1928

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 982
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 1057
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 1146
19280802 - Död. Elvira Sofia. 1073
19280802 - En engelsk lustjakt 1001
19280802 - Förlovning 992
19280802 - Från hamnen. 1002
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 1001
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 1020
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 996
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 909
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 843
19280802 - Lärarbostäderna. 841
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 828
19280802 - Passagerarelista. 789
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 762
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 951
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 791
19280802 - Temperatur och lufttryck 811
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 865
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 798
19280802 - Visby stads obligationer. 851
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 949
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 878
19280803 - Bröderna Pettersson 1243
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 920
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 897
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 847
19280803 - En bilfärd med efterspel. 2019
19280803 - Enstaka fall av mässling 905
19280803 - Extratåg 1014
19280803 - Härmed kungöres, 858
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 885
19280803 - Lösöreauktion. 853
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 850
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 946
19280803 - På sin 70-årsdag 977
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 853
19280804 - Auktion i Hejdeby. 774
19280804 - Barnens dag 817
19280804 - Boställsnämderna. 853
19280804 - De gamlas dag 780
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 722
19280804 - En eldsläckningsapparat 722
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 724
19280804 - Från hamnen. 796
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 830
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 716
19280804 - Landshövding Rodhe 684
19280804 - Lärarevalet överklagas. 714
19280804 - Nya vägarbeten. 732
19280804 - Passagerarelista. 694
19280804 - Riksdagsmannavalet. 701
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 628
19280804 - Temperatur och lufttryck 675
19280804 - Till den sista vilan 637
19280804 - Till löjtnant 621
19280804 - Vattnets temperatur 683
19280804 - Visby skoldistrikt. 632
19280806 - CIRKUS ORLANDO 853
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 623
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 846
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1649
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 596
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 592
19280806 - Död. Vera. 642
19280806 - En bilolycka, 873
19280806 - För grundförbättring 657
19280806 - Förlovning 536
19280806 - Härmed tillkännagives 523
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 569
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 515
19280806 - Lantmäteriväsendet. 475
19280806 - Lärarbostäderna. 583
19280806 - Läroverket. 491
19280806 - Legala notiser. 529
19280806 - Lysning 620
19280806 - Passagerarelista. 592
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 621
19280806 - Rätt till tullrestitution. 839
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 624
19280806 - Sällskapet D. B. W. 638
19280806 - Temperatur och lufttryck 857
19280806 - Turistbåtarna. 848
19280806 - Väghinder. 864
19280806 - Visby skyttegille 830
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 696
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 634
19280807 - Domsagorna. 774
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 681
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 641
19280807 - Från hamnen. 799
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 832
19280807 - Från Olympiaden. 597
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 632
19280807 - Genom offentlig auktion 609
19280807 - Konungens befallningshavande 635
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 684
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 849
19280807 - Passagerarelista. 802
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 678
19280807 - Temperatur och lufttryck 765
19280808 - Arbetslösheten. 835
19280808 - Auktionsuppbörd. 786
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 792
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 626
19280808 - Dödsfall. 660
19280808 - Femtio år 574
19280808 - Förlovning 581
19280808 - Från hamnen. 785
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 824
19280808 - Från landsbygden. Lau. 806
19280808 - Från landsbygden. Levide. 810
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 802
19280808 - Genom exekutiv auktion 651
19280808 - Hyllad 60-åring. 533
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 598
19280808 - Lösöreauktion. 589
19280808 - Olympiaden. 540
19280808 - Passagerarelista. 526
19280808 - Riksbanken. 534
19280808 - Sällskapet D. B. V. 575
19280808 - Temperatur och lufttryck 797
19280808 - Veterinärerna. 603
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 536
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 583
19280809 - Auktion. 779
19280809 - Femtio år 580
19280809 - Från hamnen. 569
19280809 - Från landsbygden. Väte. 549
19280809 - Gotlands infanterikår. 499
19280809 - Herrviks nya fyr. 536
19280809 - Kneippbyn. 524
19280809 - Läroverket. 544
19280809 - Många som vilja bli eldare. 523
19280809 - Olympiaden. 539
19280809 - Passagerarelista. 528
19280809 - Temperatur och lufttryck 534
19280809 - Visby Bio. 806
19280809 - Visbybio 687
19280810 - Allmän Mobilisering 545
19280810 - Armén. 709
19280810 - Auktion i Sjonhem. 547
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 525
19280810 - Död. Gerd. 495
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 600
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 527
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 543
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 548
19280810 - Födde och Döde. 585
19280810 - Från hamnen 803
19280810 - Passagerarelista. 779
19280810 - Sjuttiofem år 806
19280810 - Slite. 785
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 621
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 798
19280810 - Temperatur och lufttryck 743
19280810 - Väghinder. 822
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 676
19280811 - Avsked 553
19280811 - Deltagande. Beda. 542
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 555
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 545
19280811 - Endre församling får låna. 622
19280811 - Fienden i Västergarn. 807
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 633
19280811 - Från hamnen. 815
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 605
19280811 - Lärarbostäderna. 609
19280811 - Läroverket. 558
19280811 - Lösöreauktion. 567
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 569
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 661
19280811 - Militärbefälet. 610
19280811 - Passagerarelista. 789
19280811 - Sextioåring. 825
19280811 - Temperatur och lufttryck 802
19280813 - Armén. 711
19280813 - Basar i Klintehamn 848
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 849
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 625
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 607
19280813 - Död. Josef Kalström. 810
19280813 - En stor turistångare 668
19280813 - För vägfarande att beakta. 593
19280813 - Från hamnen. 675
19280813 - Från landsbygden. Vänge 746
19280813 - Från sjön. 683
19280813 - Idrott. 800
19280813 - Legala notiser. 571
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 687
19280813 - Nya besvär från Alskog. 638
19280813 - Passagerarelista. 680
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 682
19280813 - Statsrådet Rosén 586
19280813 - Temperatur och lufttryck 649
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 667
19280813 - Visby Bio 688
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 621
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 726
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 730
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 701
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 711
19280815 - Femtio år 658
19280815 - Förlovning 598
19280815 - Från hamnen. 629
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 870
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 772
19280815 - Från sjön. 619
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 702
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 618
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 621
19280815 - Passagerarelista. 795
19280815 - Stor basar 754
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 635
19280815 - Temperatur och lufttryck 589
19280815 - Vattnets temperatur 662
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 874
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 918
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 866
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 826
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 766
19280816 - Från hamnen. 897
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 873
19280816 - Från sjön. 829
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 911
19280816 - Läroverket. 819
19280816 - På D. B. V:s paviljong 825
19280816 - Passagerarelista. 801
19280816 - Stor Basar 812
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 915
19280816 - Temperatur och lufttryck 923
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 962
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 714
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 818
19280817 - Död. HELGA. 717
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 659
19280817 - Ett dåligt skämt. 897
19280817 - Födde & Död. 644
19280817 - Förenade tjänster. 849
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 667
19280817 - Från hamnen. 905
19280817 - Från landsbygden. Anga. 925
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 915
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 1016
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 1021
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 977
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 901
19280817 - Passagerarelista. 957
19280817 - Slite. 933
19280817 - Temperatur och lufttryck 919
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 629
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 792
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 851
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 532
19280818 - Åldersroföreningen 495
19280818 - Apoteken. 412
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 621
19280818 - Du klagar, men. 428
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 500
19280818 - Från hamnen. 551
19280818 - Från landsbygden. Garda. 758
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 645
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 843
19280818 - I tredje förslagerummet 681
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 918
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 929
19280818 - Passagerarelista. 752
19280818 - Prinsparet Bernadotte 559
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 504
19280818 - Teaterafton 492
19280818 - Temperatur och lufttryck 564
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 841
19280818 - Visby bio 764
19280818 - Visby torgpriser. 760
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 859
19280820 - Död. Hans Christiansson. 835
19280820 - Fräck hönsstöld. 1672
19280820 - Från hamnen. 614
19280820 - General Schmidt begär avsked. 600
19280820 - I tredje förslagsrummet 685
19280820 - Jakt 867
19280820 - Klintehamn. 679
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 685
19280820 - Legala notiser. 805
19280820 - Lysning 635
19280820 - Passagerarelista. 644
19280820 - Tack. J. O. Levander. 889
19280820 - Temperatur och lufttryck 607
19280820 - Till chef för stadshotellet 578
19280820 - Turistångarna. 594
19280820 - Under strecket 647
19280820 - Visby Bio. 878
19280820 - Visby rådhusrätt. 698
19280821 - 85 år 629
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 877
19280821 - Biograferna. 670
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 899
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 1011
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 816
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 650
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 707
19280821 - Församlingar, som få låna. 786
19280821 - Från hamnen. 574
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 701
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 621
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 630
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 623
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 652
19280821 - Genom exekutiv auktion 770
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 951
19280821 - Kemiska stationen. 598
19280821 - Klintehamn. 679
19280821 - Läkarna. 850
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 663
19280821 - Passagerarelista. 835
19280821 - Samövningar med flygvapnet 769
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 832
19280821 - Slite. 691
19280821 - Temperatur och lufttryck 690
19280822 - 50 år 914
19280822 - Å exekutiv auktion 909
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 841
19280822 - Deltagande. Ville. 659
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 642
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 584
19280822 - Förlovning 665
19280822 - Från hamnen. 847
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 860
19280822 - Klintehamn. 869
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 651
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 707
19280822 - Lärarebostäderna.vä 592
19280822 - Läroverket. 567
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 574
19280822 - Passagerarelista. 623
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 673
19280822 - Sjuttio år 852
19280822 - Temperatur och lufttryck 816
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 575
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 578
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 484
19280823 - Från landsbygden. Björke. 617
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 595
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 620
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 608
19280823 - Från landsbygden. Näs. 621
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 656
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 495
19280823 - Palladium. 562
19280823 - Passagerarelista. 597
19280823 - Temperatur och lufttryck 560
19280823 - Till vikarierande lärare 563
19280823 - Visby Bio. 620
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 583
19280824 - 60 år 758
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 787
19280824 - Auktionsuppbörd. 783
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 877
19280824 - Död. Maria Wiman. 730
19280824 - Död. Olof Larsson. 778
19280824 - Firma Emil Appelquist 607
19280824 - Födde och Död. 704
19280824 - Fornfynd. 698
19280824 - Från hamnen 688
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 626
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 583
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 575
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 596
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 595
19280824 - Från landsbygden. När. 662
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 614
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 691
19280824 - Genom offentlig auktion 743
19280824 - Gotlands Körförbund 717
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 726
19280824 - Passagerarelista. 611
19280824 - Slite. 724
19280824 - Som auktionerna 814
19280824 - Temperatur och lufttryck 578
19280824 - Väghinder. 729
19280824 - Veterinärerna. 575
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 728
19280827 - Auktionsuppbörder. 641
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1812
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 641
19280827 - En ringmärkt fiskmås 872
19280827 - Ett våldsamt åskslag 849
19280827 - Från hamnen. 796
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 777
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 756
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 778
19280827 - Från sjön. 814
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 635
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 712
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 631
19280827 - Hästsport. 690
19280827 - Hemse. 856
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 683
19280827 - Lösöreauktion. 644
19280827 - Passagerarelista. 794
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 683
19280827 - Temperatur och lufttryck 788
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 659
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 659
19280827 - Vattnets temperatur 779
19280828 - Å exekutiv auktion, 702
19280828 - Död. Maja Olsson. 711
19280828 - Ett häftigt regnväder 680
19280828 - Förlovning 641
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 764
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 745
19280828 - Från sjön. 666
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 854
19280828 - Hemse. 604
19280828 - Klintehamn. 667
19280828 - Lösöreauktion. 615
19280828 - Passagerarelista. 713
19280828 - Provinsialläkarna. 585
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 811
19280828 - Sedan undertecknad 596
19280828 - Temperatur och lufttryck 648
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 580
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 620
19280830 - Elektrifieringen. 597
19280830 - Från hamnen. 580
19280830 - Hemse Bio 649
19280830 - Kappmagasinet Freja 626
19280830 - Klintehamn. 637
19280830 - Landsstaten. 562
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 626
19280830 - Palladium 656
19280830 - Passagerarelista. 583
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 514
19280830 - Temperatur och lufttryck 574
19280830 - Till kammarsskrivare 536
19280830 - Tolagsersättningen. 542
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 494
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 531
19280830 - Visby Bio 590
19280831 - Beviljat avsked. 474
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 488
19280831 - Död. Helga. 506
19280831 - Elektrifieringen. 500
19280831 - Ett riktigt höstrusk 448
19280831 - Flygfolk i sta'n. 377
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 427
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 518
19280831 - Genom offentlig auktion 530
19280831 - Landnhövding Rodhe 408
19280831 - Lärarbostäderna. 476
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 431
19280831 - Lösöreauktion. 464
19280831 - Lotsverket. 484
19280831 - Passagerarelista. 520
19280831 - Slite-Roma järnväg. 541
19280831 - Slite. 519
19280831 - Temperatur och lufttryck 479
19280831 - Väghinder. 426
19281101 - Arrendeauktion. 1131
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1199
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 915
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1193
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1147
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 817
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 943
19281101 - I härvarande kronohäkte 773
19281101 - Medicine licentiatexamen 793
19281101 - Palladium - Duell 1231
19281101 - Passagerarelista. 787
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 849
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 926
19281101 - Temperatur och lufttryck 799
19281101 - Våra fornvårdsmän. 795
19281101 - Visby högre flickskola. 812
19281101 - Visbybio 1255
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 783
19281102 - Arbetslösheten. 659
19281102 - Auktion å kläder. 1005
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 934
19281102 - Död. Emma Kristina. 966
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 823
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 1050
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 867
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 648
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 999
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1219
19281102 - Hägg & Johansson 756
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 743
19281102 - Lösöreauktion. 880
19281102 - Lotsverket. 937
19281102 - Överlantmätartjänsten 608
19281102 - Passagerarelista. 688
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1084
19281102 - Sextio år 1009
19281102 - Slite. 804
19281102 - Temperatur och lufttryck 640
19281102 - Tillkännagivande. 669
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 660
19281102 - Väghinder. 934
19281102 - Vigsel 946
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 737
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 786
19281103 - Från hamnen 768
19281103 - Hubertusjakt 707
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 701
19281103 - Jordens alster. 806
19281103 - Lärarbostäderna. 670
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 673
19281103 - Läroverket. 599
19281103 - Temperatur och lufttryck 752
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 792
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 579
19281105 - Från hamnen. 602
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 853
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 690
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 643
19281105 - Från sjön. 587
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 518
19281105 - Hemse. 724
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 859
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 572
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 545
19281105 - Klintehamn. 654
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 567
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 533
19281105 - Övergivet fartyg. 647
19281105 - Passagerarelista. 538
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 523
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 532
19281105 - Sextio år 716
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 735
19281105 - Slite. 594
19281105 - Temperatur och lufttryck 555
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 646
19281105 - Tulluppbörden 551
19281105 - Ungdomsmöte. 582
19281105 - Vigsel 572
19281106 - Auktion i Rute. 587
19281106 - Död. Emelie. 588
19281106 - För nit och redlighet 651
19281106 - Från hamnen. 531
19281106 - Från landsbygden. Ala. 606
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 665
19281106 - Från landsbygden. Fole. 597
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 602
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 590
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 526
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 795
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 545
19281106 - Temperatur och lufttryck 499
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 504
19281106 - Veterinärerna. 597
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 611
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 488
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 561
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 556
19281107 - Egendomsaffär. 607
19281107 - Från hamnen. 495
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 631
19281107 - Från landsbygden. Garda. 610
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 609
19281107 - Från landsbygden. Väte. 605
19281107 - Handelsregistret. 490
19281107 - Passagerarelista. 546
19281107 - Sällskapet D. B. V. 495
19281107 - Sammanträde 498
19281107 - Sjuttio år 567
19281107 - Temperatur och lufttryck 525
19281107 - Ved. 631
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 543
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 576
19281108 - Från hamnen. 516
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 563
19281108 - Kungörelse 613
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 635
19281108 - Passagerarelista. 500
19281108 - Reseunderstöd. 432
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 960
19281108 - Stark frost 541
19281108 - Temperatur och lufttryck 510
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 611
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 622
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 563
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 622
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 533
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 538
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 581
19281109 - En skojare i farten. 482
19281109 - Från hamnen. 585
19281109 - Från landsbygden. Ala. 633
19281109 - Från landsbygden. Garda. 581
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 725
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 498
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 634
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 543
19281109 - På sin 60-årsdag 650
19281109 - Passagerarelista. 553
19281109 - Temperatur och lufttryck 588
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 570
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 524
19281110 - Atlingbo församling får låna. 586
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 597
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 574
19281110 - Från hamnen. 588
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 704
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 605
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 501
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 630
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 575
19281110 - På sin 70-årsdag 610
19281110 - Passagerarelista. 505
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 513
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 736
19281110 - Temperatur och lufttryck 491
19281110 - Torrläggning av mark. 561
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 758
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 734
19281114 - Anslagsäskande. 639
19281114 - Auktion å kor grisar. 766
19281114 - Biograferna. 679
19281114 - Död. Anna Nilsson. 728
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 811
19281114 - Ett stilla slagsmål 708
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 721
19281114 - Från hamnen. 1106
19281114 - Från landsbygden. Garda. 869
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 726
19281114 - Från Visby horisont. 829
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 680
19281114 - Infäste 729
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 683
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 666
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 637
19281114 - Kungörelse. 761
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 668
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 698
19281114 - Lösöreauktion. 711
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 737
19281114 - Passagerarelista. 717
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 780
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1158
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 689
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 944
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 716
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 687
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 687
19281114 - Temperatur och lufttryck 676
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1258
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 1029
19281114 - Tjänstledighet 686
19281114 - Tomtförsäljning. 620
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 961
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 621
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 648
19281115 - Armén. 607
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 631
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 658
19281115 - Död. Lisbeth. 951
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 933
19281115 - En mina 880
19281115 - Folkskolinspektörerna. 655
19281115 - Från hamnen. 636
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1451
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 960
19281115 - Offentliga nöjen. 1117
19281115 - Passagerarelista. 709
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 1019
19281115 - Skogsstaten. 612
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 642
19281115 - Temperatur och lufttryck 662
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 620
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 670
19281115 - Visborgs fältrittklubb 791
19281115 - Visby högre flickskola. 671
19281117 - Arbetslösheten. 847
19281117 - Delägarne i 890
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 1013
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 872
19281117 - Död. LINNEA. 824
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 741
19281117 - Död. MAJ. 896
19281117 - Död. Thure Johansson. 659
19281117 - En gammal släkt. 1329
19281117 - Från landsbygden. Alva. 1015
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1057
19281117 - Från landsbygden. Burs. 1050
19281117 - Från landsbygden. Fide. 991
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 707
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 910
19281117 - Från landsbygden. Linde. 948
19281117 - Från landsbygden. Roma. 889
19281117 - Från landsbygden. Rute. 849
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 979
19281117 - Herrar Lantbrukare! 961
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 910
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 681
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 702
19281117 - Passagerarelista. 565
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 687
19281117 - Skolstriden i Alskog. 833
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 975
19281117 - Temperatur och lufttryck 746
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1178
19281117 - Turistorganisationen 634
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 780
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 670
19281119 - Bio i Visby. 658
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 950
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 864
19281119 - Död. Göte. 964
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 956
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 644
19281119 - Från hamnen. 646
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 905
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 909
19281119 - Gotlands infanterikår. 635
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 612
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 981
19281119 - Nötboskapsaveln. 946
19281119 - Ny droskstation. 616
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 663
19281119 - På grund och åter flott 966
19281119 - Passagerarelista. 617
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 910
19281119 - Skogsauktion i Eke. 952
19281119 - Slite. 702
19281119 - Temperatur och lufttyck 713
19281119 - Torvstaten. 596
19281120 - Biograferna. 1077
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 689
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 712
19281120 - Folkskollärareval 635
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 733
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 957
19281120 - Klintehamn. 953
19281120 - Lärarbostäderna. 775
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 606
19281120 - Läroverket. 644
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 879
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 746
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 578
19281120 - Passagerarelista. 564
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1561
19281120 - Slite. 724
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 969
19281120 - Temperatur och lufttryck 657
19281121 - 240 barn i länet 629
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 616
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 713
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 722
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 689
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 958
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 636
19281121 - Fiskerilån. 650
19281121 - Från hamnen. 583
19281121 - Från landsbygden. Björke. 931
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 909
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 899
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 988
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 693
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 785
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 1046
19281121 - Från landsbygden. Levede. 808
19281121 - Från landsbygden. Näs. 928
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 631
19281121 - Genom exekutiv auktion, 657
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 1002
19281121 - Hägg & Johansson 604
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 625
19281121 - Passagerarelista. 645
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 1023
19281121 - Stormästaren Richard Retis 649
19281121 - Student- och realskolexamina. 643
19281121 - Temeratur och lufttryck 567
19281121 - Till gravens frid 765
19281121 - Till ordinarie lärarinna 742
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 928
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1164
19281122 - Beviljat odlingslån. 735
19281122 - Biograferna. 576
19281122 - En gripande sorgeakt 879
19281122 - Från hamnen. 601
19281122 - Från landsbygden. Burs. 997
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 713
19281122 - Från landsbygden. Linde. 810
19281122 - Från landsbygden. Öja. 764
19281122 - Från landsbygden. Väte. 850
19281122 - Offentliga nöjen. 1128
19281122 - Passagerarelista. 618
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 959
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 626
19281122 - Temeratur och lufttryck 710
19281122 - Venia 818
19281122 - Veterinärerna. 606
19281122 - Visby hospital. 780
19281123 - Armén. 569
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 992
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 744
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 967
19281123 - Biograferna. 1173
19281123 - Entreprenadauktion 834
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 666
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 681
19281123 - Från hamnen. 670
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 919
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 607
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 662
19281123 - Från landsbygden. Väte. 767
19281123 - I stadshotellets festvåning 611
19281123 - Kungörelse. 1102
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 590
19281123 - Lösöreauktion. 1684
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 997
19281123 - Skogsauktion i Eke. 858
19281123 - Skogsauktion. 958
19281123 - Slite. 1485
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1215
19281123 - Temeratur och lufttryck 694
19281123 - Två befattningar 630
19281123 - Vägarbete. 752
19281126 - Ansökningstiden 525
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1114
19281126 - Armén. 612
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 952
19281126 - Bio i Visby. 1107
19281126 - Bröllop 728
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1121
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 887
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 714
19281126 - Dödsfall. 599
19281126 - En drunkningsolycka 706
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1703
19281126 - En gotländsk bok, 653
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1106
19281126 - Från landsbygden. Othem. 856
19281126 - Från landsbygden. Rone. 701
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 887
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 600
19281126 - Passagerarelista. 728
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1336
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 644
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1620
19281126 - Temperatur och lufttryck 685
19281126 - Till folkskollärarinna 790
19281128 - Armén. 633
19281128 - Biograferna. 986
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 649
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 570
19281128 - För egen hand. 703
19281128 - Företräde hos konungen 594
19281128 - Försäljning. 568
19281128 - Från hamnen. 595
19281128 - Från landsbygden. Väte. 754
19281128 - Från Visby horisont. 650
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 628
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 833
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 839
19281128 - Läroverket. 626
19281128 - Passagerarelista. 630
19281128 - REGINA - För Full Fräs 899
19281128 - Skogsauktion i Eke. 899
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 811
19281128 - Temperatur och lufttryck 668
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 705
19281128 - Välgörenhetsmatiné 898
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 896
19281129 - Biograferna. 901
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1069
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 979
19281129 - Från landsbygden. Burs. 939
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 878
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 730
19281129 - Hemse. 856
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 629
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 699
19281129 - Lotsverket. 596
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 551
19281129 - Nytt släktnamn. 592
19281129 - Passagerarelista. 617
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 603
19281129 - Souper dansant 564
19281129 - Svar till herr Loke. 807
19281129 - Temperatur och lufttryck 639
19281129 - Tillkännagivande. 873
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 570
19281204 - Från hamnen. 485
19281204 - Klintehamn. 581
19281204 - Kungörelse. 586
19281204 - Passagerarelista. 480
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 500
19281204 - Temperatur och lufttryck 487
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 466
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 538
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 418
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 527
19281205 - Från hamnen. 409
19281205 - Från landsbygden. Fide. 538
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 549
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 527
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 560
19281205 - Från landsbygden. Väte. 490
19281205 - Fru Walborg Beer 431
19281205 - Genom exekutiv auktion, 558
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 418
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 438
19281205 - Örlogsbesök. 471
19281205 - Passagerarelista. 468
19281205 - Sällskapet D. B. V. 485
19281205 - Taxeringen 1929. 455
19281205 - Temperatur och lufttryck 518
19281205 - Tulluppbörden 447
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 558
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 577
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 571
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 585
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 562
19281206 - Från hamnen. 446
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 533
19281206 - Från landsbygden. Endre. 555
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 522
19281206 - Gotlands sjukhem. 503
19281206 - Klintehamn. 532
19281206 - Landshövding Rohde 456
19281206 - Läroverket. 465
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 765
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 466
19281206 - Passagerarelista. 453
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 456
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 534
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 451
19281206 - Temperatur och lufttryck 492
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 536
19281206 - Visby Husmoderförening 420
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 539
19281207 - Auktion i Bara. 531
19281207 - Auktion i Linde. 452
19281207 - Brandskadeersättningar. 557
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 517
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 506
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 474
19281207 - Fältveterinärkåren. 699
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 510
19281207 - Fastigauktion i Visby. 456
19281207 - Fastighetsauktion. 470
19281207 - Från hamnen. 498
19281207 - I konkurs 464
19281207 - Landshövding Rodhe 515
19281207 - Lärarebostäderna. 619
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 449
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 451
19281207 - Lösöreauktion. 513
19281207 - Passagerarelista. 480
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 533
19281207 - Skolbråket i Alskog. 562
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 519
19281207 - Studentexamen 446
19281207 - Temperatur och lufttryck 483
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 460
19281208 - Arrendeauktion. 518
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 446
19281208 - Död. C. P. Engström. 419
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 507
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1240
19281208 - Dödsfall. 485
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 451
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 556
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 446
19281208 - Passagerarelista. 423
19281208 - Personligt privilegium 430
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 427
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1556
19281208 - Småflickor på villovägar. 512
19281208 - Stadsfullmäktige 466
19281208 - Temperatur och lufttryck 427
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 497
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 528
19281210 - Arrendeauktion. 553
19281210 - Död. ANNA. 568
19281210 - Död. Georg Liljevall. 551
19281210 - Från hamnen. 468
19281210 - Jaktförbud. 703
19281210 - Legala notiser. 456
19281210 - Lösöreauktion. 471
19281210 - Lysning 448
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1436
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 476
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 477
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 468
19281210 - Temperatur och lufttryck 423
19281210 - Till prost 508
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 608
19281210 - Vackert väder 429
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 444
19281211 - Å exekutiv auktion 525
19281211 - Auktion 513
19281211 - En bilhaverist 443
19281211 - En bilolycka i Viklau. 541
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 519
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 636
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 477
19281211 - Från landsbygden. Garda. 486
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 521
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 507
19281211 - Från landsbygden. Näs. 520
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 518
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 575
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 567
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 536
19281211 - Konkurs i Visby. 490
19281211 - Konkurs. 497
19281211 - Temperatur och lufttryck 432
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 436
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 417
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 454
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 494
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 402
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 425
19281212 - Diverse anslansärenden. 419
19281212 - Död. Sterla. 461
19281212 - Eldsvåda 1244
19281212 - Eldsvådor 425
19281212 - Entreprenadauktion. 493
19281212 - Fastighetsauktion. 413
19281212 - Infäste 414
19281212 - Lärarebostäderna. 539
19281212 - Lösöreauktion. 429
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 606
19281212 - Passagerarelisa. 452
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 538
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 478
19281212 - Stadsfullmäktige 456
19281212 - Taxeringsnämderna. 408
19281212 - Temeratur och lufttryck 487
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 564
19281212 - Tillkännagivande 421
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 421
19281212 - Vedauktion. 504
19281212 - Venia 578
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 529
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 465
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 514
19281213 - Dispositionen av de gotländska 415
19281213 - Donationer. 472
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1127
19281213 - Från landsbygden. Roma. 499
19281213 - Från landsbygden. Silte. 501
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 555
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 472
19281213 - Passagerarelista. 419
19281213 - Sanda gångbanorna! 392
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 431
19281213 - Södra domsagan. 429
19281213 - Temperatur och lufttryck 441
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 416
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1292
19281220 - En skenfärd, 1311
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1340
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1391
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1735
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1127
Passagerarelista. 368