Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 507
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 573
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 628
19280802 - Död. Elvira Sofia. 563
19280802 - En engelsk lustjakt 536
19280802 - Förlovning 516
19280802 - Från hamnen. 533
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 537
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 538
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 531
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 525
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 498
19280802 - Lärarbostäderna. 505
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 502
19280802 - Passagerarelista. 480
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 464
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 530
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 457
19280802 - Temperatur och lufttryck 493
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 509
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 486
19280802 - Visby stads obligationer. 519
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 569
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 516
19280803 - Bröderna Pettersson 622
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 575
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 564
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 530
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1647
19280803 - Enstaka fall av mässling 571
19280803 - Extratåg 637
19280803 - Härmed kungöres, 528
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 558
19280803 - Lösöreauktion. 541
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 539
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 571
19280803 - På sin 70-årsdag 606
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 515
19280804 - Auktion i Hejdeby. 493
19280804 - Barnens dag 498
19280804 - Boställsnämderna. 538
19280804 - De gamlas dag 479
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 452
19280804 - En eldsläckningsapparat 455
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 461
19280804 - Från hamnen. 507
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 504
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 467
19280804 - Landshövding Rodhe 438
19280804 - Lärarevalet överklagas. 444
19280804 - Nya vägarbeten. 461
19280804 - Passagerarelista. 433
19280804 - Riksdagsmannavalet. 416
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 416
19280804 - Temperatur och lufttryck 448
19280804 - Till den sista vilan 436
19280804 - Till löjtnant 429
19280804 - Vattnets temperatur 457
19280804 - Visby skoldistrikt. 439
19280806 - CIRKUS ORLANDO 568
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 436
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 545
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1416
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 413
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 402
19280806 - Död. Vera. 432
19280806 - En bilolycka, 555
19280806 - För grundförbättring 428
19280806 - Förlovning 384
19280806 - Härmed tillkännagives 374
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 371
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 360
19280806 - Lantmäteriväsendet. 337
19280806 - Lärarbostäderna. 389
19280806 - Läroverket. 343
19280806 - Legala notiser. 377
19280806 - Lysning 425
19280806 - Passagerarelista. 388
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 442
19280806 - Rätt till tullrestitution. 548
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 400
19280806 - Sällskapet D. B. W. 434
19280806 - Temperatur och lufttryck 534
19280806 - Turistbåtarna. 531
19280806 - Väghinder. 541
19280806 - Visby skyttegille 540
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 456
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 395
19280807 - Domsagorna. 494
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 421
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 400
19280807 - Från hamnen. 496
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 503
19280807 - Från Olympiaden. 391
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 396
19280807 - Genom offentlig auktion 393
19280807 - Konungens befallningshavande 395
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 408
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 491
19280807 - Passagerarelista. 485
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 429
19280807 - Temperatur och lufttryck 476
19280808 - Arbetslösheten. 514
19280808 - Auktionsuppbörd. 487
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 493
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 394
19280808 - Dödsfall. 407
19280808 - Femtio år 384
19280808 - Förlovning 388
19280808 - Från hamnen. 482
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 505
19280808 - Från landsbygden. Lau. 484
19280808 - Från landsbygden. Levide. 481
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 478
19280808 - Genom exekutiv auktion 413
19280808 - Hyllad 60-åring. 363
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 373
19280808 - Lösöreauktion. 388
19280808 - Olympiaden. 368
19280808 - Passagerarelista. 352
19280808 - Riksbanken. 347
19280808 - Sällskapet D. B. V. 375
19280808 - Temperatur och lufttryck 492
19280808 - Veterinärerna. 409
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 370
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 388
19280809 - Auktion. 479
19280809 - Femtio år 400
19280809 - Från hamnen. 376
19280809 - Från landsbygden. Väte. 349
19280809 - Gotlands infanterikår. 329
19280809 - Herrviks nya fyr. 348
19280809 - Kneippbyn. 347
19280809 - Läroverket. 351
19280809 - Många som vilja bli eldare. 336
19280809 - Olympiaden. 350
19280809 - Passagerarelista. 347
19280809 - Temperatur och lufttryck 356
19280809 - Visby Bio. 491
19280809 - Visbybio 439
19280810 - Allmän Mobilisering 360
19280810 - Armén. 443
19280810 - Auktion i Sjonhem. 368
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 365
19280810 - Död. Gerd. 337
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 404
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 353
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 350
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 347
19280810 - Födde och Döde. 380
19280810 - Från hamnen 480
19280810 - Passagerarelista. 462
19280810 - Sjuttiofem år 482
19280810 - Slite. 483
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 396
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 475
19280810 - Temperatur och lufttryck 450
19280810 - Väghinder. 495
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 434
19280811 - Avsked 369
19280811 - Deltagande. Beda. 368
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 361
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 351
19280811 - Endre församling får låna. 385
19280811 - Fienden i Västergarn. 479
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 411
19280811 - Från hamnen. 502
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 409
19280811 - Lärarbostäderna. 386
19280811 - Läroverket. 365
19280811 - Lösöreauktion. 372
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 366
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 405
19280811 - Militärbefälet. 410
19280811 - Passagerarelista. 500
19280811 - Sextioåring. 508
19280811 - Temperatur och lufttryck 484
19280813 - Armén. 437
19280813 - Basar i Klintehamn 515
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 512
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 396
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 384
19280813 - Död. Josef Kalström. 489
19280813 - En stor turistångare 404
19280813 - För vägfarande att beakta. 385
19280813 - Från hamnen. 413
19280813 - Från landsbygden. Vänge 444
19280813 - Från sjön. 418
19280813 - Idrott. 487
19280813 - Legala notiser. 371
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 418
19280813 - Nya besvär från Alskog. 398
19280813 - Passagerarelista. 424
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 417
19280813 - Statsrådet Rosén 378
19280813 - Temperatur och lufttryck 398
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 427
19280813 - Visby Bio 439
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 404
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 442
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 448
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 447
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 432
19280815 - Femtio år 404
19280815 - Förlovning 371
19280815 - Från hamnen. 381
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 520
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 460
19280815 - Från sjön. 402
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 427
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 398
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 390
19280815 - Passagerarelista. 466
19280815 - Stor basar 474
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 406
19280815 - Temperatur och lufttryck 382
19280815 - Vattnets temperatur 401
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 515
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 546
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 490
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 471
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 415
19280816 - Från hamnen. 537
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 496
19280816 - Från sjön. 484
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 527
19280816 - Läroverket. 467
19280816 - På D. B. V:s paviljong 470
19280816 - Passagerarelista. 460
19280816 - Stor Basar 471
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 526
19280816 - Temperatur och lufttryck 543
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 557
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 422
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 485
19280817 - Död. HELGA. 419
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 409
19280817 - Ett dåligt skämt. 511
19280817 - Födde & Död. 402
19280817 - Förenade tjänster. 499
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 406
19280817 - Från hamnen. 540
19280817 - Från landsbygden. Anga. 520
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 526
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 567
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 569
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 555
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 530
19280817 - Passagerarelista. 539
19280817 - Slite. 539
19280817 - Temperatur och lufttryck 537
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 395
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 455
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 495
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 334
19280818 - Åldersroföreningen 299
19280818 - Apoteken. 246
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 342
19280818 - Du klagar, men. 265
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 312
19280818 - Från hamnen. 353
19280818 - Från landsbygden. Garda. 470
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 399
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 474
19280818 - I tredje förslagerummet 404
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 504
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 524
19280818 - Passagerarelista. 473
19280818 - Prinsparet Bernadotte 340
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 296
19280818 - Teaterafton 295
19280818 - Temperatur och lufttryck 343
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 467
19280818 - Visby bio 448
19280818 - Visby torgpriser. 474
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 539
19280820 - Död. Hans Christiansson. 522
19280820 - Fräck hönsstöld. 1374
19280820 - Från hamnen. 378
19280820 - General Schmidt begär avsked. 361
19280820 - I tredje förslagsrummet 392
19280820 - Jakt 527
19280820 - Klintehamn. 384
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 379
19280820 - Legala notiser. 478
19280820 - Lysning 367
19280820 - Passagerarelista. 363
19280820 - Tack. J. O. Levander. 521
19280820 - Temperatur och lufttryck 358
19280820 - Till chef för stadshotellet 340
19280820 - Turistångarna. 358
19280820 - Under strecket 373
19280820 - Visby Bio. 564
19280820 - Visby rådhusrätt. 409
19280821 - 85 år 388
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 564
19280821 - Biograferna. 409
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 544
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 663
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 498
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 373
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 420
19280821 - Församlingar, som få låna. 452
19280821 - Från hamnen. 330
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 403
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 366
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 360
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 360
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 382
19280821 - Genom exekutiv auktion 460
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 588
19280821 - Kemiska stationen. 362
19280821 - Klintehamn. 385
19280821 - Läkarna. 547
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 386
19280821 - Passagerarelista. 515
19280821 - Samövningar med flygvapnet 469
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 515
19280821 - Slite. 399
19280821 - Temperatur och lufttryck 407
19280822 - 50 år 505
19280822 - Å exekutiv auktion 505
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 476
19280822 - Deltagande. Ville. 385
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 374
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 340
19280822 - Förlovning 401
19280822 - Från hamnen. 473
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 467
19280822 - Klintehamn. 470
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 384
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 405
19280822 - Lärarebostäderna.vä 338
19280822 - Läroverket. 321
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 335
19280822 - Passagerarelista. 342
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 373
19280822 - Sjuttio år 460
19280822 - Temperatur och lufttryck 435
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 337
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 336
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 282
19280823 - Från landsbygden. Björke. 353
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 335
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 342
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 341
19280823 - Från landsbygden. Näs. 333
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 371
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 289
19280823 - Palladium. 332
19280823 - Passagerarelista. 340
19280823 - Temperatur och lufttryck 322
19280823 - Till vikarierande lärare 338
19280823 - Visby Bio. 369
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 355
19280824 - 60 år 421
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 466
19280824 - Auktionsuppbörd. 463
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 471
19280824 - Död. Maria Wiman. 401
19280824 - Död. Olof Larsson. 424
19280824 - Firma Emil Appelquist 351
19280824 - Födde och Död. 407
19280824 - Fornfynd. 387
19280824 - Från hamnen 389
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 360
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 328
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 321
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 317
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 333
19280824 - Från landsbygden. När. 373
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 357
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 400
19280824 - Genom offentlig auktion 425
19280824 - Gotlands Körförbund 403
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 418
19280824 - Passagerarelista. 347
19280824 - Slite. 396
19280824 - Som auktionerna 449
19280824 - Temperatur och lufttryck 330
19280824 - Väghinder. 385
19280824 - Veterinärerna. 326
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 396
19280827 - Auktionsuppbörder. 364
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1469
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 376
19280827 - En ringmärkt fiskmås 479
19280827 - Ett våldsamt åskslag 467
19280827 - Från hamnen. 448
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 435
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 424
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 430
19280827 - Från sjön. 472
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 367
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 394
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 361
19280827 - Hästsport. 393
19280827 - Hemse. 476
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 377
19280827 - Lösöreauktion. 368
19280827 - Passagerarelista. 464
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 385
19280827 - Temperatur och lufttryck 438
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 386
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 379
19280827 - Vattnets temperatur 441
19280828 - Å exekutiv auktion, 381
19280828 - Död. Maja Olsson. 399
19280828 - Ett häftigt regnväder 390
19280828 - Förlovning 351
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 401
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 388
19280828 - Från sjön. 369
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 436
19280828 - Hemse. 331
19280828 - Klintehamn. 356
19280828 - Lösöreauktion. 311
19280828 - Passagerarelista. 399
19280828 - Provinsialläkarna. 312
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 430
19280828 - Sedan undertecknad 314
19280828 - Temperatur och lufttryck 350
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 313
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 311
19280830 - Elektrifieringen. 307
19280830 - Från hamnen. 308
19280830 - Hemse Bio 343
19280830 - Kappmagasinet Freja 330
19280830 - Klintehamn. 336
19280830 - Landsstaten. 304
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 325
19280830 - Palladium 344
19280830 - Passagerarelista. 317
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 278
19280830 - Temperatur och lufttryck 306
19280830 - Till kammarsskrivare 286
19280830 - Tolagsersättningen. 295
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 282
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 286
19280830 - Visby Bio 327
19280831 - Beviljat avsked. 269
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 272
19280831 - Död. Helga. 267
19280831 - Elektrifieringen. 268
19280831 - Ett riktigt höstrusk 246
19280831 - Flygfolk i sta'n. 212
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 233
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 276
19280831 - Genom offentlig auktion 280
19280831 - Landnhövding Rodhe 241
19280831 - Lärarbostäderna. 269
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 247
19280831 - Lösöreauktion. 253
19280831 - Lotsverket. 270
19280831 - Passagerarelista. 274
19280831 - Slite-Roma järnväg. 279
19280831 - Slite. 272
19280831 - Temperatur och lufttryck 262
19280831 - Väghinder. 245
19281101 - Arrendeauktion. 885
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 945
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 732
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 970
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 941
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 663
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 775
19281101 - I härvarande kronohäkte 613
19281101 - Medicine licentiatexamen 616
19281101 - Palladium - Duell 1044
19281101 - Passagerarelista. 637
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 680
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 748
19281101 - Temperatur och lufttryck 646
19281101 - Våra fornvårdsmän. 645
19281101 - Visby högre flickskola. 662
19281101 - Visbybio 1065
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 620
19281102 - Arbetslösheten. 520
19281102 - Auktion å kläder. 815
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 782
19281102 - Död. Emma Kristina. 788
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 647
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 869
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 699
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 523
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 817
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1037
19281102 - Hägg & Johansson 607
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 591
19281102 - Lösöreauktion. 726
19281102 - Lotsverket. 769
19281102 - Överlantmätartjänsten 477
19281102 - Passagerarelista. 550
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 929
19281102 - Sextio år 855
19281102 - Slite. 648
19281102 - Temperatur och lufttryck 509
19281102 - Tillkännagivande. 530
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 527
19281102 - Väghinder. 772
19281102 - Vigsel 792
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 617
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 618
19281103 - Från hamnen 629
19281103 - Hubertusjakt 529
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 554
19281103 - Jordens alster. 656
19281103 - Lärarbostäderna. 513
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 512
19281103 - Läroverket. 476
19281103 - Temperatur och lufttryck 605
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 632
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 436
19281105 - Från hamnen. 452
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 622
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 498
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 477
19281105 - Från sjön. 435
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 369
19281105 - Hemse. 574
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 633
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 416
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 402
19281105 - Klintehamn. 494
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 418
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 390
19281105 - Övergivet fartyg. 485
19281105 - Passagerarelista. 393
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 372
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 388
19281105 - Sextio år 540
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 550
19281105 - Slite. 433
19281105 - Temperatur och lufttryck 416
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 491
19281105 - Tulluppbörden 407
19281105 - Ungdomsmöte. 425
19281105 - Vigsel 423
19281106 - Auktion i Rute. 429
19281106 - Död. Emelie. 429
19281106 - För nit och redlighet 493
19281106 - Från hamnen. 404
19281106 - Från landsbygden. Ala. 455
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 505
19281106 - Från landsbygden. Fole. 435
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 441
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 428
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 393
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 571
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 405
19281106 - Temperatur och lufttryck 368
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 364
19281106 - Veterinärerna. 453
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 466
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 371
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 417
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 414
19281107 - Egendomsaffär. 457
19281107 - Från hamnen. 372
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 455
19281107 - Från landsbygden. Garda. 432
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 445
19281107 - Från landsbygden. Väte. 448
19281107 - Handelsregistret. 368
19281107 - Passagerarelista. 399
19281107 - Sällskapet D. B. V. 360
19281107 - Sammanträde 363
19281107 - Sjuttio år 418
19281107 - Temperatur och lufttryck 381
19281107 - Ved. 453
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 391
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 425
19281108 - Från hamnen. 372
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 409
19281108 - Kungörelse 448
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 483
19281108 - Passagerarelista. 363
19281108 - Reseunderstöd. 313
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 639
19281108 - Stark frost 386
19281108 - Temperatur och lufttryck 363
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 441
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 480
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 430
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 464
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 381
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 409
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 418
19281109 - En skojare i farten. 359
19281109 - Från hamnen. 448
19281109 - Från landsbygden. Ala. 467
19281109 - Från landsbygden. Garda. 443
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 531
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 368
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 496
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 408
19281109 - På sin 60-årsdag 501
19281109 - Passagerarelista. 410
19281109 - Temperatur och lufttryck 438
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 414
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 402
19281110 - Atlingbo församling får låna. 422
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 457
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 434
19281110 - Från hamnen. 444
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 532
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 446
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 364
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 481
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 431
19281110 - På sin 70-årsdag 450
19281110 - Passagerarelista. 370
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 374
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 541
19281110 - Temperatur och lufttryck 379
19281110 - Torrläggning av mark. 413
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 618
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 585
19281114 - Anslagsäskande. 500
19281114 - Auktion å kor grisar. 611
19281114 - Biograferna. 543
19281114 - Död. Anna Nilsson. 585
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 660
19281114 - Ett stilla slagsmål 573
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 588
19281114 - Från hamnen. 933
19281114 - Från landsbygden. Garda. 735
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 593
19281114 - Från Visby horisont. 702
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 532
19281114 - Infäste 567
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 557
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 529
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 492
19281114 - Kungörelse. 622
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 537
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 575
19281114 - Lösöreauktion. 566
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 583
19281114 - Passagerarelista. 572
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 639
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 991
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 547
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 764
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 577
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 544
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 556
19281114 - Temperatur och lufttryck 558
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1076
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 864
19281114 - Tjänstledighet 552
19281114 - Tomtförsäljning. 492
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 785
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 495
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 518
19281115 - Armén. 479
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 492
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 536
19281115 - Död. Lisbeth. 797
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 767
19281115 - En mina 735
19281115 - Folkskolinspektörerna. 528
19281115 - Från hamnen. 510
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 659
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 808
19281115 - Offentliga nöjen. 965
19281115 - Passagerarelista. 567
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 737
19281115 - Skogsstaten. 472
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 517
19281115 - Temperatur och lufttryck 537
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 481
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 539
19281115 - Visborgs fältrittklubb 642
19281115 - Visby högre flickskola. 553
19281117 - Arbetslösheten. 698
19281117 - Delägarne i 756
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 851
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 705
19281117 - Död. LINNEA. 653
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 602
19281117 - Död. MAJ. 738
19281117 - Död. Thure Johansson. 542
19281117 - En gammal släkt. 1076
19281117 - Från landsbygden. Alva. 860
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 886
19281117 - Från landsbygden. Burs. 884
19281117 - Från landsbygden. Fide. 829
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 587
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 760
19281117 - Från landsbygden. Linde. 796
19281117 - Från landsbygden. Roma. 747
19281117 - Från landsbygden. Rute. 691
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 848
19281117 - Herrar Lantbrukare! 829
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 764
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 553
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 562
19281117 - Passagerarelista. 439
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 565
19281117 - Skolstriden i Alskog. 655
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 817
19281117 - Temperatur och lufttryck 621
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1011
19281117 - Turistorganisationen 518
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 626
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 524
19281119 - Bio i Visby. 522
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 817
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 720
19281119 - Död. Göte. 800
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 801
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 519
19281119 - Från hamnen. 526
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 767
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 748
19281119 - Gotlands infanterikår. 516
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 473
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 837
19281119 - Nötboskapsaveln. 799
19281119 - Ny droskstation. 487
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 545
19281119 - På grund och åter flott 795
19281119 - Passagerarelista. 510
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 750
19281119 - Skogsauktion i Eke. 809
19281119 - Slite. 567
19281119 - Temperatur och lufttyck 595
19281119 - Torvstaten. 471
19281120 - Biograferna. 923
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 567
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 578
19281120 - Folkskollärareval 513
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 585
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 811
19281120 - Klintehamn. 824
19281120 - Lärarbostäderna. 642
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 484
19281120 - Läroverket. 520
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 730
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 605
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 456
19281120 - Passagerarelista. 465
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1298
19281120 - Slite. 611
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 823
19281120 - Temperatur och lufttryck 537
19281121 - 240 barn i länet 502
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 487
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 579
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 602
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 553
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 785
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 519
19281121 - Fiskerilån. 534
19281121 - Från hamnen. 461
19281121 - Från landsbygden. Björke. 770
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 756
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 742
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 834
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 561
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 638
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 906
19281121 - Från landsbygden. Levede. 644
19281121 - Från landsbygden. Näs. 785
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 509
19281121 - Genom exekutiv auktion, 542
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 830
19281121 - Hägg & Johansson 474
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 497
19281121 - Passagerarelista. 517
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 755
19281121 - Stormästaren Richard Retis 513
19281121 - Student- och realskolexamina. 528
19281121 - Temeratur och lufttryck 448
19281121 - Till gravens frid 627
19281121 - Till ordinarie lärarinna 597
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 803
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 950
19281122 - Beviljat odlingslån. 621
19281122 - Biograferna. 459
19281122 - En gripande sorgeakt 709
19281122 - Från hamnen. 475
19281122 - Från landsbygden. Burs. 848
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 573
19281122 - Från landsbygden. Linde. 676
19281122 - Från landsbygden. Öja. 634
19281122 - Från landsbygden. Väte. 703
19281122 - Offentliga nöjen. 971
19281122 - Passagerarelista. 501
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 772
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 511
19281122 - Temeratur och lufttryck 590
19281122 - Venia 652
19281122 - Veterinärerna. 483
19281122 - Visby hospital. 625
19281123 - Armén. 448
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 828
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 604
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 804
19281123 - Biograferna. 1000
19281123 - Entreprenadauktion 685
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 542
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 540
19281123 - Från hamnen. 542
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 760
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 478
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 524
19281123 - Från landsbygden. Väte. 605
19281123 - I stadshotellets festvåning 485
19281123 - Kungörelse. 919
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 470
19281123 - Lösöreauktion. 828
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 832
19281123 - Skogsauktion i Eke. 708
19281123 - Skogsauktion. 793
19281123 - Slite. 654
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1050
19281123 - Temeratur och lufttryck 565
19281123 - Två befattningar 504
19281123 - Vägarbete. 609
19281126 - Ansökningstiden 423
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 942
19281126 - Armén. 499
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 801
19281126 - Bio i Visby. 971
19281126 - Bröllop 571
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 940
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 740
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 564
19281126 - Dödsfall. 477
19281126 - En drunkningsolycka 570
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1538
19281126 - En gotländsk bok, 535
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 905
19281126 - Från landsbygden. Othem. 694
19281126 - Från landsbygden. Rone. 561
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 743
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 472
19281126 - Passagerarelista. 605
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1071
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 537
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1268
19281126 - Temperatur och lufttryck 564
19281126 - Till folkskollärarinna 639
19281128 - Armén. 504
19281128 - Biograferna. 843
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 503
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 446
19281128 - För egen hand. 555
19281128 - Företräde hos konungen 476
19281128 - Försäljning. 439
19281128 - Från hamnen. 472
19281128 - Från landsbygden. Väte. 617
19281128 - Från Visby horisont. 525
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 492
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 681
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 696
19281128 - Läroverket. 512
19281128 - Passagerarelista. 499
19281128 - REGINA - För Full Fräs 763
19281128 - Skogsauktion i Eke. 738
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 683
19281128 - Temperatur och lufttryck 546
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 572
19281128 - Välgörenhetsmatiné 750
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 749
19281129 - Biograferna. 758
19281129 - Fortsättningsskolorna. 898
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 813
19281129 - Från landsbygden. Burs. 809
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 719
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 587
19281129 - Hemse. 701
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 510
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 559
19281129 - Lotsverket. 479
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 426
19281129 - Nytt släktnamn. 465
19281129 - Passagerarelista. 492
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 469
19281129 - Souper dansant 448
19281129 - Svar till herr Loke. 652
19281129 - Temperatur och lufttryck 533
19281129 - Tillkännagivande. 713
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 426
19281204 - Från hamnen. 360
19281204 - Klintehamn. 433
19281204 - Kungörelse. 435
19281204 - Passagerarelista. 354
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 361
19281204 - Temperatur och lufttryck 349
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 344
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 383
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 305
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 363
19281205 - Från hamnen. 305
19281205 - Från landsbygden. Fide. 394
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 408
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 379
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 422
19281205 - Från landsbygden. Väte. 358
19281205 - Fru Walborg Beer 310
19281205 - Genom exekutiv auktion, 393
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 306
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 321
19281205 - Örlogsbesök. 346
19281205 - Passagerarelista. 334
19281205 - Sällskapet D. B. V. 352
19281205 - Taxeringen 1929. 330
19281205 - Temperatur och lufttryck 389
19281205 - Tulluppbörden 324
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 427
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 432
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 424
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 426
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 415
19281206 - Från hamnen. 327
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 399
19281206 - Från landsbygden. Endre. 408
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 402
19281206 - Gotlands sjukhem. 356
19281206 - Klintehamn. 399
19281206 - Landshövding Rohde 331
19281206 - Läroverket. 348
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 555
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 354
19281206 - Passagerarelista. 330
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 328
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 396
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 326
19281206 - Temperatur och lufttryck 375
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 387
19281206 - Visby Husmoderförening 311
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 386
19281207 - Auktion i Bara. 391
19281207 - Auktion i Linde. 332
19281207 - Brandskadeersättningar. 416
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 375
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 383
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 342
19281207 - Fältveterinärkåren. 506
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 374
19281207 - Fastigauktion i Visby. 337
19281207 - Fastighetsauktion. 340
19281207 - Från hamnen. 367
19281207 - I konkurs 337
19281207 - Landshövding Rodhe 392
19281207 - Lärarebostäderna. 474
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 320
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 329
19281207 - Lösöreauktion. 382
19281207 - Passagerarelista. 361
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 406
19281207 - Skolbråket i Alskog. 408
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 391
19281207 - Studentexamen 322
19281207 - Temperatur och lufttryck 355
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 334
19281208 - Arrendeauktion. 381
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 332
19281208 - Död. C. P. Engström. 299
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 375
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1092
19281208 - Dödsfall. 352
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 337
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 390
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 336
19281208 - Passagerarelista. 305
19281208 - Personligt privilegium 308
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 323
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1371
19281208 - Småflickor på villovägar. 387
19281208 - Stadsfullmäktige 336
19281208 - Temperatur och lufttryck 305
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 371
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 392
19281210 - Arrendeauktion. 419
19281210 - Död. ANNA. 406
19281210 - Död. Georg Liljevall. 394
19281210 - Från hamnen. 334
19281210 - Jaktförbud. 489
19281210 - Legala notiser. 330
19281210 - Lösöreauktion. 337
19281210 - Lysning 325
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1239
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 345
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 344
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 337
19281210 - Temperatur och lufttryck 306
19281210 - Till prost 381
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 443
19281210 - Vackert väder 320
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 329
19281211 - Å exekutiv auktion 368
19281211 - Auktion 372
19281211 - En bilhaverist 321
19281211 - En bilolycka i Viklau. 391
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 385
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 494
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 352
19281211 - Från landsbygden. Garda. 353
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 375
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 367
19281211 - Från landsbygden. Näs. 379
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 397
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 409
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 432
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 393
19281211 - Konkurs i Visby. 357
19281211 - Konkurs. 351
19281211 - Temperatur och lufttryck 312
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 312
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 299
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 330
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 349
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 291
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 306
19281212 - Diverse anslansärenden. 303
19281212 - Död. Sterla. 336
19281212 - Eldsvåda 1105
19281212 - Eldsvådor 306
19281212 - Entreprenadauktion. 351
19281212 - Fastighetsauktion. 298
19281212 - Infäste 300
19281212 - Lärarebostäderna. 390
19281212 - Lösöreauktion. 315
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 432
19281212 - Passagerarelisa. 343
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 403
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 354
19281212 - Stadsfullmäktige 327
19281212 - Taxeringsnämderna. 301
19281212 - Temeratur och lufttryck 363
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 413
19281212 - Tillkännagivande 311
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 311
19281212 - Vedauktion. 366
19281212 - Venia 425
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 407
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 356
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 379
19281213 - Dispositionen av de gotländska 312
19281213 - Donationer. 351
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 405
19281213 - Från landsbygden. Roma. 369
19281213 - Från landsbygden. Silte. 360
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 428
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 333
19281213 - Passagerarelista. 301
19281213 - Sanda gångbanorna! 281
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 306
19281213 - Södra domsagan. 300
19281213 - Temperatur och lufttryck 334
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 309
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1150
19281220 - En skenfärd, 1166
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1206
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1244
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1580
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1018
Passagerarelista. 278