Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 173
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 246
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 251
19280802 - Död. Elvira Sofia. 233
19280802 - En engelsk lustjakt 178
19280802 - Förlovning 170
19280802 - Från hamnen. 171
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 163
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 174
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 166
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 173
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 179
19280802 - Lärarbostäderna. 168
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 164
19280802 - Passagerarelista. 156
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 172
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 178
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 154
19280802 - Temperatur och lufttryck 182
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 176
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 160
19280802 - Visby stads obligationer. 194
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 251
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 213
19280803 - Bröderna Pettersson 265
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 248
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 251
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 233
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1304
19280803 - Enstaka fall av mässling 260
19280803 - Extratåg 283
19280803 - Härmed kungöres, 234
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 248
19280803 - Lösöreauktion. 245
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 236
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 246
19280803 - På sin 70-årsdag 262
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 216
19280804 - Auktion i Hejdeby. 209
19280804 - Barnens dag 220
19280804 - Boställsnämderna. 209
19280804 - De gamlas dag 219
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 204
19280804 - En eldsläckningsapparat 208
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 197
19280804 - Från hamnen. 231
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 224
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 209
19280804 - Landshövding Rodhe 191
19280804 - Lärarevalet överklagas. 198
19280804 - Nya vägarbeten. 222
19280804 - Passagerarelista. 215
19280804 - Riksdagsmannavalet. 200
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 202
19280804 - Temperatur och lufttryck 231
19280804 - Till den sista vilan 227
19280804 - Till löjtnant 227
19280804 - Vattnets temperatur 232
19280804 - Visby skoldistrikt. 231
19280806 - CIRKUS ORLANDO 277
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 187
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 250
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1156
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 172
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 165
19280806 - Död. Vera. 187
19280806 - En bilolycka, 256
19280806 - För grundförbättring 191
19280806 - Förlovning 168
19280806 - Härmed tillkännagives 161
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 148
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 143
19280806 - Lantmäteriväsendet. 132
19280806 - Lärarbostäderna. 163
19280806 - Läroverket. 140
19280806 - Legala notiser. 166
19280806 - Lysning 180
19280806 - Passagerarelista. 140
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 191
19280806 - Rätt till tullrestitution. 264
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 156
19280806 - Sällskapet D. B. W. 182
19280806 - Temperatur och lufttryck 248
19280806 - Turistbåtarna. 254
19280806 - Väghinder. 261
19280806 - Visby skyttegille 254
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 154
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 142
19280807 - Domsagorna. 208
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 139
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 151
19280807 - Från hamnen. 207
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 193
19280807 - Från Olympiaden. 141
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 145
19280807 - Genom offentlig auktion 146
19280807 - Konungens befallningshavande 133
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 153
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 194
19280807 - Passagerarelista. 197
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 159
19280807 - Temperatur och lufttryck 182
19280808 - Arbetslösheten. 215
19280808 - Auktionsuppbörd. 178
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 209
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 167
19280808 - Dödsfall. 156
19280808 - Femtio år 160
19280808 - Förlovning 159
19280808 - Från hamnen. 210
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 209
19280808 - Från landsbygden. Lau. 204
19280808 - Från landsbygden. Levide. 197
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 203
19280808 - Genom exekutiv auktion 165
19280808 - Hyllad 60-åring. 153
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 136
19280808 - Lösöreauktion. 166
19280808 - Olympiaden. 155
19280808 - Passagerarelista. 139
19280808 - Riksbanken. 133
19280808 - Sällskapet D. B. V. 140
19280808 - Temperatur och lufttryck 220
19280808 - Veterinärerna. 166
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 130
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 143
19280809 - Auktion. 193
19280809 - Femtio år 144
19280809 - Från hamnen. 135
19280809 - Från landsbygden. Väte. 131
19280809 - Gotlands infanterikår. 130
19280809 - Herrviks nya fyr. 130
19280809 - Kneippbyn. 145
19280809 - Läroverket. 145
19280809 - Många som vilja bli eldare. 126
19280809 - Olympiaden. 139
19280809 - Passagerarelista. 128
19280809 - Temperatur och lufttryck 124
19280809 - Visby Bio. 201
19280809 - Visbybio 152
19280810 - Allmän Mobilisering 138
19280810 - Armén. 189
19280810 - Auktion i Sjonhem. 143
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 141
19280810 - Död. Gerd. 132
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 145
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 138
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 134
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 137
19280810 - Födde och Döde. 146
19280810 - Från hamnen 205
19280810 - Passagerarelista. 185
19280810 - Sjuttiofem år 193
19280810 - Slite. 202
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 148
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 185
19280810 - Temperatur och lufttryck 191
19280810 - Väghinder. 193
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 151
19280811 - Avsked 144
19280811 - Deltagande. Beda. 144
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 136
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 139
19280811 - Endre församling får låna. 134
19280811 - Fienden i Västergarn. 205
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 150
19280811 - Från hamnen. 210
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 160
19280811 - Lärarbostäderna. 140
19280811 - Läroverket. 145
19280811 - Lösöreauktion. 139
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 140
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 150
19280811 - Militärbefälet. 163
19280811 - Passagerarelista. 204
19280811 - Sextioåring. 203
19280811 - Temperatur och lufttryck 195
19280813 - Armén. 154
19280813 - Basar i Klintehamn 205
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 208
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 140
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 131
19280813 - Död. Josef Kalström. 190
19280813 - En stor turistångare 145
19280813 - För vägfarande att beakta. 141
19280813 - Från hamnen. 154
19280813 - Från landsbygden. Vänge 173
19280813 - Från sjön. 159
19280813 - Idrott. 167
19280813 - Legala notiser. 141
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 157
19280813 - Nya besvär från Alskog. 138
19280813 - Passagerarelista. 171
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 149
19280813 - Statsrådet Rosén 143
19280813 - Temperatur och lufttryck 161
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 159
19280813 - Visby Bio 153
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 146
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 153
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 168
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 174
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 171
19280815 - Femtio år 127
19280815 - Förlovning 129
19280815 - Från hamnen. 138
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 210
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 186
19280815 - Från sjön. 145
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 163
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 138
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 134
19280815 - Passagerarelista. 199
19280815 - Stor basar 180
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 136
19280815 - Temperatur och lufttryck 131
19280815 - Vattnets temperatur 130
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 208
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 226
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 199
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 190
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 123
19280816 - Från hamnen. 225
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 184
19280816 - Från sjön. 171
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 213
19280816 - Läroverket. 184
19280816 - På D. B. V:s paviljong 170
19280816 - Passagerarelista. 153
19280816 - Stor Basar 193
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 239
19280816 - Temperatur och lufttryck 220
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 243
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 140
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 182
19280817 - Död. HELGA. 124
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 130
19280817 - Ett dåligt skämt. 199
19280817 - Födde & Död. 131
19280817 - Förenade tjänster. 184
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 143
19280817 - Från hamnen. 210
19280817 - Från landsbygden. Anga. 185
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 199
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 225
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 232
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 213
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 196
19280817 - Passagerarelista. 196
19280817 - Slite. 208
19280817 - Temperatur och lufttryck 215
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 137
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 176
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 187
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 127
19280818 - Åldersroföreningen 112
19280818 - Apoteken. 105
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 109
19280818 - Du klagar, men. 113
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 101
19280818 - Från hamnen. 129
19280818 - Från landsbygden. Garda. 187
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 134
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 165
19280818 - I tredje förslagerummet 130
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 175
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 162
19280818 - Passagerarelista. 189
19280818 - Prinsparet Bernadotte 120
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 99
19280818 - Teaterafton 99
19280818 - Temperatur och lufttryck 124
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 167
19280818 - Visby bio 148
19280818 - Visby torgpriser. 181
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 246
19280820 - Död. Hans Christiansson. 230
19280820 - Fräck hönsstöld. 1075
19280820 - Från hamnen. 123
19280820 - General Schmidt begär avsked. 113
19280820 - I tredje förslagsrummet 116
19280820 - Jakt 246
19280820 - Klintehamn. 112
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 100
19280820 - Legala notiser. 211
19280820 - Lysning 105
19280820 - Passagerarelista. 106
19280820 - Tack. J. O. Levander. 234
19280820 - Temperatur och lufttryck 106
19280820 - Till chef för stadshotellet 96
19280820 - Turistångarna. 102
19280820 - Under strecket 98
19280820 - Visby Bio. 261
19280820 - Visby rådhusrätt. 125
19280821 - 85 år 125
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 304
19280821 - Biograferna. 132
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 245
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 361
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 190
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 119
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 195
19280821 - Församlingar, som få låna. 192
19280821 - Från hamnen. 113
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 118
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 121
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 121
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 123
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 133
19280821 - Genom exekutiv auktion 149
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 238
19280821 - Kemiska stationen. 113
19280821 - Klintehamn. 117
19280821 - Läkarna. 299
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 122
19280821 - Passagerarelista. 240
19280821 - Samövningar med flygvapnet 209
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 243
19280821 - Slite. 124
19280821 - Temperatur och lufttryck 127
19280822 - 50 år 178
19280822 - Å exekutiv auktion 171
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 171
19280822 - Deltagande. Ville. 117
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 110
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 106
19280822 - Förlovning 126
19280822 - Från hamnen. 172
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 156
19280822 - Klintehamn. 175
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 120
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 128
19280822 - Lärarebostäderna.vä 111
19280822 - Läroverket. 105
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 111
19280822 - Passagerarelista. 105
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 114
19280822 - Sjuttio år 175
19280822 - Temperatur och lufttryck 168
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 109
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 118
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 97
19280823 - Från landsbygden. Björke. 101
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 103
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 99
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 100
19280823 - Från landsbygden. Näs. 102
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 110
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 94
19280823 - Palladium. 106
19280823 - Passagerarelista. 98
19280823 - Temperatur och lufttryck 99
19280823 - Till vikarierande lärare 102
19280823 - Visby Bio. 116
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 109
19280824 - 60 år 124
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 167
19280824 - Auktionsuppbörd. 137
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 126
19280824 - Död. Maria Wiman. 119
19280824 - Död. Olof Larsson. 126
19280824 - Firma Emil Appelquist 102
19280824 - Födde och Död. 134
19280824 - Fornfynd. 121
19280824 - Från hamnen 113
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 102
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 100
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 102
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 101
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 98
19280824 - Från landsbygden. När. 109
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 103
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 124
19280824 - Genom offentlig auktion 135
19280824 - Gotlands Körförbund 123
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 139
19280824 - Passagerarelista. 100
19280824 - Slite. 121
19280824 - Som auktionerna 140
19280824 - Temperatur och lufttryck 112
19280824 - Väghinder. 114
19280824 - Veterinärerna. 107
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 130
19280827 - Auktionsuppbörder. 110
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1191
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 110
19280827 - En ringmärkt fiskmås 169
19280827 - Ett våldsamt åskslag 164
19280827 - Från hamnen. 164
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 129
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 132
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 140
19280827 - Från sjön. 172
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 112
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 112
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 115
19280827 - Hästsport. 121
19280827 - Hemse. 170
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 114
19280827 - Lösöreauktion. 110
19280827 - Passagerarelista. 174
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 121
19280827 - Temperatur och lufttryck 161
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 125
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 113
19280827 - Vattnets temperatur 165
19280828 - Å exekutiv auktion, 125
19280828 - Död. Maja Olsson. 130
19280828 - Ett häftigt regnväder 123
19280828 - Förlovning 123
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 151
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 143
19280828 - Från sjön. 135
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 149
19280828 - Hemse. 113
19280828 - Klintehamn. 137
19280828 - Lösöreauktion. 100
19280828 - Passagerarelista. 161
19280828 - Provinsialläkarna. 111
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 173
19280828 - Sedan undertecknad 107
19280828 - Temperatur och lufttryck 138
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 113
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 111
19280830 - Elektrifieringen. 106
19280830 - Från hamnen. 99
19280830 - Hemse Bio 107
19280830 - Kappmagasinet Freja 105
19280830 - Klintehamn. 105
19280830 - Landsstaten. 97
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 111
19280830 - Palladium 116
19280830 - Passagerarelista. 104
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 90
19280830 - Temperatur och lufttryck 103
19280830 - Till kammarsskrivare 98
19280830 - Tolagsersättningen. 100
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 90
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 89
19280830 - Visby Bio 107
19280831 - Beviljat avsked. 80
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 91
19280831 - Död. Helga. 83
19280831 - Elektrifieringen. 96
19280831 - Ett riktigt höstrusk 83
19280831 - Flygfolk i sta'n. 68
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 77
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 95
19280831 - Genom offentlig auktion 88
19280831 - Landnhövding Rodhe 79
19280831 - Lärarbostäderna. 85
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 76
19280831 - Lösöreauktion. 83
19280831 - Lotsverket. 83
19280831 - Passagerarelista. 86
19280831 - Slite-Roma järnväg. 89
19280831 - Slite. 91
19280831 - Temperatur och lufttryck 87
19280831 - Väghinder. 85
19281101 - Arrendeauktion. 684
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 709
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 539
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 724
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 741
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 495
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 586
19281101 - I härvarande kronohäkte 444
19281101 - Medicine licentiatexamen 437
19281101 - Palladium - Duell 840
19281101 - Passagerarelista. 460
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 502
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 559
19281101 - Temperatur och lufttryck 476
19281101 - Våra fornvårdsmän. 469
19281101 - Visby högre flickskola. 488
19281101 - Visbybio 851
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 439
19281102 - Arbetslösheten. 359
19281102 - Auktion å kläder. 623
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 613
19281102 - Död. Emma Kristina. 601
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 444
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 672
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 521
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 376
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 636
19281102 - Från statens avdikningslånefond 835
19281102 - Hägg & Johansson 445
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 417
19281102 - Lösöreauktion. 552
19281102 - Lotsverket. 587
19281102 - Överlantmätartjänsten 318
19281102 - Passagerarelista. 372
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 750
19281102 - Sextio år 676
19281102 - Slite. 469
19281102 - Temperatur och lufttryck 348
19281102 - Tillkännagivande. 366
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 365
19281102 - Väghinder. 580
19281102 - Vigsel 604
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 466
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 463
19281103 - Från hamnen 475
19281103 - Hubertusjakt 355
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 414
19281103 - Jordens alster. 501
19281103 - Lärarbostäderna. 355
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 346
19281103 - Läroverket. 327
19281103 - Temperatur och lufttryck 439
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 482
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 292
19281105 - Från hamnen. 296
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 391
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 324
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 308
19281105 - Från sjön. 267
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 206
19281105 - Hemse. 408
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 408
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 270
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 249
19281105 - Klintehamn. 329
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 267
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 242
19281105 - Övergivet fartyg. 325
19281105 - Passagerarelista. 236
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 225
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 238
19281105 - Sextio år 339
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 381
19281105 - Slite. 273
19281105 - Temperatur och lufttryck 261
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 320
19281105 - Tulluppbörden 251
19281105 - Ungdomsmöte. 263
19281105 - Vigsel 260
19281106 - Auktion i Rute. 268
19281106 - Död. Emelie. 273
19281106 - För nit och redlighet 321
19281106 - Från hamnen. 256
19281106 - Från landsbygden. Ala. 280
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 306
19281106 - Från landsbygden. Fole. 261
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 276
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 269
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 250
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 344
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 258
19281106 - Temperatur och lufttryck 213
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 215
19281106 - Veterinärerna. 297
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 306
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 225
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 258
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 249
19281107 - Egendomsaffär. 284
19281107 - Från hamnen. 221
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 288
19281107 - Från landsbygden. Garda. 272
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 294
19281107 - Från landsbygden. Väte. 284
19281107 - Handelsregistret. 215
19281107 - Passagerarelista. 229
19281107 - Sällskapet D. B. V. 210
19281107 - Sammanträde 209
19281107 - Sjuttio år 262
19281107 - Temperatur och lufttryck 234
19281107 - Ved. 283
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 247
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 261
19281108 - Från hamnen. 216
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 244
19281108 - Kungörelse 280
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 321
19281108 - Passagerarelista. 210
19281108 - Reseunderstöd. 214
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 392
19281108 - Stark frost 273
19281108 - Temperatur och lufttryck 212
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 273
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 322
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 274
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 301
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 240
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 263
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 254
19281109 - En skojare i farten. 207
19281109 - Från hamnen. 288
19281109 - Från landsbygden. Ala. 291
19281109 - Från landsbygden. Garda. 276
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 353
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 225
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 332
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 254
19281109 - På sin 60-årsdag 299
19281109 - Passagerarelista. 242
19281109 - Temperatur och lufttryck 280
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 249
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 262
19281110 - Atlingbo församling får låna. 264
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 293
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 265
19281110 - Från hamnen. 273
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 353
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 273
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 216
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 306
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 262
19281110 - På sin 70-årsdag 270
19281110 - Passagerarelista. 213
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 226
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 323
19281110 - Temperatur och lufttryck 239
19281110 - Torrläggning av mark. 249
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 464
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 421
19281114 - Anslagsäskande. 346
19281114 - Auktion å kor grisar. 446
19281114 - Biograferna. 394
19281114 - Död. Anna Nilsson. 432
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 496
19281114 - Ett stilla slagsmål 420
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 442
19281114 - Från hamnen. 741
19281114 - Från landsbygden. Garda. 585
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 447
19281114 - Från Visby horisont. 546
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 379
19281114 - Infäste 407
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 409
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 381
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 341
19281114 - Kungörelse. 470
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 385
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 418
19281114 - Lösöreauktion. 405
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 416
19281114 - Passagerarelista. 410
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 487
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 810
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 389
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 579
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 422
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 392
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 407
19281114 - Temperatur och lufttryck 419
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 899
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 675
19281114 - Tjänstledighet 398
19281114 - Tomtförsäljning. 341
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 615
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 355
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 368
19281115 - Armén. 332
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 346
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 390
19281115 - Död. Lisbeth. 624
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 617
19281115 - En mina 570
19281115 - Folkskolinspektörerna. 390
19281115 - Från hamnen. 363
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 492
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 643
19281115 - Offentliga nöjen. 802
19281115 - Passagerarelista. 423
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 537
19281115 - Skogsstaten. 319
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 369
19281115 - Temperatur och lufttryck 392
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 335
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 393
19281115 - Visborgs fältrittklubb 486
19281115 - Visby högre flickskola. 405
19281117 - Arbetslösheten. 528
19281117 - Delägarne i 587
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 676
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 543
19281117 - Död. LINNEA. 486
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 450
19281117 - Död. MAJ. 575
19281117 - Död. Thure Johansson. 402
19281117 - En gammal släkt. 830
19281117 - Från landsbygden. Alva. 687
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 671
19281117 - Från landsbygden. Burs. 680
19281117 - Från landsbygden. Fide. 652
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 444
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 598
19281117 - Från landsbygden. Linde. 641
19281117 - Från landsbygden. Roma. 598
19281117 - Från landsbygden. Rute. 540
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 708
19281117 - Herrar Lantbrukare! 674
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 609
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 410
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 420
19281117 - Passagerarelista. 311
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 425
19281117 - Skolstriden i Alskog. 488
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 651
19281117 - Temperatur och lufttryck 486
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 846
19281117 - Turistorganisationen 388
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 477
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 385
19281119 - Bio i Visby. 384
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 674
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 559
19281119 - Död. Göte. 630
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 635
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 381
19281119 - Från hamnen. 381
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 591
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 577
19281119 - Gotlands infanterikår. 382
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 328
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 684
19281119 - Nötboskapsaveln. 651
19281119 - Ny droskstation. 339
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 399
19281119 - På grund och åter flott 639
19281119 - Passagerarelista. 374
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 581
19281119 - Skogsauktion i Eke. 640
19281119 - Slite. 407
19281119 - Temperatur och lufttyck 446
19281119 - Torvstaten. 331
19281120 - Biograferna. 748
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 422
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 423
19281120 - Folkskollärareval 380
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 425
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 623
19281120 - Klintehamn. 664
19281120 - Lärarbostäderna. 485
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 337
19281120 - Läroverket. 377
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 565
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 446
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 312
19281120 - Passagerarelista. 354
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1082
19281120 - Slite. 487
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 623
19281120 - Temperatur och lufttryck 412
19281121 - 240 barn i länet 366
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 344
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 431
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 462
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 399
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 612
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 373
19281121 - Fiskerilån. 389
19281121 - Från hamnen. 312
19281121 - Från landsbygden. Björke. 596
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 576
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 584
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 682
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 424
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 492
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 746
19281121 - Från landsbygden. Levede. 489
19281121 - Från landsbygden. Näs. 623
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 364
19281121 - Genom exekutiv auktion, 409
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 663
19281121 - Hägg & Johansson 335
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 349
19281121 - Passagerarelista. 378
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 573
19281121 - Stormästaren Richard Retis 368
19281121 - Student- och realskolexamina. 380
19281121 - Temeratur och lufttryck 309
19281121 - Till gravens frid 467
19281121 - Till ordinarie lärarinna 443
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 675
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 779
19281122 - Beviljat odlingslån. 498
19281122 - Biograferna. 318
19281122 - En gripande sorgeakt 543
19281122 - Från hamnen. 332
19281122 - Från landsbygden. Burs. 657
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 414
19281122 - Från landsbygden. Linde. 512
19281122 - Från landsbygden. Öja. 480
19281122 - Från landsbygden. Väte. 542
19281122 - Offentliga nöjen. 798
19281122 - Passagerarelista. 367
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 603
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 373
19281122 - Temeratur och lufttryck 445
19281122 - Venia 492
19281122 - Veterinärerna. 332
19281122 - Visby hospital. 417
19281123 - Armén. 297
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 656
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 451
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 627
19281123 - Biograferna. 836
19281123 - Entreprenadauktion 505
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 387
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 384
19281123 - Från hamnen. 388
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 593
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 333
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 365
19281123 - Från landsbygden. Väte. 444
19281123 - I stadshotellets festvåning 359
19281123 - Kungörelse. 741
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 330
19281123 - Lösöreauktion. 609
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 654
19281123 - Skogsauktion i Eke. 546
19281123 - Skogsauktion. 585
19281123 - Slite. 488
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 871
19281123 - Temeratur och lufttryck 416
19281123 - Två befattningar 347
19281123 - Vägarbete. 447
19281126 - Ansökningstiden 284
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 763
19281126 - Armén. 360
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 624
19281126 - Bio i Visby. 794
19281126 - Bröllop 405
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 716
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 573
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 389
19281126 - Dödsfall. 326
19281126 - En drunkningsolycka 393
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1354
19281126 - En gotländsk bok, 390
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 677
19281126 - Från landsbygden. Othem. 533
19281126 - Från landsbygden. Rone. 398
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 585
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 314
19281126 - Passagerarelista. 449
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 850
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 422
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1040
19281126 - Temperatur och lufttryck 426
19281126 - Till folkskollärarinna 470
19281128 - Armén. 343
19281128 - Biograferna. 675
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 342
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 298
19281128 - För egen hand. 395
19281128 - Företräde hos konungen 323
19281128 - Försäljning. 286
19281128 - Från hamnen. 320
19281128 - Från landsbygden. Väte. 450
19281128 - Från Visby horisont. 371
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 340
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 507
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 522
19281128 - Läroverket. 347
19281128 - Passagerarelista. 344
19281128 - REGINA - För Full Fräs 602
19281128 - Skogsauktion i Eke. 564
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 522
19281128 - Temperatur och lufttryck 393
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 393
19281128 - Välgörenhetsmatiné 584
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 582
19281129 - Biograferna. 589
19281129 - Fortsättningsskolorna. 685
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 602
19281129 - Från landsbygden. Burs. 641
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 542
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 426
19281129 - Hemse. 519
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 365
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 386
19281129 - Lotsverket. 324
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 276
19281129 - Nytt släktnamn. 306
19281129 - Passagerarelista. 331
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 315
19281129 - Souper dansant 293
19281129 - Svar till herr Loke. 478
19281129 - Temperatur och lufttryck 390
19281129 - Tillkännagivande. 537
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 259
19281204 - Från hamnen. 207
19281204 - Klintehamn. 258
19281204 - Kungörelse. 258
19281204 - Passagerarelista. 204
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 203
19281204 - Temperatur och lufttryck 194
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 188
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 226
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 159
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 197
19281205 - Från hamnen. 166
19281205 - Från landsbygden. Fide. 238
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 254
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 229
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 263
19281205 - Från landsbygden. Väte. 206
19281205 - Fru Walborg Beer 165
19281205 - Genom exekutiv auktion, 222
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 158
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 176
19281205 - Örlogsbesök. 188
19281205 - Passagerarelista. 176
19281205 - Sällskapet D. B. V. 195
19281205 - Taxeringen 1929. 171
19281205 - Temperatur och lufttryck 230
19281205 - Tulluppbörden 168
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 267
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 263
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 261
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 256
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 248
19281206 - Från hamnen. 180
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 236
19281206 - Från landsbygden. Endre. 245
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 242
19281206 - Gotlands sjukhem. 195
19281206 - Klintehamn. 243
19281206 - Landshövding Rohde 181
19281206 - Läroverket. 191
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 325
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 203
19281206 - Passagerarelista. 181
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 175
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 240
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 170
19281206 - Temperatur och lufttryck 219
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 217
19281206 - Visby Husmoderförening 171
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 229
19281207 - Auktion i Bara. 231
19281207 - Auktion i Linde. 184
19281207 - Brandskadeersättningar. 247
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 223
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 231
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 186
19281207 - Fältveterinärkåren. 288
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 212
19281207 - Fastigauktion i Visby. 178
19281207 - Fastighetsauktion. 189
19281207 - Från hamnen. 207
19281207 - I konkurs 173
19281207 - Landshövding Rodhe 236
19281207 - Lärarebostäderna. 273
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 163
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 174
19281207 - Lösöreauktion. 219
19281207 - Passagerarelista. 209
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 239
19281207 - Skolbråket i Alskog. 240
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 236
19281207 - Studentexamen 172
19281207 - Temperatur och lufttryck 203
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 183
19281208 - Arrendeauktion. 216
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 191
19281208 - Död. C. P. Engström. 155
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 213
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 932
19281208 - Dödsfall. 203
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 199
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 226
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 185
19281208 - Passagerarelista. 171
19281208 - Personligt privilegium 167
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 182
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1191
19281208 - Småflickor på villovägar. 245
19281208 - Stadsfullmäktige 191
19281208 - Temperatur och lufttryck 175
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 226
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 241
19281210 - Arrendeauktion. 264
19281210 - Död. ANNA. 248
19281210 - Död. Georg Liljevall. 222
19281210 - Från hamnen. 186
19281210 - Jaktförbud. 270
19281210 - Legala notiser. 180
19281210 - Lösöreauktion. 176
19281210 - Lysning 173
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1060
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 202
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 207
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 181
19281210 - Temperatur och lufttryck 173
19281210 - Till prost 217
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 283
19281210 - Vackert väder 179
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 186
19281211 - Å exekutiv auktion 205
19281211 - Auktion 208
19281211 - En bilhaverist 176
19281211 - En bilolycka i Viklau. 232
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 213
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 278
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 196
19281211 - Från landsbygden. Garda. 207
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 216
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 212
19281211 - Från landsbygden. Näs. 214
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 257
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 245
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 278
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 248
19281211 - Konkurs i Visby. 208
19281211 - Konkurs. 193
19281211 - Temperatur och lufttryck 168
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 170
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 157
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 180
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 196
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 151
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 167
19281212 - Diverse anslansärenden. 157
19281212 - Död. Sterla. 191
19281212 - Eldsvåda 944
19281212 - Eldsvådor 163
19281212 - Entreprenadauktion. 195
19281212 - Fastighetsauktion. 160
19281212 - Infäste 157
19281212 - Lärarebostäderna. 236
19281212 - Lösöreauktion. 168
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 268
19281212 - Passagerarelisa. 203
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 252
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 213
19281212 - Stadsfullmäktige 172
19281212 - Taxeringsnämderna. 164
19281212 - Temeratur och lufttryck 230
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 239
19281212 - Tillkännagivande 168
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 171
19281212 - Vedauktion. 209
19281212 - Venia 256
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 264
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 222
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 220
19281213 - Dispositionen av de gotländska 181
19281213 - Donationer. 204
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 240
19281213 - Från landsbygden. Roma. 219
19281213 - Från landsbygden. Silte. 203
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 280
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 182
19281213 - Passagerarelista. 157
19281213 - Sanda gångbanorna! 138
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 163
19281213 - Södra domsagan. 154
19281213 - Temperatur och lufttryck 171
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 168
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 964
19281220 - En skenfärd, 982
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1034
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1078
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1414
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 864
Passagerarelista. 199