Visa # 
Rubrik Träffar
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1096
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 935
19280806 - En bilolycka, 1200
19280820 - Fräck hönsstöld. 868
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 1226
19280827 - Bilbussen välte i diket. 993
19280827 - Ett våldsamt åskslag 992
19281101 - Arrendeauktion. 500
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 521
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 379
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 538
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 578
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 339
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 426
19281101 - I härvarande kronohäkte 300
19281101 - Medicine licentiatexamen 285
19281101 - Palladium - Duell 666
19281101 - Passagerarelista. 317
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 358
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 409
19281101 - Temperatur och lufttryck 325
19281101 - Våra fornvårdsmän. 319
19281101 - Visby högre flickskola. 341
19281101 - Visbybio 662
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 287
19281102 - Arbetslösheten. 215
19281102 - Auktion å kläder. 473
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 469
19281102 - Död. Emma Kristina. 455
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 295
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 510
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 381
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 226
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 493
19281102 - Från statens avdikningslånefond 660
19281102 - Hägg & Johansson 310
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 272
19281102 - Lösöreauktion. 407
19281102 - Lotsverket. 439
19281102 - Överlantmätartjänsten 185
19281102 - Passagerarelista. 236
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 576
19281102 - Sextio år 504
19281102 - Slite. 315
19281102 - Temperatur och lufttryck 210
19281102 - Tillkännagivande. 227
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 225
19281102 - Väghinder. 438
19281102 - Vigsel 446
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 324
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 331
19281103 - Från hamnen 321
19281103 - Hubertusjakt 206
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 275
19281103 - Jordens alster. 351
19281103 - Lärarbostäderna. 200
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 210
19281103 - Läroverket. 185
19281103 - Temperatur och lufttryck 298
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 351
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 148
19281105 - Från hamnen. 142
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 223
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 175
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 161
19281105 - Från sjön. 115
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 74
19281105 - Hemse. 255
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 236
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 115
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 99
19281105 - Klintehamn. 171
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 114
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 104
19281105 - Övergivet fartyg. 168
19281105 - Passagerarelista. 95
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 76
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 95
19281105 - Sextio år 158
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 238
19281105 - Slite. 120
19281105 - Temperatur och lufttryck 114
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 161
19281105 - Tulluppbörden 101
19281105 - Ungdomsmöte. 105
19281105 - Vigsel 109
19281106 - Auktion i Rute. 124
19281106 - Död. Emelie. 118
19281106 - För nit och redlighet 150
19281106 - Från hamnen. 102
19281106 - Från landsbygden. Ala. 139
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 141
19281106 - Från landsbygden. Fole. 116
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 126
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 124
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 106
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 163
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 114
19281106 - Temperatur och lufttryck 65
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 67
19281106 - Veterinärerna. 145
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 133
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 85
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 117
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 111
19281107 - Egendomsaffär. 137
19281107 - Från hamnen. 80
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 144
19281107 - Från landsbygden. Garda. 133
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 158
19281107 - Från landsbygden. Väte. 141
19281107 - Handelsregistret. 84
19281107 - Passagerarelista. 96
19281107 - Sällskapet D. B. V. 75
19281107 - Sammanträde 63
19281107 - Sjuttio år 110
19281107 - Temperatur och lufttryck 85
19281107 - Ved. 130
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 113
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 116
19281108 - Från hamnen. 69
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 102
19281108 - Kungörelse 131
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 154
19281108 - Passagerarelista. 81
19281108 - Reseunderstöd. 85
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 220
19281108 - Stark frost 132
19281108 - Temperatur och lufttryck 71
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 126
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 151
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 125
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 161
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 105
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 123
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 117
19281109 - En skojare i farten. 75
19281109 - Från hamnen. 134
19281109 - Från landsbygden. Ala. 148
19281109 - Från landsbygden. Garda. 138
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 195
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 81
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 196
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 126
19281109 - På sin 60-årsdag 138
19281109 - Passagerarelista. 109
19281109 - Temperatur och lufttryck 131
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 97
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 122
19281110 - Atlingbo församling får låna. 124
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 134
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 117
19281110 - Från hamnen. 129
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 209
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 119
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 81
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 164
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 119
19281110 - På sin 70-årsdag 124
19281110 - Passagerarelista. 86
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 85
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 147
19281110 - Temperatur och lufttryck 95
19281110 - Torrläggning av mark. 105
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 316
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 275
19281114 - Anslagsäskande. 208
19281114 - Auktion å kor grisar. 313
19281114 - Biograferna. 260
19281114 - Död. Anna Nilsson. 294
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 356
19281114 - Ett stilla slagsmål 277
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 292
19281114 - Från hamnen. 593
19281114 - Från landsbygden. Garda. 449
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 314
19281114 - Från Visby horisont. 414
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 239
19281114 - Infäste 272
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 282
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 243
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 208
19281114 - Kungörelse. 337
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 246
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 286
19281114 - Lösöreauktion. 274
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 233
19281114 - Passagerarelista. 278
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 348
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 649
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 247
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 432
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 276
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 251
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 276
19281114 - Temperatur och lufttryck 278
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 716
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 497
19281114 - Tjänstledighet 265
19281114 - Tomtförsäljning. 213
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 469
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 215
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 240
19281115 - Armén. 210
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 216
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 270
19281115 - Död. Lisbeth. 493
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 482
19281115 - En mina 441
19281115 - Folkskolinspektörerna. 263
19281115 - Från hamnen. 239
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 358
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 505
19281115 - Offentliga nöjen. 653
19281115 - Passagerarelista. 293
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 401
19281115 - Skogsstaten. 197
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 247
19281115 - Temperatur och lufttryck 260
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 202
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 260
19281115 - Visborgs fältrittklubb 352
19281115 - Visby högre flickskola. 280
19281117 - Arbetslösheten. 395
19281117 - Delägarne i 455
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 539
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 409
19281117 - Död. LINNEA. 354
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 323
19281117 - Död. MAJ. 443
19281117 - Död. Thure Johansson. 282
19281117 - En gammal släkt. 663
19281117 - Från landsbygden. Alva. 562
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 514
19281117 - Från landsbygden. Burs. 521
19281117 - Från landsbygden. Fide. 519
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 319
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 473
19281117 - Från landsbygden. Linde. 513
19281117 - Från landsbygden. Roma. 466
19281117 - Från landsbygden. Rute. 418
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 560
19281117 - Herrar Lantbrukare! 522
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 480
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 291
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 299
19281117 - Passagerarelista. 195
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 299
19281117 - Skolstriden i Alskog. 353
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 503
19281117 - Temperatur och lufttryck 354
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 705
19281117 - Turistorganisationen 266
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 344
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 262
19281119 - Bio i Visby. 263
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 511
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 430
19281119 - Död. Göte. 493
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 503
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 255
19281119 - Från hamnen. 258
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 455
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 451
19281119 - Gotlands infanterikår. 258
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 192
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 545
19281119 - Nötboskapsaveln. 505
19281119 - Ny droskstation. 220
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 278
19281119 - På grund och åter flott 493
19281119 - Passagerarelista. 253
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 440
19281119 - Skogsauktion i Eke. 505
19281119 - Slite. 285
19281119 - Temperatur och lufttyck 313
19281119 - Torvstaten. 205
19281120 - Biograferna. 593
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 300
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 291
19281120 - Folkskollärareval 262
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 295
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 489
19281120 - Klintehamn. 532
19281120 - Lärarbostäderna. 355
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 215
19281120 - Läroverket. 257
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 442
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 320
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 189
19281120 - Passagerarelista. 236
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 917
19281120 - Slite. 369
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 479
19281120 - Temperatur och lufttryck 278
19281121 - 240 barn i länet 244
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 214
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 305
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 339
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 281
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 482
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 244
19281121 - Fiskerilån. 271
19281121 - Från hamnen. 190
19281121 - Från landsbygden. Björke. 471
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 436
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 457
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 556
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 298
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 368
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 613
19281121 - Från landsbygden. Levede. 365
19281121 - Från landsbygden. Näs. 493
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 240
19281121 - Genom exekutiv auktion, 281
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 524
19281121 - Hägg & Johansson 217
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 224
19281121 - Passagerarelista. 262
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 443
19281121 - Stormästaren Richard Retis 249
19281121 - Student- och realskolexamina. 267
19281121 - Temeratur och lufttryck 188
19281121 - Till gravens frid 353
19281121 - Till ordinarie lärarinna 326
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 541
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 642
19281122 - Beviljat odlingslån. 384
19281122 - Biograferna. 203
19281122 - En gripande sorgeakt 423
19281122 - Från hamnen. 219
19281122 - Från landsbygden. Burs. 511
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 294
19281122 - Från landsbygden. Linde. 385
19281122 - Från landsbygden. Öja. 357
19281122 - Från landsbygden. Väte. 429
19281122 - Offentliga nöjen. 663
19281122 - Passagerarelista. 255
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 475
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 259
19281122 - Temeratur och lufttryck 331
19281122 - Venia 375
19281122 - Veterinärerna. 224
19281122 - Visby hospital. 288
19281123 - Armén. 184
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 524
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 332
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 506
19281123 - Biograferna. 696
19281123 - Entreprenadauktion 391
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 265
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 279
19281123 - Från hamnen. 276
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 477
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 224
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 247
19281123 - Från landsbygden. Väte. 332
19281123 - I stadshotellets festvåning 251
19281123 - Kungörelse. 625
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 227
19281123 - Lösöreauktion. 478
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 526
19281123 - Skogsauktion i Eke. 436
19281123 - Skogsauktion. 455
19281123 - Slite. 388
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 747
19281123 - Temeratur och lufttryck 297
19281123 - Två befattningar 238
19281123 - Vägarbete. 338
19281126 - Ansökningstiden 179
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 621
19281126 - Armén. 255
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 506
19281126 - Bio i Visby. 656
19281126 - Bröllop 292
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 566
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 447
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 280
19281126 - Dödsfall. 213
19281126 - En drunkningsolycka 279
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1235
19281126 - En gotländsk bok, 285
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 525
19281126 - Från landsbygden. Othem. 415
19281126 - Från landsbygden. Rone. 293
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 465
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 206
19281126 - Passagerarelista. 337
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 705
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 311
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 890
19281126 - Temperatur och lufttryck 303
19281126 - Till folkskollärarinna 347
19281128 - Armén. 237
19281128 - Biograferna. 547
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 232
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 183
19281128 - För egen hand. 277
19281128 - Företräde hos konungen 215
19281128 - Försäljning. 181
19281128 - Från hamnen. 217
19281128 - Från landsbygden. Väte. 338
19281128 - Från Visby horisont. 256
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 216
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 381
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 399
19281128 - Läroverket. 244
19281128 - Passagerarelista. 242
19281128 - REGINA - För Full Fräs 469
19281128 - Skogsauktion i Eke. 451
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 391
19281128 - Temperatur och lufttryck 275
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 274
19281128 - Välgörenhetsmatiné 454
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 455
19281129 - Biograferna. 469
19281129 - Fortsättningsskolorna. 547
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 474
19281129 - Från landsbygden. Burs. 510
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 436
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 320
19281129 - Hemse. 410
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 264
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 276
19281129 - Lotsverket. 216
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 168
19281129 - Nytt släktnamn. 201
19281129 - Passagerarelista. 233
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 211
19281129 - Souper dansant 188
19281129 - Svar till herr Loke. 366
19281129 - Temperatur och lufttryck 278
19281129 - Tillkännagivande. 425
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 145
19281204 - Från hamnen. 101
19281204 - Klintehamn. 140
19281204 - Kungörelse. 146
19281204 - Passagerarelista. 101
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 87
19281204 - Temperatur och lufttryck 81
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 78
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 118
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 62
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 93
19281205 - Från hamnen. 65
19281205 - Från landsbygden. Fide. 132
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 144
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 125
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 147
19281205 - Från landsbygden. Väte. 104
19281205 - Fru Walborg Beer 65
19281205 - Genom exekutiv auktion, 100
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 57
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 64
19281205 - Örlogsbesök. 84
19281205 - Passagerarelista. 76
19281205 - Sällskapet D. B. V. 84
19281205 - Taxeringen 1929. 58
19281205 - Temperatur och lufttryck 112
19281205 - Tulluppbörden 64
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 144
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 143
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 141
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 141
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 126
19281206 - Från hamnen. 75
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 128
19281206 - Från landsbygden. Endre. 135
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 134
19281206 - Gotlands sjukhem. 85
19281206 - Klintehamn. 133
19281206 - Landshövding Rohde 81
19281206 - Läroverket. 91
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 184
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 93
19281206 - Passagerarelista. 83
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 71
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 122
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 66
19281206 - Temperatur och lufttryck 103
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 98
19281206 - Visby Husmoderförening 70
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 107
19281207 - Auktion i Bara. 126
19281207 - Auktion i Linde. 79
19281207 - Brandskadeersättningar. 134
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 118
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 119
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 86
19281207 - Fältveterinärkåren. 162
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 105
19281207 - Fastigauktion i Visby. 79
19281207 - Fastighetsauktion. 83
19281207 - Från hamnen. 107
19281207 - I konkurs 71
19281207 - Landshövding Rodhe 139
19281207 - Lärarebostäderna. 147
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 65
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 73
19281207 - Lösöreauktion. 121
19281207 - Passagerarelista. 114
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 137
19281207 - Skolbråket i Alskog. 135
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 130
19281207 - Studentexamen 79
19281207 - Temperatur och lufttryck 94
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 84
19281208 - Arrendeauktion. 114
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 83
19281208 - Död. C. P. Engström. 62
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 109
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 813
19281208 - Dödsfall. 96
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 87
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 109
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 78
19281208 - Passagerarelista. 74
19281208 - Personligt privilegium 70
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 77
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1068
19281208 - Småflickor på villovägar. 133
19281208 - Stadsfullmäktige 85
19281208 - Temperatur och lufttryck 64
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 119
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 139
19281210 - Arrendeauktion. 150
19281210 - Död. ANNA. 140
19281210 - Död. Georg Liljevall. 115
19281210 - Från hamnen. 88
19281210 - Jaktförbud. 141
19281210 - Legala notiser. 80
19281210 - Lösöreauktion. 75
19281210 - Lysning 68
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 923
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 85
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 100
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 77
19281210 - Temperatur och lufttryck 64
19281210 - Till prost 113
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 168
19281210 - Vackert väder 73
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 80
19281211 - Å exekutiv auktion 98
19281211 - Auktion 103
19281211 - En bilhaverist 79
19281211 - En bilolycka i Viklau. 116
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 108
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 149
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 97
19281211 - Från landsbygden. Garda. 106
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 119
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 111
19281211 - Från landsbygden. Näs. 110
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 145
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 141
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 165
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 133
19281211 - Konkurs i Visby. 112
19281211 - Konkurs. 96
19281211 - Temperatur och lufttryck 62
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 63
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 63
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 68
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 87
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 56
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 62
19281212 - Diverse anslansärenden. 63
19281212 - Död. Sterla. 92
19281212 - Eldsvåda 834
19281212 - Eldsvådor 67
19281212 - Entreprenadauktion. 92
19281212 - Fastighetsauktion. 63
19281212 - Infäste 58
19281212 - Lärarebostäderna. 128
19281212 - Lösöreauktion. 67
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 152
19281212 - Passagerarelisa. 106
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 133
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 99
19281212 - Stadsfullmäktige 67
19281212 - Taxeringsnämderna. 62
19281212 - Temeratur och lufttryck 121
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 123
19281212 - Tillkännagivande 64
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 62
19281212 - Vedauktion. 98
19281212 - Venia 135
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 143
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 105
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 115
19281213 - Dispositionen av de gotländska 76
19281213 - Donationer. 94
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 136
19281213 - Från landsbygden. Roma. 110
19281213 - Från landsbygden. Silte. 105
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 154
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 78
19281213 - Passagerarelista. 61
19281213 - Sanda gångbanorna! 44
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 55
19281213 - Södra domsagan. 58
19281213 - Temperatur och lufttryck 61
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 58
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 859
19281220 - En skenfärd, 864
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 911
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 957
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1286
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 751
Passagerarelista. 97