Visa # 
Rubrik Träffar
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1022
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 859
19280806 - En bilolycka, 1121
19280820 - Fräck hönsstöld. 818
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 1141
19280827 - Bilbussen välte i diket. 928
19280827 - Ett våldsamt åskslag 937
19281101 - Arrendeauktion. 425
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 435
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 327
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 461
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 526
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 284
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 345
19281101 - I härvarande kronohäkte 271
19281101 - Medicine licentiatexamen 253
19281101 - Palladium - Duell 594
19281101 - Passagerarelista. 286
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 303
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 355
19281101 - Temperatur och lufttryck 281
19281101 - Våra fornvårdsmän. 274
19281101 - Visby högre flickskola. 304
19281101 - Visbybio 570
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 255
19281102 - Arbetslösheten. 180
19281102 - Auktion å kläder. 413
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 418
19281102 - Död. Emma Kristina. 383
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 244
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 443
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 341
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 196
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 436
19281102 - Från statens avdikningslånefond 579
19281102 - Hägg & Johansson 271
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 238
19281102 - Lösöreauktion. 358
19281102 - Lotsverket. 388
19281102 - Överlantmätartjänsten 160
19281102 - Passagerarelista. 209
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 491
19281102 - Sextio år 437
19281102 - Slite. 259
19281102 - Temperatur och lufttryck 175
19281102 - Tillkännagivande. 185
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 186
19281102 - Väghinder. 368
19281102 - Vigsel 376
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 267
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 260
19281103 - Från hamnen 265
19281103 - Hubertusjakt 142
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 229
19281103 - Jordens alster. 296
19281103 - Lärarbostäderna. 131
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 131
19281103 - Läroverket. 140
19281103 - Temperatur och lufttryck 238
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 297
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 110
19281105 - Från hamnen. 108
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 126
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 112
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 92
19281105 - Från sjön. 80
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 46
19281105 - Hemse. 205
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 155
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 74
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 68
19281105 - Klintehamn. 111
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 78
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 75
19281105 - Övergivet fartyg. 130
19281105 - Passagerarelista. 72
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 52
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 74
19281105 - Sextio år 102
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 191
19281105 - Slite. 82
19281105 - Temperatur och lufttryck 88
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 104
19281105 - Tulluppbörden 74
19281105 - Ungdomsmöte. 68
19281105 - Vigsel 78
19281106 - Auktion i Rute. 77
19281106 - Död. Emelie. 87
19281106 - För nit och redlighet 84
19281106 - Från hamnen. 66
19281106 - Från landsbygden. Ala. 94
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 85
19281106 - Från landsbygden. Fole. 73
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 81
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 89
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 71
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 99
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 84
19281106 - Temperatur och lufttryck 45
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 46
19281106 - Veterinärerna. 88
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 72
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 65
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 78
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 74
19281107 - Egendomsaffär. 89
19281107 - Från hamnen. 60
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 102
19281107 - Från landsbygden. Garda. 85
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 88
19281107 - Från landsbygden. Väte. 89
19281107 - Handelsregistret. 65
19281107 - Passagerarelista. 67
19281107 - Sällskapet D. B. V. 47
19281107 - Sammanträde 42
19281107 - Sjuttio år 76
19281107 - Temperatur och lufttryck 54
19281107 - Ved. 92
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 74
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 76
19281108 - Från hamnen. 44
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 65
19281108 - Kungörelse 92
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 89
19281108 - Passagerarelista. 63
19281108 - Reseunderstöd. 59
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 139
19281108 - Stark frost 75
19281108 - Temperatur och lufttryck 45
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 81
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 87
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 77
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 106
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 68
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 65
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 72
19281109 - En skojare i farten. 51
19281109 - Från hamnen. 97
19281109 - Från landsbygden. Ala. 101
19281109 - Från landsbygden. Garda. 90
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 122
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 60
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 129
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 72
19281109 - På sin 60-årsdag 78
19281109 - Passagerarelista. 85
19281109 - Temperatur och lufttryck 101
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 62
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 102
19281110 - Atlingbo församling får låna. 83
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 92
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 89
19281110 - Från hamnen. 91
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 137
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 79
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 59
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 129
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 86
19281110 - På sin 70-årsdag 80
19281110 - Passagerarelista. 62
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 61
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 90
19281110 - Temperatur och lufttryck 68
19281110 - Torrläggning av mark. 67
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 280
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 240
19281114 - Anslagsäskande. 177
19281114 - Auktion å kor grisar. 262
19281114 - Biograferna. 233
19281114 - Död. Anna Nilsson. 264
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 312
19281114 - Ett stilla slagsmål 241
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 249
19281114 - Från hamnen. 531
19281114 - Från landsbygden. Garda. 397
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 262
19281114 - Från Visby horisont. 387
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 210
19281114 - Infäste 240
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 257
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 210
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 179
19281114 - Kungörelse. 309
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 214
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 250
19281114 - Lösöreauktion. 252
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 201
19281114 - Passagerarelista. 246
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 312
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 572
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 217
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 365
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 220
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 199
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 243
19281114 - Temperatur och lufttryck 249
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 630
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 424
19281114 - Tjänstledighet 227
19281114 - Tomtförsäljning. 184
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 406
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 179
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 215
19281115 - Armén. 190
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 193
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 235
19281115 - Död. Lisbeth. 435
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 435
19281115 - En mina 398
19281115 - Folkskolinspektörerna. 227
19281115 - Från hamnen. 211
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 299
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 446
19281115 - Offentliga nöjen. 579
19281115 - Passagerarelista. 265
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 362
19281115 - Skogsstaten. 169
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 224
19281115 - Temperatur och lufttryck 236
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 174
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 225
19281115 - Visborgs fältrittklubb 314
19281115 - Visby högre flickskola. 249
19281117 - Arbetslösheten. 351
19281117 - Delägarne i 416
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 471
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 364
19281117 - Död. LINNEA. 299
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 277
19281117 - Död. MAJ. 395
19281117 - Död. Thure Johansson. 251
19281117 - En gammal släkt. 572
19281117 - Från landsbygden. Alva. 510
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 434
19281117 - Från landsbygden. Burs. 448
19281117 - Från landsbygden. Fide. 460
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 280
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 430
19281117 - Från landsbygden. Linde. 474
19281117 - Från landsbygden. Roma. 413
19281117 - Från landsbygden. Rute. 381
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 470
19281117 - Herrar Lantbrukare! 458
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 435
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 251
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 269
19281117 - Passagerarelista. 173
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 270
19281117 - Skolstriden i Alskog. 299
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 445
19281117 - Temperatur och lufttryck 306
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 621
19281117 - Turistorganisationen 239
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 301
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 233
19281119 - Bio i Visby. 212
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 449
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 384
19281119 - Död. Göte. 431
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 444
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 209
19281119 - Från hamnen. 233
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 405
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 402
19281119 - Gotlands infanterikår. 226
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 163
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 483
19281119 - Nötboskapsaveln. 432
19281119 - Ny droskstation. 196
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 251
19281119 - På grund och åter flott 433
19281119 - Passagerarelista. 228
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 398
19281119 - Skogsauktion i Eke. 442
19281119 - Slite. 253
19281119 - Temperatur och lufttyck 272
19281119 - Torvstaten. 183
19281120 - Biograferna. 521
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 280
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 256
19281120 - Folkskollärareval 239
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 250
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 435
19281120 - Klintehamn. 466
19281120 - Lärarbostäderna. 306
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 191
19281120 - Läroverket. 228
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 387
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 248
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 160
19281120 - Passagerarelista. 213
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 807
19281120 - Slite. 336
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 401
19281120 - Temperatur och lufttryck 244
19281121 - 240 barn i länet 223
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 182
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 274
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 315
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 235
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 422
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 211
19281121 - Fiskerilån. 243
19281121 - Från hamnen. 164
19281121 - Från landsbygden. Björke. 404
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 381
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 406
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 475
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 251
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 320
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 542
19281121 - Från landsbygden. Levede. 325
19281121 - Från landsbygden. Näs. 443
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 189
19281121 - Genom exekutiv auktion, 251
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 459
19281121 - Hägg & Johansson 190
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 198
19281121 - Passagerarelista. 239
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 378
19281121 - Stormästaren Richard Retis 219
19281121 - Student- och realskolexamina. 234
19281121 - Temeratur och lufttryck 161
19281121 - Till gravens frid 297
19281121 - Till ordinarie lärarinna 291
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 476
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 571
19281122 - Beviljat odlingslån. 337
19281122 - Biograferna. 181
19281122 - En gripande sorgeakt 382
19281122 - Från hamnen. 197
19281122 - Från landsbygden. Burs. 448
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 240
19281122 - Från landsbygden. Linde. 344
19281122 - Från landsbygden. Öja. 321
19281122 - Från landsbygden. Väte. 393
19281122 - Offentliga nöjen. 585
19281122 - Passagerarelista. 232
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 411
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 219
19281122 - Temeratur och lufttryck 282
19281122 - Venia 319
19281122 - Veterinärerna. 200
19281122 - Visby hospital. 235
19281123 - Armén. 160
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 466
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 288
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 452
19281123 - Biograferna. 614
19281123 - Entreprenadauktion 341
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 227
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 251
19281123 - Från hamnen. 236
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 419
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 181
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 188
19281123 - Från landsbygden. Väte. 289
19281123 - I stadshotellets festvåning 218
19281123 - Kungörelse. 556
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 203
19281123 - Lösöreauktion. 412
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 472
19281123 - Skogsauktion i Eke. 383
19281123 - Skogsauktion. 380
19281123 - Slite. 348
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 697
19281123 - Temeratur och lufttryck 250
19281123 - Två befattningar 212
19281123 - Vägarbete. 282
19281126 - Ansökningstiden 154
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 538
19281126 - Armén. 223
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 453
19281126 - Bio i Visby. 571
19281126 - Bröllop 245
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 491
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 391
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 239
19281126 - Dödsfall. 183
19281126 - En drunkningsolycka 240
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1172
19281126 - En gotländsk bok, 251
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 435
19281126 - Från landsbygden. Othem. 369
19281126 - Från landsbygden. Rone. 255
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 407
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 153
19281126 - Passagerarelista. 290
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 622
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 276
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 779
19281126 - Temperatur och lufttryck 269
19281126 - Till folkskollärarinna 308
19281128 - Armén. 202
19281128 - Biograferna. 481
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 185
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 159
19281128 - För egen hand. 232
19281128 - Företräde hos konungen 192
19281128 - Försäljning. 153
19281128 - Från hamnen. 187
19281128 - Från landsbygden. Väte. 296
19281128 - Från Visby horisont. 229
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 181
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 332
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 348
19281128 - Läroverket. 186
19281128 - Passagerarelista. 217
19281128 - REGINA - För Full Fräs 402
19281128 - Skogsauktion i Eke. 392
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 328
19281128 - Temperatur och lufttryck 243
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 225
19281128 - Välgörenhetsmatiné 386
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 400
19281129 - Biograferna. 400
19281129 - Fortsättningsskolorna. 468
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 411
19281129 - Från landsbygden. Burs. 448
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 395
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 269
19281129 - Hemse. 364
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 227
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 232
19281129 - Lotsverket. 181
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 139
19281129 - Nytt släktnamn. 163
19281129 - Passagerarelista. 208
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 182
19281129 - Souper dansant 166
19281129 - Svar till herr Loke. 307
19281129 - Temperatur och lufttryck 221
19281129 - Tillkännagivande. 374
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 95
19281204 - Från hamnen. 65
19281204 - Klintehamn. 92
19281204 - Kungörelse. 101
19281204 - Passagerarelista. 76
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 61
19281204 - Temperatur och lufttryck 57
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 37
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 69
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 41
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 54
19281205 - Från hamnen. 43
19281205 - Från landsbygden. Fide. 81
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 92
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 85
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 97
19281205 - Från landsbygden. Väte. 66
19281205 - Fru Walborg Beer 41
19281205 - Genom exekutiv auktion, 55
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 33
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 36
19281205 - Örlogsbesök. 45
19281205 - Passagerarelista. 50
19281205 - Sällskapet D. B. V. 47
19281205 - Taxeringen 1929. 33
19281205 - Temperatur och lufttryck 89
19281205 - Tulluppbörden 40
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 87
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 102
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 87
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 84
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 81
19281206 - Från hamnen. 51
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 80
19281206 - Från landsbygden. Endre. 89
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 81
19281206 - Gotlands sjukhem. 58
19281206 - Klintehamn. 85
19281206 - Landshövding Rohde 57
19281206 - Läroverket. 64
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 108
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 55
19281206 - Passagerarelista. 54
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 44
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 89
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 46
19281206 - Temperatur och lufttryck 75
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 61
19281206 - Visby Husmoderförening 49
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 56
19281207 - Auktion i Bara. 73
19281207 - Auktion i Linde. 46
19281207 - Brandskadeersättningar. 79
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 74
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 72
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 60
19281207 - Fältveterinärkåren. 89
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 68
19281207 - Fastigauktion i Visby. 54
19281207 - Fastighetsauktion. 52
19281207 - Från hamnen. 71
19281207 - I konkurs 46
19281207 - Landshövding Rodhe 79
19281207 - Lärarebostäderna. 86
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 39
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 50
19281207 - Lösöreauktion. 73
19281207 - Passagerarelista. 77
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 74
19281207 - Skolbråket i Alskog. 81
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 87
19281207 - Studentexamen 54
19281207 - Temperatur och lufttryck 62
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 50
19281208 - Arrendeauktion. 71
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 56
19281208 - Död. C. P. Engström. 36
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 53
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 757
19281208 - Dödsfall. 59
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 46
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 72
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 45
19281208 - Passagerarelista. 53
19281208 - Personligt privilegium 47
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 50
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 999
19281208 - Småflickor på villovägar. 85
19281208 - Stadsfullmäktige 59
19281208 - Temperatur och lufttryck 42
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 81
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 78
19281210 - Arrendeauktion. 76
19281210 - Död. ANNA. 102
19281210 - Död. Georg Liljevall. 73
19281210 - Från hamnen. 63
19281210 - Jaktförbud. 78
19281210 - Legala notiser. 48
19281210 - Lösöreauktion. 43
19281210 - Lysning 43
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 837
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 51
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 56
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 41
19281210 - Temperatur och lufttryck 36
19281210 - Till prost 73
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 107
19281210 - Vackert väder 48
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 55
19281211 - Å exekutiv auktion 60
19281211 - Auktion 62
19281211 - En bilhaverist 38
19281211 - En bilolycka i Viklau. 73
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 70
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 84
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 60
19281211 - Från landsbygden. Garda. 58
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 71
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 66
19281211 - Från landsbygden. Näs. 71
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 83
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 83
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 102
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 82
19281211 - Konkurs i Visby. 72
19281211 - Konkurs. 60
19281211 - Temperatur och lufttryck 35
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 39
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 41
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 37
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 49
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 37
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 36
19281212 - Diverse anslansärenden. 39
19281212 - Död. Sterla. 65
19281212 - Eldsvåda 797
19281212 - Eldsvådor 38
19281212 - Entreprenadauktion. 47
19281212 - Fastighetsauktion. 38
19281212 - Infäste 33
19281212 - Lärarebostäderna. 80
19281212 - Lösöreauktion. 38
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 78
19281212 - Passagerarelisa. 76
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 75
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 51
19281212 - Stadsfullmäktige 29
19281212 - Taxeringsnämderna. 33
19281212 - Temeratur och lufttryck 65
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 67
19281212 - Tillkännagivande 40
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 33
19281212 - Vedauktion. 54
19281212 - Venia 79
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 86
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 59
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 59
19281213 - Dispositionen av de gotländska 41
19281213 - Donationer. 70
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 82
19281213 - Från landsbygden. Roma. 68
19281213 - Från landsbygden. Silte. 62
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 78
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 52
19281213 - Passagerarelista. 34
19281213 - Sanda gångbanorna! 25
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 32
19281213 - Södra domsagan. 39
19281213 - Temperatur och lufttryck 36
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 35
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 803
19281220 - En skenfärd, 811
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 864
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 918
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1234
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 726
Passagerarelista. 76