Visa # 
Rubrik Träffar
19280803 - En bilfärd med efterspel. 942
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 797
19280806 - En bilolycka, 1046
19280820 - Fräck hönsstöld. 766
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 1092
19280827 - Bilbussen välte i diket. 870
19280827 - Ett våldsamt åskslag 884
19281101 - Arrendeauktion. 343
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 359
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 291
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 380
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 452
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 246
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 290
19281101 - I härvarande kronohäkte 231
19281101 - Medicine licentiatexamen 215
19281101 - Palladium - Duell 508
19281101 - Passagerarelista. 255
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 228
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 320
19281101 - Temperatur och lufttryck 229
19281101 - Våra fornvårdsmän. 214
19281101 - Visby högre flickskola. 249
19281101 - Visbybio 491
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 227
19281102 - Arbetslösheten. 153
19281102 - Auktion å kläder. 366
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 359
19281102 - Död. Emma Kristina. 315
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 213
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 378
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 306
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 171
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 343
19281102 - Från statens avdikningslånefond 512
19281102 - Hägg & Johansson 210
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 180
19281102 - Lösöreauktion. 328
19281102 - Lotsverket. 333
19281102 - Överlantmätartjänsten 142
19281102 - Passagerarelista. 181
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 417
19281102 - Sextio år 368
19281102 - Slite. 211
19281102 - Temperatur och lufttryck 147
19281102 - Tillkännagivande. 153
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 154
19281102 - Väghinder. 312
19281102 - Vigsel 296
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 203
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 193
19281103 - Från hamnen 208
19281103 - Hubertusjakt 96
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 153
19281103 - Jordens alster. 218
19281103 - Lärarbostäderna. 88
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 84
19281103 - Läroverket. 87
19281103 - Temperatur och lufttryck 178
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 212
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 50
19281105 - Från hamnen. 55
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 78
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 75
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 57
19281105 - Från sjön. 44
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 30
19281105 - Hemse. 128
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 70
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 48
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 45
19281105 - Klintehamn. 72
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 50
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 49
19281105 - Övergivet fartyg. 81
19281105 - Passagerarelista. 49
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 30
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 40
19281105 - Sextio år 64
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 113
19281105 - Slite. 48
19281105 - Temperatur och lufttryck 51
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 67
19281105 - Tulluppbörden 42
19281105 - Ungdomsmöte. 37
19281105 - Vigsel 40
19281106 - Auktion i Rute. 52
19281106 - Död. Emelie. 54
19281106 - För nit och redlighet 50
19281106 - Från hamnen. 43
19281106 - Från landsbygden. Ala. 56
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 50
19281106 - Från landsbygden. Fole. 43
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 42
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 41
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 40
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 58
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 50
19281106 - Temperatur och lufttryck 27
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 28
19281106 - Veterinärerna. 39
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 43
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 41
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 41
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 46
19281107 - Egendomsaffär. 53
19281107 - Från hamnen. 40
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 60
19281107 - Från landsbygden. Garda. 47
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 48
19281107 - Från landsbygden. Väte. 53
19281107 - Handelsregistret. 37
19281107 - Passagerarelista. 41
19281107 - Sällskapet D. B. V. 28
19281107 - Sammanträde 26
19281107 - Sjuttio år 35
19281107 - Temperatur och lufttryck 33
19281107 - Ved. 60
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 42
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 49
19281108 - Från hamnen. 28
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 43
19281108 - Kungörelse 48
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 47
19281108 - Passagerarelista. 38
19281108 - Reseunderstöd. 41
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 79
19281108 - Stark frost 45
19281108 - Temperatur och lufttryck 29
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 38
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 49
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 50
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 61
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 38
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 35
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 44
19281109 - En skojare i farten. 29
19281109 - Från hamnen. 52
19281109 - Från landsbygden. Ala. 59
19281109 - Från landsbygden. Garda. 56
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 54
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 39
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 55
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 38
19281109 - På sin 60-årsdag 49
19281109 - Passagerarelista. 52
19281109 - Temperatur och lufttryck 48
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 41
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 58
19281110 - Atlingbo församling får låna. 53
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 50
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 52
19281110 - Från hamnen. 51
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 53
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 43
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 31
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 51
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 53
19281110 - På sin 70-årsdag 48
19281110 - Passagerarelista. 30
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 41
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 48
19281110 - Temperatur och lufttryck 38
19281110 - Torrläggning av mark. 42
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 223
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 201
19281114 - Anslagsäskande. 151
19281114 - Auktion å kor grisar. 211
19281114 - Biograferna. 196
19281114 - Död. Anna Nilsson. 194
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 248
19281114 - Ett stilla slagsmål 205
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 179
19281114 - Från hamnen. 452
19281114 - Från landsbygden. Garda. 348
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 225
19281114 - Från Visby horisont. 289
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 179
19281114 - Infäste 204
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 222
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 170
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 155
19281114 - Kungörelse. 228
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 172
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 210
19281114 - Lösöreauktion. 184
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 171
19281114 - Passagerarelista. 209
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 250
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 511
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 185
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 285
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 170
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 152
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 191
19281114 - Temperatur och lufttryck 204
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 546
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 348
19281114 - Tjänstledighet 186
19281114 - Tomtförsäljning. 154
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 363
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 149
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 168
19281115 - Armén. 151
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 161
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 170
19281115 - Död. Lisbeth. 370
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 376
19281115 - En mina 349
19281115 - Folkskolinspektörerna. 196
19281115 - Från hamnen. 167
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 260
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 395
19281115 - Offentliga nöjen. 508
19281115 - Passagerarelista. 209
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 284
19281115 - Skogsstaten. 137
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 172
19281115 - Temperatur och lufttryck 182
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 148
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 183
19281115 - Visborgs fältrittklubb 252
19281115 - Visby högre flickskola. 200
19281117 - Arbetslösheten. 315
19281117 - Delägarne i 373
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 410
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 306
19281117 - Död. LINNEA. 262
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 231
19281117 - Död. MAJ. 347
19281117 - Död. Thure Johansson. 189
19281117 - En gammal släkt. 478
19281117 - Från landsbygden. Alva. 432
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 379
19281117 - Från landsbygden. Burs. 372
19281117 - Från landsbygden. Fide. 402
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 225
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 356
19281117 - Från landsbygden. Linde. 385
19281117 - Från landsbygden. Roma. 354
19281117 - Från landsbygden. Rute. 311
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 380
19281117 - Herrar Lantbrukare! 385
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 393
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 208
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 231
19281117 - Passagerarelista. 148
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 218
19281117 - Skolstriden i Alskog. 256
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 409
19281117 - Temperatur och lufttryck 260
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 513
19281117 - Turistorganisationen 201
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 249
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 196
19281119 - Bio i Visby. 175
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 377
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 324
19281119 - Död. Göte. 371
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 363
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 157
19281119 - Från hamnen. 188
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 351
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 347
19281119 - Gotlands infanterikår. 180
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 144
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 425
19281119 - Nötboskapsaveln. 376
19281119 - Ny droskstation. 153
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 208
19281119 - På grund och åter flott 361
19281119 - Passagerarelista. 195
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 361
19281119 - Skogsauktion i Eke. 346
19281119 - Slite. 208
19281119 - Temperatur och lufttyck 228
19281119 - Torvstaten. 162
19281120 - Biograferna. 465
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 240
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 208
19281120 - Folkskollärareval 175
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 202
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 350
19281120 - Klintehamn. 404
19281120 - Lärarbostäderna. 212
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 171
19281120 - Läroverket. 193
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 328
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 201
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 141
19281120 - Passagerarelista. 191
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 701
19281120 - Slite. 262
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 333
19281120 - Temperatur och lufttryck 190
19281121 - 240 barn i länet 188
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 145
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 223
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 230
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 207
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 376
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 180
19281121 - Fiskerilån. 196
19281121 - Från hamnen. 142
19281121 - Från landsbygden. Björke. 330
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 317
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 339
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 375
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 191
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 232
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 452
19281121 - Från landsbygden. Levede. 241
19281121 - Från landsbygden. Näs. 381
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 165
19281121 - Genom exekutiv auktion, 209
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 406
19281121 - Hägg & Johansson 168
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 167
19281121 - Passagerarelista. 193
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 313
19281121 - Stormästaren Richard Retis 169
19281121 - Student- och realskolexamina. 159
19281121 - Temeratur och lufttryck 138
19281121 - Till gravens frid 242
19281121 - Till ordinarie lärarinna 219
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 430
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 493
19281122 - Beviljat odlingslån. 256
19281122 - Biograferna. 162
19281122 - En gripande sorgeakt 338
19281122 - Från hamnen. 163
19281122 - Från landsbygden. Burs. 367
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 211
19281122 - Från landsbygden. Linde. 312
19281122 - Från landsbygden. Öja. 293
19281122 - Från landsbygden. Väte. 345
19281122 - Offentliga nöjen. 516
19281122 - Passagerarelista. 202
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 322
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 163
19281122 - Temeratur och lufttryck 222
19281122 - Venia 240
19281122 - Veterinärerna. 165
19281122 - Visby hospital. 194
19281123 - Armén. 137
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 406
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 228
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 408
19281123 - Biograferna. 532
19281123 - Entreprenadauktion 299
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 193
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 202
19281123 - Från hamnen. 188
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 361
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 155
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 158
19281123 - Från landsbygden. Väte. 255
19281123 - I stadshotellets festvåning 184
19281123 - Kungörelse. 489
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 161
19281123 - Lösöreauktion. 344
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 401
19281123 - Skogsauktion i Eke. 335
19281123 - Skogsauktion. 330
19281123 - Slite. 261
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 660
19281123 - Temeratur och lufttryck 197
19281123 - Två befattningar 181
19281123 - Vägarbete. 230
19281126 - Ansökningstiden 134
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 469
19281126 - Armén. 189
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 397
19281126 - Bio i Visby. 475
19281126 - Bröllop 201
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 403
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 334
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 184
19281126 - Dödsfall. 159
19281126 - En drunkningsolycka 185
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1135
19281126 - En gotländsk bok, 174
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 371
19281126 - Från landsbygden. Othem. 321
19281126 - Från landsbygden. Rone. 221
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 363
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 128
19281126 - Passagerarelista. 224
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 562
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 233
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 694
19281126 - Temperatur och lufttryck 231
19281126 - Till folkskollärarinna 279
19281128 - Armén. 160
19281128 - Biograferna. 422
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 158
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 137
19281128 - För egen hand. 178
19281128 - Företräde hos konungen 154
19281128 - Försäljning. 131
19281128 - Från hamnen. 162
19281128 - Från landsbygden. Väte. 246
19281128 - Från Visby horisont. 166
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 150
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 301
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 303
19281128 - Läroverket. 145
19281128 - Passagerarelista. 194
19281128 - REGINA - För Full Fräs 337
19281128 - Skogsauktion i Eke. 349
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 296
19281128 - Temperatur och lufttryck 213
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 189
19281128 - Välgörenhetsmatiné 336
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 338
19281129 - Biograferna. 344
19281129 - Fortsättningsskolorna. 384
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 352
19281129 - Från landsbygden. Burs. 376
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 358
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 224
19281129 - Hemse. 311
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 175
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 196
19281129 - Lotsverket. 144
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 123
19281129 - Nytt släktnamn. 129
19281129 - Passagerarelista. 185
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 157
19281129 - Souper dansant 141
19281129 - Svar till herr Loke. 256
19281129 - Temperatur och lufttryck 159
19281129 - Tillkännagivande. 329
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 52
19281204 - Från hamnen. 36
19281204 - Klintehamn. 48
19281204 - Kungörelse. 64
19281204 - Passagerarelista. 27
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 33
19281204 - Temperatur och lufttryck 29
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 17
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 27
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 17
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 30
19281205 - Från hamnen. 22
19281205 - Från landsbygden. Fide. 51
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 51
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 42
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 39
19281205 - Från landsbygden. Väte. 27
19281205 - Fru Walborg Beer 20
19281205 - Genom exekutiv auktion, 28
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 16
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 15
19281205 - Örlogsbesök. 19
19281205 - Passagerarelista. 25
19281205 - Sällskapet D. B. V. 17
19281205 - Taxeringen 1929. 16
19281205 - Temperatur och lufttryck 30
19281205 - Tulluppbörden 19
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 43
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 43
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 43
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 43
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 40
19281206 - Från hamnen. 25
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 32
19281206 - Från landsbygden. Endre. 44
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 31
19281206 - Gotlands sjukhem. 26
19281206 - Klintehamn. 44
19281206 - Landshövding Rohde 19
19281206 - Läroverket. 33
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 50
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 31
19281206 - Passagerarelista. 23
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 22
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 35
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 17
19281206 - Temperatur och lufttryck 38
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 30
19281206 - Visby Husmoderförening 25
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 25
19281207 - Auktion i Bara. 40
19281207 - Auktion i Linde. 26
19281207 - Brandskadeersättningar. 43
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 31
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 32
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 32
19281207 - Fältveterinärkåren. 43
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 39
19281207 - Fastigauktion i Visby. 17
19281207 - Fastighetsauktion. 20
19281207 - Från hamnen. 35
19281207 - I konkurs 25
19281207 - Landshövding Rodhe 30
19281207 - Lärarebostäderna. 42
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 22
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 23
19281207 - Lösöreauktion. 42
19281207 - Passagerarelista. 38
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 36
19281207 - Skolbråket i Alskog. 45
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 37
19281207 - Studentexamen 28
19281207 - Temperatur och lufttryck 34
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 25
19281208 - Arrendeauktion. 38
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 27
19281208 - Död. C. P. Engström. 18
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 30
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 722
19281208 - Dödsfall. 30
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 21
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 36
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 24
19281208 - Passagerarelista. 20
19281208 - Personligt privilegium 21
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 24
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 913
19281208 - Småflickor på villovägar. 45
19281208 - Stadsfullmäktige 30
19281208 - Temperatur och lufttryck 20
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 32
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 40
19281210 - Arrendeauktion. 41
19281210 - Död. ANNA. 47
19281210 - Död. Georg Liljevall. 40
19281210 - Från hamnen. 31
19281210 - Jaktförbud. 40
19281210 - Legala notiser. 21
19281210 - Lösöreauktion. 19
19281210 - Lysning 25
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 778
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 25
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 20
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 20
19281210 - Temperatur och lufttryck 19
19281210 - Till prost 47
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 30
19281210 - Vackert väder 21
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 24
19281211 - Å exekutiv auktion 26
19281211 - Auktion 32
19281211 - En bilhaverist 17
19281211 - En bilolycka i Viklau. 35
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 37
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 41
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 32
19281211 - Från landsbygden. Garda. 28
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 38
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 40
19281211 - Från landsbygden. Näs. 35
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 49
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 39
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 49
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 37
19281211 - Konkurs i Visby. 30
19281211 - Konkurs. 29
19281211 - Temperatur och lufttryck 17
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 15
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 15
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 17
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 25
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 17
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 15
19281212 - Diverse anslansärenden. 17
19281212 - Död. Sterla. 23
19281212 - Eldsvåda 753
19281212 - Eldsvådor 20
19281212 - Entreprenadauktion. 23
19281212 - Fastighetsauktion. 17
19281212 - Infäste 17
19281212 - Lärarebostäderna. 37
19281212 - Lösöreauktion. 21
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 36
19281212 - Passagerarelisa. 45
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 35
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 18
19281212 - Stadsfullmäktige 13
19281212 - Taxeringsnämderna. 15
19281212 - Temeratur och lufttryck 33
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 35
19281212 - Tillkännagivande 20
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 17
19281212 - Vedauktion. 28
19281212 - Venia 41
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 40
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 24
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 27
19281213 - Dispositionen av de gotländska 15
19281213 - Donationer. 28
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 38
19281213 - Från landsbygden. Roma. 35
19281213 - Från landsbygden. Silte. 31
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 36
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 19
19281213 - Passagerarelista. 15
19281213 - Sanda gångbanorna! 12
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 13
19281213 - Södra domsagan. 21
19281213 - Temperatur och lufttryck 21
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 18
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 749
19281220 - En skenfärd, 750
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 806
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 882
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1190
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 697
Passagerarelista. 27