningshavande 922
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 962
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 1203
19280807 - Passagerarelista. 1119
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 974
19280807 - Temperatur och lufttryck 1046
19280808 - Arbetslösheten. 1191
19280808 - Auktionsuppbörd. 1092
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 1090
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 883
19280808 - Dödsfall. 945
19280808 - Femtio år 834
19280808 - Förlovning 847
19280808 - Från hamnen. 1092
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 1181
19280808 - Från landsbygden. Lau. 1163
19280808 - Från landsbygden. Levide. 1101
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 1143
19280808 - Genom exekutiv auktion 902
19280808 - Hyllad 60-åring. 787
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 871
19280808 - Lösöreauktion. 838
19280808 - Olympiaden. 787
19280808 - Passagerarelista. 787
19280808 - Riksbanken. 765
19280808 - Sällskapet D. B. V. 828
19280808 - Temperatur och lufttryck 1090
19280808 - Veterinärerna. 876
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 750
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 827
19280809 - Auktion. 1037
19280809 - Femtio år 795
19280809 - Från hamnen. 804
19280809 - Från landsbygden. Väte. 771
19280809 - Gotlands infanterikår. 702
19280809 - Herrviks nya fyr. 774
19280809 - Kneippbyn. 752
19280809 - Läroverket. 768
19280809 - Många som vilja bli eldare. 744
19280809 - Olympiaden. 754
19280809 - Passagerarelista. 742
19280809 - Temperatur och lufttryck 761
19280809 - Visby Bio. 1119
19280809 - Visbybio 1002
19280810 - Allmän Mobilisering 790
19280810 - Armén. 969
19280810 - Auktion i Sjonhem. 836
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 812
19280810 - Död. Gerd. 729
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 847
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 778
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 813
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 804
19280810 - Födde och Döde. 832
19280810 - Från hamnen 1080
19280810 - Passagerarelista. 1068
19280810 - Sjuttiofem år 1144
19280810 - Slite. 1082
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 891
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 1074
19280810 - Temperatur och lufttryck 1024
19280810 - Väghinder. 1154
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 924
19280811 - Avsked 794
19280811 - Deltagande. Beda. 767
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 811
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 818
19280811 - Endre församling får låna. 943
19280811 - Fienden i Västergarn. 1124
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 895
19280811 - Från hamnen. 1119
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 877
19280811 - Lärarbostäderna. 904
19280811 - Läroverket. 795
19280811 - Lösöreauktion. 814
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 825
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 962
19280811 - Militärbefälet. 864
19280811 - Passagerarelista. 1083
19280811 - Sextioåring. 1117
19280811 - Temperatur och lufttryck 1090
19280813 - Armén. 986
19280813 - Basar i Klintehamn 1143
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 1185
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 887
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 915
19280813 - Död. Josef Kalström. 1099
19280813 - En stor turistångare 922
19280813 - För vägfarande att beakta. 849
19280813 - Från hamnen. 947
19280813 - Från landsbygden. Vänge 1054
19280813 - Från sjön. 989
19280813 - Idrott. 1177
19280813 - Legala notiser. 845
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 1014
19280813 - Nya besvär från Alskog. 928
19280813 - Passagerarelista. 967
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 965
19280813 - Statsrådet Rosén 844
19280813 - Temperatur och lufttryck 911
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 961
19280813 - Visby Bio 994
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 890
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 1011
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 1020
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 989
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 1011
19280815 - Femtio år 948
19280815 - Förlovning 840
19280815 - Från hamnen. 882
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 1184
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 1071
19280815 - Från sjön. 885
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 1056
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 913
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 894
19280815 - Passagerarelista. 1114
19280815 - Stor basar 1048
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 913
19280815 - Temperatur och lufttryck 837
19280815 - Vattnets temperatur 924
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 1216
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 1270
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 1208
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 1148
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 1083
19280816 - Från hamnen. 1241
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1242
19280816 - Från sjön. 1201
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 1335
19280816 - Läroverket. 1151
19280816 - På D. B. V:s paviljong 1183
19280816 - Passagerarelista. 1169
19280816 - Stor Basar 1140
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 1257
19280816 - Temperatur och lufttryck 1282
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 1313
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 1040
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 1157
19280817 - Död. HELGA. 1104
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 983
19280817 - Ett dåligt skämt. 1262
19280817 - Födde & Död. 946
19280817 - Förenade tjänster. 1234
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 963
19280817 - Från hamnen. 1274
19280817 - Från landsbygden. Anga. 1330
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 1272
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 1462
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 1473
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 1352
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 1247
19280817 - Passagerarelista. 1360
19280817 - Slite. 1348
19280817 - Temperatur och lufttryck 1272
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 925
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 1121
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 1229
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 781
19280818 - Åldersroföreningen 757
19280818 - Apoteken. 645
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 954
19280818 - Du klagar, men. 648
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 733
19280818 - Från hamnen. 793
19280818 - Från landsbygden. Garda. 1061
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 930
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 1171
19280818 - I tredje förslagerummet 1010
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 1292
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 1360
19280818 - Passagerarelista. 1070
19280818 - Prinsparet Bernadotte 824
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 743
19280818 - Teaterafton 728
19280818 - Temperatur och lufttryck 821
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 1187
19280818 - Visby bio 1135
19280818 - Visby torgpriser. 1092
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 1187
19280820 - Död. Hans Christiansson. 1171
19280820 - Fräck hönsstöld. 1974
19280820 - Från hamnen. 886
19280820 - General Schmidt begär avsked. 871
19280820 - I tredje förslagsrummet 984
19280820 - Jakt 1206
19280820 - Klintehamn. 1012
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 1062
19280820 - Legala notiser. 1158
19280820 - Lysning 941
19280820 - Passagerarelista. 949
19280820 - Tack. J. O. Levander. 1314
19280820 - Temperatur och lufttryck 871
19280820 - Till chef för stadshotellet 864
19280820 - Turistångarna. 880
19280820 - Under strecket 965
19280820 - Visby Bio. 1246
19280820 - Visby rådhusrätt. 1033
19280821 - 85 år 925
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 1190
19280821 - Biograferna. 961
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 1239
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 1356
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 1164
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 980
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 1002
19280821 - Församlingar, som få låna. 1142
19280821 - Från hamnen. 825
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 1014
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 912
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 952
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 901
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 997
19280821 - Genom exekutiv auktion 1157
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 1325
19280821 - Kemiska stationen. 921
19280821 - Klintehamn. 1000
19280821 - Läkarna. 1168
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 984
19280821 - Passagerarelista. 1162
19280821 - Samövningar med flygvapnet 1093
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1201
19280821 - Slite. 1016
19280821 - Temperatur och lufttryck 994
19280822 - 50 år 1299
19280822 - Å exekutiv auktion 1300
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 1194
19280822 - Deltagande. Ville. 983
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 965
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 882
19280822 - Förlovning 993
19280822 - Från hamnen. 1193
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 1247
19280822 - Klintehamn. 1245
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 1006
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 1038
19280822 - Lärarebostäderna.vä 870
19280822 - Läroverket. 837
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 878
19280822 - Passagerarelista. 935
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1021
19280822 - Sjuttio år 1214
19280822 - Temperatur och lufttryck 1171
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 890
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 873
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 771
19280823 - Från landsbygden. Björke. 965
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 916
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 917
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 935
19280823 - Från landsbygden. Näs. 949
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 928
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 796
19280823 - Palladium. 832
19280823 - Passagerarelista. 907
19280823 - Temperatur och lufttryck 847
19280823 - Till vikarierande lärare 887
19280823 - Visby Bio. 909
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 861
19280824 - 60 år 1100
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 1104
19280824 - Auktionsuppbörd. 1108
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 1305
19280824 - Död. Maria Wiman. 1064
19280824 - Död. Olof Larsson. 1124
19280824 - Firma Emil Appelquist 957
19280824 - Födde och Död. 1023
19280824 - Fornfynd. 1017
19280824 - Från hamnen 1012
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 958
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 877
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 909
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 914
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 920
19280824 - Från landsbygden. När. 980
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 963
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 1011
19280824 - Genom offentlig auktion 1070
19280824 - Gotlands Körförbund 1066
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 1067
19280824 - Passagerarelista. 928
19280824 - Slite. 1078
19280824 - Som auktionerna 1245
19280824 - Temperatur och lufttryck 871
19280824 - Väghinder. 1082
19280824 - Veterinärerna. 873
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 1071
19280827 - Auktionsuppbörder. 972
19280827 - Bilbussen välte i diket. 2211
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 960
19280827 - En ringmärkt fiskmås 1248
19280827 - Ett våldsamt åskslag 1274
19280827 - Från hamnen. 1162
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 1160
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 1116
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 1143
19280827 - Från sjön. 1186
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 961
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 1113
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 937
19280827 - Hästsport. 1046
19280827 - Hemse. 1244
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 1017
19280827 - Lösöreauktion. 966
19280827 - Passagerarelista. 1171
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 1010
19280827 - Temperatur och lufttryck 1133
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 987
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 971
19280827 - Vattnets temperatur 1098
19280828 - Å exekutiv auktion, 1028
19280828 - Död. Maja Olsson. 1031
19280828 - Ett häftigt regnväder 986
19280828 - Förlovning 942
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 1097
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 1093
19280828 - Från sjön. 966
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 1264
19280828 - Hemse. 929
19280828 - Klintehamn. 974
19280828 - Lösöreauktion. 946
19280828 - Passagerarelista. 1037
19280828 - Provinsialläkarna. 890
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 1220
19280828 - Sedan undertecknad 922
19280828 - Temperatur och lufttryck 959
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 880
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 972
19280830 - Elektrifieringen. 915
19280830 - Från hamnen. 893
19280830 - Hemse Bio 1005
19280830 - Kappmagasinet Freja 949
19280830 - Klintehamn. 985
19280830 - Landsstaten. 869
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 947
19280830 - Palladium 999
19280830 - Passagerarelista. 886
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 781
19280830 - Temperatur och lufttryck 858
19280830 - Till kammarsskrivare 811
19280830 - Tolagsersättningen. 809
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 746
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 803
19280830 - Visby Bio 903
19280831 - Beviljat avsked. 713
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 725
19280831 - Död. Helga. 743
19280831 - Elektrifieringen. 742
19280831 - Ett riktigt höstrusk 715
19280831 - Flygfolk i sta'n. 567
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 618
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 770
19280831 - Genom offentlig auktion 774
19280831 - Landnhövding Rodhe 622
19280831 - Lärarbostäderna. 695
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 649
19280831 - Lösöreauktion. 695
19280831 - Lotsverket. 732
19280831 - Passagerarelista. 774
19280831 - Slite-Roma järnväg. 854
19280831 - Slite. 788
19280831 - Temperatur och lufttryck 726
19280831 - Väghinder. 686
19281101 - Arrendeauktion. 1438
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1491
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 1158
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1450
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1404
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 1053
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1180
19281101 - I härvarande kronohäkte 988
19281101 - Medicine licentiatexamen 1030
19281101 - Palladium - Duell 1504
19281101 - Passagerarelista. 1011
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 1086
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 1177
19281101 - Temperatur och lufttryck 1018
19281101 - Våra fornvårdsmän. 1022
19281101 - Visby högre flickskola. 1015
19281101 - Visbybio 1493
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 985
19281102 - Arbetslösheten. 860
19281102 - Auktion å kläder. 1233
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 1155
19281102 - Död. Emma Kristina. 1204
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 1111
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 1306
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 1114
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 830
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 1277
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1473
19281102 - Hägg & Johansson 973
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 946
19281102 - Lösöreauktion. 1081
19281102 - Lotsverket. 1207
19281102 - Överlantmätartjänsten 795
19281102 - Passagerarelista. 880
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1283
19281102 - Sextio år 1202
19281102 - Slite. 1022
19281102 - Temperatur och lufttryck 811
19281102 - Tillkännagivande. 857
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 856
19281102 - Väghinder. 1156
19281102 - Vigsel 1144
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 939
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 1020
19281103 - Från hamnen 988
19281103 - Hubertusjakt 942
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 919
19281103 - Jordens alster. 1029
19281103 - Lärarbostäderna. 865
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 932
19281103 - Läroverket. 790
19281103 - Temperatur och lufttryck 949
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 1020
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 775
19281105 - Från hamnen. 815
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 1075
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 950
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 877
19281105 - Från sjön. 785
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 706
19281105 - Hemse. 951
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 1112
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 785
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 760
19281105 - Klintehamn. 892
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 764
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 731
19281105 - Övergivet fartyg. 883
19281105 - Passagerarelista. 733
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 728
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 719
19281105 - Sextio år 931
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 962
19281105 - Slite. 814
19281105 - Temperatur och lufttryck 743
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 868
19281105 - Tulluppbörden 724
19281105 - Ungdomsmöte. 772
19281105 - Vigsel 775
19281106 - Auktion i Rute. 785
19281106 - Död. Emelie. 786
19281106 - För nit och redlighet 842
19281106 - Från hamnen. 713
19281106 - Från landsbygden. Ala. 837
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 855
19281106 - Från landsbygden. Fole. 815
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 814
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 807
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 735
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 1030
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 751
19281106 - Temperatur och lufttryck 671
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 682
19281106 - Veterinärerna. 798
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 795
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 673
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 750
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 763
19281107 - Egendomsaffär. 810
19281107 - Från hamnen. 660
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 880
19281107 - Från landsbygden. Garda. 810
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 832
19281107 - Från landsbygden. Väte. 789
19281107 - Handelsregistret. 661
19281107 - Passagerarelista. 725
19281107 - Sällskapet D. B. V. 686
19281107 - Sammanträde 670
19281107 - Sjuttio år 773
19281107 - Temperatur och lufttryck 704
19281107 - Ved. 880
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 763
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 772
19281108 - Från hamnen. 694
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 793
19281108 - Kungörelse 819
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 837
19281108 - Passagerarelista. 681
19281108 - Reseunderstöd. 588
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 1375
19281108 - Stark frost 733
19281108 - Temperatur och lufttryck 680
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 824
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 822
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 765
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 862
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 746
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 710
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 792
19281109 - En skojare i farten. 652
19281109 - Från hamnen. 767
19281109 - Från landsbygden. Ala. 870
19281109 - Från landsbygden. Garda. 795
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 988
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 676
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 827
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 731
19281109 - På sin 60-årsdag 843
19281109 - Passagerarelista. 764
19281109 - Temperatur och lufttryck 790
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 821
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 701
19281110 - Atlingbo församling får låna. 806
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 808
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 761
19281110 - Från hamnen. 791
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 964
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 836
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 689
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 843
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 792
19281110 - På sin 70-årsdag 854
19281110 - Passagerarelista. 698
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 712
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 942
19281110 - Temperatur och lufttryck 671
19281110 - Torrläggning av mark. 776
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 952
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 938
19281114 - Anslagsäskande. 824
19281114 - Auktion å kor grisar. 970
19281114 - Biograferna. 865
19281114 - Död. Anna Nilsson. 924
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 1005
19281114 - Ett stilla slagsmål 900
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 907
19281114 - Från hamnen. 1358
19281114 - Från landsbygden. Garda. 1059
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 922
19281114 - Från Visby horisont. 1010
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 866
19281114 - Infäste 925
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 862
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 858
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 822
19281114 - Kungörelse. 952
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 853
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 883
19281114 - Lösöreauktion. 895
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 927
19281114 - Passagerarelista. 904
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 965
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1379
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 875
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 1220
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 899
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 879
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 873
19281114 - Temperatur och lufttryck 853
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1555
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 1251
19281114 - Tjänstledighet 870
19281114 - Tomtförsäljning. 788
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 1175
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 798
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 825
19281115 - Armén. 783
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 820
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 832
19281115 - Död. Lisbeth. 1158
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 1177
19281115 - En mina 1059
19281115 - Folkskolinspektörerna. 829
19281115 - Från hamnen. 812
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1668
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 1143
19281115 - Offentliga nöjen. 1311
19281115 - Passagerarelista. 899
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 1297
19281115 - Skogsstaten. 798
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 808
19281115 - Temperatur och lufttryck 829
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 798
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 831
19281115 - Visborgs fältrittklubb 979
19281115 - Visby högre flickskola. 829
19281117 - Arbetslösheten. 1069
19281117 - Delägarne i 1093
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 1249
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 1100
19281117 - Död. LINNEA. 1023
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 915
19281117 - Död. MAJ. 1097
19281117 - Död. Thure Johansson. 821
19281117 - En gammal släkt. 1622
19281117 - Från landsbygden. Alva. 1244
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1248
19281117 - Från landsbygden. Burs. 1241
19281117 - Från landsbygden. Fide. 1229
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 880
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 1151
19281117 - Från landsbygden. Linde. 1168
19281117 - Från landsbygden. Roma. 1067
19281117 - Från landsbygden. Rute. 1029
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 1164
19281117 - Herrar Lantbrukare! 1129
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 1129
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 842
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 869
19281117 - Passagerarelista. 739
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 852
19281117 - Skolstriden i Alskog. 1033
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 1190
19281117 - Temperatur och lufttryck 905
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1406
19281117 - Turistorganisationen 815
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 1004
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 850
19281119 - Bio i Visby. 836
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 1130
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 1078
19281119 - Död. Göte. 1220
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 1214
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 811
19281119 - Från hamnen. 810
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 1098
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 1142
19281119 - Gotlands infanterikår. 805
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 778
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 1181
19281119 - Nötboskapsaveln. 1119
19281119 - Ny droskstation. 776
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 826
19281119 - På grund och åter flott 1166
19281119 - Passagerarelista. 771
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 1149
19281119 - Skogsauktion i Eke. 1176
19281119 - Slite. 932
19281119 - Temperatur och lufttyck 880
19281119 - Torvstaten. 751
19281120 - Biograferna. 1272
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 834
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 882
19281120 - Folkskollärareval 791
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 924
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 1168
19281120 - Klintehamn. 1138
19281120 - Lärarbostäderna. 960
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 765
19281120 - Läroverket. 804
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 1083
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 954
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 745
19281120 - Passagerarelista. 715
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1842
19281120 - Slite. 888
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 1153
19281120 - Temperatur och lufttryck 867
19281121 - 240 barn i länet 794
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 785
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 919
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 872
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 860
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 1185
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 808
19281121 - Fiskerilån. 819
19281121 - Från hamnen. 756
19281121 - Från landsbygden. Björke. 1178
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 1088
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 1118
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 1163
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 867
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 968
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 1220
19281121 - Från landsbygden. Levede. 982
19281121 - Från landsbygden. Näs. 1144
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 814
19281121 - Genom exekutiv auktion, 827
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 1256
19281121 - Hägg & Johansson 778
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 793
19281121 - Passagerarelista. 812
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 1290
19281121 - Stormästaren Richard Retis 819
19281121 - Student- och realskolexamina. 791
19281121 - Temeratur och lufttryck 737
19281121 - Till gravens frid 942
19281121 - Till ordinarie lärarinna 924
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 1115
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1419
19281122 - Beviljat odlingslån. 913
19281122 - Biograferna. 742
19281122 - En gripande sorgeakt 1077
19281122 - Från hamnen. 767
19281122 - Från landsbygden. Burs. 1183
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 897
19281122 - Från landsbygden. Linde. 1023
19281122 - Från landsbygden. Öja. 955
19281122 - Från landsbygden. Väte. 1027
19281122 - Offentliga nöjen. 1344
19281122 - Passagerarelista. 771
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 1188
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 789
19281122 - Temeratur och lufttryck 893
19281122 - Venia 1013
19281122 - Veterinärerna. 783
19281122 - Visby hospital. 1012
19281123 - Armén. 752
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 1250
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 923
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 1198
19281123 - Biograferna. 1361
19281123 - Entreprenadauktion 1032
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 827
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 845
19281123 - Från hamnen. 815
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 1140
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 776
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 829
19281123 - Från landsbygden. Väte. 965
19281123 - I stadshotellets festvåning 767
19281123 - Kungörelse. 1358
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 744
19281123 - Lösöreauktion. 1891
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 1206
19281123 - Skogsauktion i Eke. 1075
19281123 - Skogsauktion. 1143
19281123 - Slite. 1704
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1444
19281123 - Temeratur och lufttryck 868
19281123 - Två befattningar 791
19281123 - Vägarbete. 949
19281126 - Ansökningstiden 695
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1332
19281126 - Armén. 777
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 1183
19281126 - Bio i Visby. 1313
19281126 - Bröllop 924
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1321
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 1081
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 910
19281126 - Dödsfall. 771
19281126 - En drunkningsolycka 892
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1928
19281126 - En gotländsk bok, 826
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1313
19281126 - Från landsbygden. Othem. 1051
19281126 - Från landsbygden. Rone. 882
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 1082
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 778
19281126 - Passagerarelista. 923
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1643
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 797
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 2006
19281126 - Temperatur och lufttryck 849
19281126 - Till folkskollärarinna 1009
19281128 - Armén. 806
19281128 - Biograferna. 1171
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 832
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 731
19281128 - För egen hand. 886
19281128 - Företräde hos konungen 749
19281128 - Försäljning. 727
19281128 - Från hamnen. 763
19281128 - Från landsbygden. Väte. 941
19281128 - Från Visby horisont. 824
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 800
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 1036
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 1054
19281128 - Läroverket. 788
19281128 - Passagerarelista. 802
19281128 - REGINA - För Full Fräs 1091
19281128 - Skogsauktion i Eke. 1114
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 1016
19281128 - Temperatur och lufttryck 828
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 877
19281128 - Välgörenhetsmatiné 1069
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 1085
19281129 - Biograferna. 1094
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1243
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 1166
19281129 - Från landsbygden. Burs. 1112
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1079
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 940
19281129 - Hemse. 1068
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 794
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 876
19281129 - Lotsverket. 759
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 725
19281129 - Nytt släktnamn. 750
19281129 - Passagerarelista. 798
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 768
19281129 - Souper dansant 737
19281129 - Svar till herr Loke. 981
19281129 - Temperatur och lufttryck 809
19281129 - Tillkännagivande. 1076
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 765
19281204 - Från hamnen. 655
19281204 - Klintehamn. 766
19281204 - Kungörelse. 810
19281204 - Passagerarelista. 648
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 653
19281204 - Temperatur och lufttryck 651
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 658
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 740
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 662
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 732
19281205 - Från hamnen. 565
19281205 - Från landsbygden. Fide. 768
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 774
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 721
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 751
19281205 - Från landsbygden. Väte. 662
19281205 - Fru Walborg Beer 602
19281205 - Genom exekutiv auktion, 776
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 578
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 592
19281205 - Örlogsbesök. 627
19281205 - Passagerarelista. 655
19281205 - Sällskapet D. B. V. 647
19281205 - Taxeringen 1929. 625
19281205 - Temperatur och lufttryck 684
19281205 - Tulluppbörden 628
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 728
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 813
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 831
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 790
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 754
19281206 - Från hamnen. 609
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 722
19281206 - Från landsbygden. Endre. 736
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 695
19281206 - Gotlands sjukhem. 690
19281206 - Klintehamn. 725
19281206 - Landshövding Rohde 624
19281206 - Läroverket. 632
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 978
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 618
19281206 - Passagerarelista. 615
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 599
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 715
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 626
19281206 - Temperatur och lufttryck 650
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 734
19281206 - Visby Husmoderförening 573
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 740
19281207 - Auktion i Bara. 755
19281207 - Auktion i Linde. 631
19281207 - Brandskadeersättningar. 769
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 722
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 657
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 619
19281207 - Fältveterinärkåren. 895
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 693
19281207 - Fastigauktion i Visby. 606
19281207 - Fastighetsauktion. 639
19281207 - Från hamnen. 649
19281207 - I konkurs 623
19281207 - Landshövding Rodhe 673
19281207 - Lärarebostäderna. 787
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 619
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 614
19281207 - Lösöreauktion. 686
19281207 - Passagerarelista. 643
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 712
19281207 - Skolbråket i Alskog. 752
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 703
19281207 - Studentexamen 608
19281207 - Temperatur och lufttryck 643
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 614
19281208 - Arrendeauktion. 691
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 590
19281208 - Död. C. P. Engström. 592
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 696
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1428
19281208 - Dödsfall. 653
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 611
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 748
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 590
19281208 - Passagerarelista. 586
19281208 - Personligt privilegium 584
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 584
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1815
19281208 - Småflickor på villovägar. 676
19281208 - Stadsfullmäktige 617
19281208 - Temperatur och lufttryck 570
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 653
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 703
19281210 - Arrendeauktion. 719
19281210 - Död. ANNA. 828
19281210 - Död. Georg Liljevall. 751
19281210 - Från hamnen. 640
19281210 - Jaktförbud. 938
19281210 - Legala notiser. 615
19281210 - Lösöreauktion. 656
19281210 - Lysning 604
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1708
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 639
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 648
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 642
19281210 - Temperatur och lufttryck 584
19281210 - Till prost 674
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 809
19281210 - Vackert väder 576
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 592
19281211 - Å exekutiv auktion 717
19281211 - Auktion 738
19281211 - En bilhaverist 604
19281211 - En bilolycka i Viklau. 757
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 695
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 825
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 638
19281211 - Från landsbygden. Garda. 648
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 742
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 709
19281211 - Från landsbygden. Näs. 731
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 678
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 778
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 731
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 709
19281211 - Konkurs i Visby. 653
19281211 - Konkurs. 672
19281211 - Temperatur och lufttryck 602
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 595
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 590
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 620
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 712
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 552
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 588
19281212 - Diverse anslansärenden. 565
19281212 - Död. Sterla. 622
19281212 - Eldsvåda 1427
19281212 - Eldsvådor 583
19281212 - Entreprenadauktion. 681
19281212 - Fastighetsauktion. 555
19281212 - Infäste 563
19281212 - Lärarebostäderna. 727
19281212 - Lösöreauktion. 596
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 791
19281212 - Passagerarelisa. 606
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 717
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 630
19281212 - Stadsfullmäktige 613
19281212 - Taxeringsnämderna. 562
19281212 - Temeratur och lufttryck 657
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 742
19281212 - Tillkännagivande 584
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 569
19281212 - Vedauktion. 734
19281212 - Venia 744
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 701
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 638
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 678
19281213 - Dispositionen av de gotländska 542
19281213 - Donationer. 623
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1336
19281213 - Från landsbygden. Roma. 667
19281213 - Från landsbygden. Silte. 696
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 698
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 632
19281213 - Passagerarelista. 574
19281213 - Sanda gångbanorna! 525
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 579
19281213 - Södra domsagan. 585
19281213 - Temperatur och lufttryck 592
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 570
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1507
19281220 - En skenfärd, 1507
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1512
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1575
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1949
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1299
Passagerarelista. 524