Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 822
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 899
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 983
19280802 - Död. Elvira Sofia. 902
19280802 - En engelsk lustjakt 849
19280802 - Förlovning 825
19280802 - Från hamnen. 844
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 829
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 849
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 831
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 806
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 719
19280802 - Lärarbostäderna. 731
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 718
19280802 - Passagerarelista. 682
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 665
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 806
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 679
19280802 - Temperatur och lufttryck 708
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 746
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 695
19280802 - Visby stads obligationer. 736
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 824
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 761
19280803 - Bröderna Pettersson 1043
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 809
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 788
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 737
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1893
19280803 - Enstaka fall av mässling 801
19280803 - Extratåg 901
19280803 - Härmed kungöres, 759
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 777
19280803 - Lösöreauktion. 755
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 747
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 835
19280803 - På sin 70-årsdag 862
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 752
19280804 - Auktion i Hejdeby. 683
19280804 - Barnens dag 729
19280804 - Boställsnämderna. 764
19280804 - De gamlas dag 690
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 640
19280804 - En eldsläckningsapparat 648
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 645
19280804 - Från hamnen. 712
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 733
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 651
19280804 - Landshövding Rodhe 611
19280804 - Lärarevalet överklagas. 630
19280804 - Nya vägarbeten. 648
19280804 - Passagerarelista. 614
19280804 - Riksdagsmannavalet. 603
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 563
19280804 - Temperatur och lufttryck 604
19280804 - Till den sista vilan 580
19280804 - Till löjtnant 566
19280804 - Vattnets temperatur 617
19280804 - Visby skoldistrikt. 576
19280806 - CIRKUS ORLANDO 757
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 565
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 753
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1576
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 541
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 531
19280806 - Död. Vera. 574
19280806 - En bilolycka, 772
19280806 - För grundförbättring 591
19280806 - Förlovning 492
19280806 - Härmed tillkännagives 479
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 516
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 472
19280806 - Lantmäteriväsendet. 432
19280806 - Lärarbostäderna. 523
19280806 - Läroverket. 443
19280806 - Legala notiser. 479
19280806 - Lysning 562
19280806 - Passagerarelista. 522
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 558
19280806 - Rätt till tullrestitution. 734
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 557
19280806 - Sällskapet D. B. W. 578
19280806 - Temperatur och lufttryck 750
19280806 - Turistbåtarna. 744
19280806 - Väghinder. 766
19280806 - Visby skyttegille 725
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 627
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 557
19280807 - Domsagorna. 681
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 589
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 560
19280807 - Från hamnen. 693
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 719
19280807 - Från Olympiaden. 529
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 556
19280807 - Genom offentlig auktion 544
19280807 - Konungens befallningshavande 564
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 604
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 731
19280807 - Passagerarelista. 692
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 596
19280807 - Temperatur och lufttryck 664
19280808 - Arbetslösheten. 732
19280808 - Auktionsuppbörd. 691
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 700
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 560
19280808 - Dödsfall. 584
19280808 - Femtio år 509
19280808 - Förlovning 518
19280808 - Från hamnen. 684
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 718
19280808 - Från landsbygden. Lau. 691
19280808 - Från landsbygden. Levide. 698
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 692
19280808 - Genom exekutiv auktion 584
19280808 - Hyllad 60-åring. 479
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 524
19280808 - Lösöreauktion. 526
19280808 - Olympiaden. 485
19280808 - Passagerarelista. 465
19280808 - Riksbanken. 465
19280808 - Sällskapet D. B. V. 504
19280808 - Temperatur och lufttryck 693
19280808 - Veterinärerna. 541
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 477
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 520
19280809 - Auktion. 675
19280809 - Femtio år 520
19280809 - Från hamnen. 501
19280809 - Från landsbygden. Väte. 482
19280809 - Gotlands infanterikår. 440
19280809 - Herrviks nya fyr. 472
19280809 - Kneippbyn. 462
19280809 - Läroverket. 480
19280809 - Många som vilja bli eldare. 457
19280809 - Olympiaden. 476
19280809 - Passagerarelista. 466
19280809 - Temperatur och lufttryck 472
19280809 - Visby Bio. 699
19280809 - Visbybio 608
19280810 - Allmän Mobilisering 482
19280810 - Armén. 619
19280810 - Auktion i Sjonhem. 486
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 463
19280810 - Död. Gerd. 434
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 535
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 474
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 477
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 474
19280810 - Födde och Döde. 514
19280810 - Från hamnen 695
19280810 - Passagerarelista. 665
19280810 - Sjuttiofem år 692
19280810 - Slite. 687
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 549
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 701
19280810 - Temperatur och lufttryck 645
19280810 - Väghinder. 714
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 608
19280811 - Avsked 490
19280811 - Deltagande. Beda. 482
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 496
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 479
19280811 - Endre församling får låna. 550
19280811 - Fienden i Västergarn. 699
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 558
19280811 - Från hamnen. 719
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 552
19280811 - Lärarbostäderna. 541
19280811 - Läroverket. 496
19280811 - Lösöreauktion. 501
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 504
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 571
19280811 - Militärbefälet. 544
19280811 - Passagerarelista. 691
19280811 - Sextioåring. 716
19280811 - Temperatur och lufttryck 694
19280813 - Armén. 625
19280813 - Basar i Klintehamn 734
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 741
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 551
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 540
19280813 - Död. Josef Kalström. 704
19280813 - En stor turistångare 584
19280813 - För vägfarande att beakta. 529
19280813 - Från hamnen. 583
19280813 - Från landsbygden. Vänge 643
19280813 - Från sjön. 590
19280813 - Idrott. 701
19280813 - Legala notiser. 507
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 597
19280813 - Nya besvär från Alskog. 570
19280813 - Passagerarelista. 587
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 592
19280813 - Statsrådet Rosén 511
19280813 - Temperatur och lufttryck 561
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 583
19280813 - Visby Bio 601
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 555
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 628
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 634
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 612
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 609
19280815 - Femtio år 572
19280815 - Förlovning 517
19280815 - Från hamnen. 553
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 759
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 663
19280815 - Från sjön. 548
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 617
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 547
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 552
19280815 - Passagerarelista. 678
19280815 - Stor basar 668
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 561
19280815 - Temperatur och lufttryck 521
19280815 - Vattnets temperatur 579
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 749
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 795
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 745
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 710
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 659
19280816 - Från hamnen. 770
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 740
19280816 - Från sjön. 704
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 779
19280816 - Läroverket. 697
19280816 - På D. B. V:s paviljong 709
19280816 - Passagerarelista. 687
19280816 - Stor Basar 703
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 777
19280816 - Temperatur och lufttryck 782
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 823
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 626
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 708
19280817 - Död. HELGA. 612
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 579
19280817 - Ett dåligt skämt. 766
19280817 - Födde & Död. 561
19280817 - Förenade tjänster. 726
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 576
19280817 - Från hamnen. 765
19280817 - Från landsbygden. Anga. 765
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 786
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 849
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 854
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 823
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 772
19280817 - Passagerarelista. 802
19280817 - Slite. 792
19280817 - Temperatur och lufttryck 777
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 546
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 668
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 739
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 468
19280818 - Åldersroföreningen 431
19280818 - Apoteken. 355
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 532
19280818 - Du klagar, men. 367
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 436
19280818 - Från hamnen. 487
19280818 - Från landsbygden. Garda. 668
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 564
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 704
19280818 - I tredje förslagerummet 588
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 766
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 774
19280818 - Passagerarelista. 660
19280818 - Prinsparet Bernadotte 482
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 435
19280818 - Teaterafton 432
19280818 - Temperatur och lufttryck 487
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 708
19280818 - Visby bio 662
19280818 - Visby torgpriser. 664
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 744
19280820 - Död. Hans Christiansson. 724
19280820 - Fräck hönsstöld. 1578
19280820 - Från hamnen. 529
19280820 - General Schmidt begär avsked. 528
19280820 - I tredje förslagsrummet 585
19280820 - Jakt 759
19280820 - Klintehamn. 577
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 587
19280820 - Legala notiser. 687
19280820 - Lysning 535
19280820 - Passagerarelista. 535
19280820 - Tack. J. O. Levander. 765
19280820 - Temperatur och lufttryck 510
19280820 - Till chef för stadshotellet 501
19280820 - Turistångarna. 509
19280820 - Under strecket 548
19280820 - Visby Bio. 770
19280820 - Visby rådhusrätt. 593
19280821 - 85 år 544
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 772
19280821 - Biograferna. 569
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 758
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 876
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 700
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 551
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 604
19280821 - Församlingar, som få låna. 680
19280821 - Från hamnen. 472
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 608
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 528
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 535
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 534
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 547
19280821 - Genom exekutiv auktion 661
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 822
19280821 - Kemiska stationen. 510
19280821 - Klintehamn. 574
19280821 - Läkarna. 746
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 563
19280821 - Passagerarelista. 713
19280821 - Samövningar med flygvapnet 664
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 713
19280821 - Slite. 583
19280821 - Temperatur och lufttryck 580
19280822 - 50 år 759
19280822 - Å exekutiv auktion 753
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 700
19280822 - Deltagande. Ville. 554
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 541
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 496
19280822 - Förlovning 568
19280822 - Från hamnen. 711
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 719
19280822 - Klintehamn. 727
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 557
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 602
19280822 - Lärarebostäderna.vä 509
19280822 - Läroverket. 479
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 482
19280822 - Passagerarelista. 520
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 547
19280822 - Sjuttio år 699
19280822 - Temperatur och lufttryck 663
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 485
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 499
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 425
19280823 - Från landsbygden. Björke. 529
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 499
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 523
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 508
19280823 - Från landsbygden. Näs. 516
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 557
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 425
19280823 - Palladium. 480
19280823 - Passagerarelista. 506
19280823 - Temperatur och lufttryck 467
19280823 - Till vikarierande lärare 478
19280823 - Visby Bio. 529
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 499
19280824 - 60 år 634
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 681
19280824 - Auktionsuppbörd. 665
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 720
19280824 - Död. Maria Wiman. 609
19280824 - Död. Olof Larsson. 651
19280824 - Firma Emil Appelquist 516
19280824 - Födde och Död. 597
19280824 - Fornfynd. 578
19280824 - Från hamnen 578
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 523
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 489
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 472
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 492
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 484
19280824 - Från landsbygden. När. 553
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 519
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 574
19280824 - Genom offentlig auktion 626
19280824 - Gotlands Körförbund 596
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 612
19280824 - Passagerarelista. 512
19280824 - Slite. 591
19280824 - Som auktionerna 668
19280824 - Temperatur och lufttryck 480
19280824 - Väghinder. 610
19280824 - Veterinärerna. 489
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 598
19280827 - Auktionsuppbörder. 543
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1689
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 546
19280827 - En ringmärkt fiskmås 737
19280827 - Ett våldsamt åskslag 719
19280827 - Från hamnen. 668
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 650
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 628
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 644
19280827 - Från sjön. 682
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 535
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 606
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 528
19280827 - Hästsport. 583
19280827 - Hemse. 722
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 579
19280827 - Lösöreauktion. 538
19280827 - Passagerarelista. 674
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 570
19280827 - Temperatur och lufttryck 666
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 557
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 548
19280827 - Vattnets temperatur 649
19280828 - Å exekutiv auktion, 582
19280828 - Död. Maja Olsson. 593
19280828 - Ett häftigt regnväder 575
19280828 - Förlovning 529
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 633
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 614
19280828 - Från sjön. 549
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 697
19280828 - Hemse. 486
19280828 - Klintehamn. 554
19280828 - Lösöreauktion. 497
19280828 - Passagerarelista. 594
19280828 - Provinsialläkarna. 480
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 669
19280828 - Sedan undertecknad 497
19280828 - Temperatur och lufttryck 527
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 476
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 494
19280830 - Elektrifieringen. 479
19280830 - Från hamnen. 474
19280830 - Hemse Bio 530
19280830 - Kappmagasinet Freja 517
19280830 - Klintehamn. 537
19280830 - Landsstaten. 465
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 514
19280830 - Palladium 528
19280830 - Passagerarelista. 487
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 425
19280830 - Temperatur och lufttryck 467
19280830 - Till kammarsskrivare 440
19280830 - Tolagsersättningen. 454
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 412
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 442
19280830 - Visby Bio 491
19280831 - Beviljat avsked. 398
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 419
19280831 - Död. Helga. 413
19280831 - Elektrifieringen. 415
19280831 - Ett riktigt höstrusk 376
19280831 - Flygfolk i sta'n. 317
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 354
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 429
19280831 - Genom offentlig auktion 438
19280831 - Landnhövding Rodhe 345
19280831 - Lärarbostäderna. 401
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 365
19280831 - Lösöreauktion. 379
19280831 - Lotsverket. 403
19280831 - Passagerarelista. 426
19280831 - Slite-Roma järnväg. 436
19280831 - Slite. 426
19280831 - Temperatur och lufttryck 393
19280831 - Väghinder. 355
19281101 - Arrendeauktion. 1048
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1109
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 853
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1122
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1073
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 766
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 892
19281101 - I härvarande kronohäkte 722
19281101 - Medicine licentiatexamen 737
19281101 - Palladium - Duell 1166
19281101 - Passagerarelista. 737
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 794
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 868
19281101 - Temperatur och lufttryck 747
19281101 - Våra fornvårdsmän. 745
19281101 - Visby högre flickskola. 763
19281101 - Visbybio 1190
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 732
19281102 - Arbetslösheten. 613
19281102 - Auktion å kläder. 942
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 884
19281102 - Död. Emma Kristina. 905
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 769
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 989
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 811
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 607
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 934
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1158
19281102 - Hägg & Johansson 711
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 697
19281102 - Lösöreauktion. 837
19281102 - Lotsverket. 880
19281102 - Överlantmätartjänsten 565
19281102 - Passagerarelista. 639
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1029
19281102 - Sextio år 954
19281102 - Slite. 753
19281102 - Temperatur och lufttryck 597
19281102 - Tillkännagivande. 622
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 618
19281102 - Väghinder. 874
19281102 - Vigsel 894
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 693
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 737
19281103 - Från hamnen 719
19281103 - Hubertusjakt 646
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 659
19281103 - Jordens alster. 754
19281103 - Lärarbostäderna. 617
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 622
19281103 - Läroverket. 557
19281103 - Temperatur och lufttryck 697
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 738
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 536
19281105 - Från hamnen. 550
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 793
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 626
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 591
19281105 - Från sjön. 542
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 475
19281105 - Hemse. 674
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 782
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 527
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 501
19281105 - Klintehamn. 601
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 517
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 491
19281105 - Övergivet fartyg. 590
19281105 - Passagerarelista. 489
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 476
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 480
19281105 - Sextio år 666
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 677
19281105 - Slite. 542
19281105 - Temperatur och lufttryck 509
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 598
19281105 - Tulluppbörden 500
19281105 - Ungdomsmöte. 531
19281105 - Vigsel 523
19281106 - Auktion i Rute. 540
19281106 - Död. Emelie. 525
19281106 - För nit och redlighet 600
19281106 - Från hamnen. 488
19281106 - Från landsbygden. Ala. 560
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 618
19281106 - Från landsbygden. Fole. 544
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 546
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 541
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 481
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 722
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 495
19281106 - Temperatur och lufttryck 458
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 459
19281106 - Veterinärerna. 551
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 559
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 449
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 512
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 502
19281107 - Egendomsaffär. 552
19281107 - Från hamnen. 452
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 569
19281107 - Från landsbygden. Garda. 541
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 545
19281107 - Från landsbygden. Väte. 538
19281107 - Handelsregistret. 447
19281107 - Passagerarelista. 495
19281107 - Sällskapet D. B. V. 451
19281107 - Sammanträde 449
19281107 - Sjuttio år 514
19281107 - Temperatur och lufttryck 476
19281107 - Ved. 557
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 491
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 521
19281108 - Från hamnen. 457
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 508
19281108 - Kungörelse 553
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 580
19281108 - Passagerarelista. 447
19281108 - Reseunderstöd. 386
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 816
19281108 - Stark frost 485
19281108 - Temperatur och lufttryck 461
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 563
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 570
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 510
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 569
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 478
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 489
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 523
19281109 - En skojare i farten. 444
19281109 - Från hamnen. 535
19281109 - Från landsbygden. Ala. 578
19281109 - Från landsbygden. Garda. 530
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 650
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 456
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 586
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 494
19281109 - På sin 60-årsdag 601
19281109 - Passagerarelista. 502
19281109 - Temperatur och lufttryck 539
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 513
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 485
19281110 - Atlingbo församling får låna. 533
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 552
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 527
19281110 - Från hamnen. 542
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 645
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 555
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 461
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 581
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 521
19281110 - På sin 70-årsdag 551
19281110 - Passagerarelista. 458
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 463
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 678
19281110 - Temperatur och lufttryck 447
19281110 - Torrläggning av mark. 510
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 705
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 678
19281114 - Anslagsäskande. 592
19281114 - Auktion å kor grisar. 717
19281114 - Biograferna. 635
19281114 - Död. Anna Nilsson. 677
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 760
19281114 - Ett stilla slagsmål 663
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 680
19281114 - Från hamnen. 1046
19281114 - Från landsbygden. Garda. 822
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 686
19281114 - Från Visby horisont. 790
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 634
19281114 - Infäste 669
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 642
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 621
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 590
19281114 - Kungörelse. 715
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 626
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 659
19281114 - Lösöreauktion. 659
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 686
19281114 - Passagerarelista. 669
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 729
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1100
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 643
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 887
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 675
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 638
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 644
19281114 - Temperatur och lufttryck 632
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1196
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 971
19281114 - Tjänstledighet 643
19281114 - Tomtförsäljning. 581
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 901
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 579
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 608
19281115 - Armén. 566
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 583
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 619
19281115 - Död. Lisbeth. 897
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 881
19281115 - En mina 823
19281115 - Folkskolinspektörerna. 612
19281115 - Från hamnen. 601
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1394
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 914
19281115 - Offentliga nöjen. 1065
19281115 - Passagerarelista. 664
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 931
19281115 - Skogsstaten. 571
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 598
19281115 - Temperatur och lufttryck 622
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 578
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 628
19281115 - Visborgs fältrittklubb 743
19281115 - Visby högre flickskola. 627
19281117 - Arbetslösheten. 794
19281117 - Delägarne i 840
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 956
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 817
19281117 - Död. LINNEA. 777
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 693
19281117 - Död. MAJ. 844
19281117 - Död. Thure Johansson. 618
19281117 - En gammal släkt. 1243
19281117 - Från landsbygden. Alva. 961
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1011
19281117 - Från landsbygden. Burs. 995
19281117 - Från landsbygden. Fide. 933
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 665
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 855
19281117 - Från landsbygden. Linde. 900
19281117 - Från landsbygden. Roma. 847
19281117 - Från landsbygden. Rute. 805
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 933
19281117 - Herrar Lantbrukare! 916
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 862
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 636
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 654
19281117 - Passagerarelista. 521
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 640
19281117 - Skolstriden i Alskog. 774
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 921
19281117 - Temperatur och lufttryck 705
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1130
19281117 - Turistorganisationen 591
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 721
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 626
19281119 - Bio i Visby. 618
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 909
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 814
19281119 - Död. Göte. 905
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 904
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 594
19281119 - Från hamnen. 604
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 855
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 858
19281119 - Gotlands infanterikår. 595
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 565
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 935
19281119 - Nötboskapsaveln. 901
19281119 - Ny droskstation. 575
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 624
19281119 - På grund och åter flott 923
19281119 - Passagerarelista. 580
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 857
19281119 - Skogsauktion i Eke. 900
19281119 - Slite. 655
19281119 - Temperatur och lufttyck 676
19281119 - Torvstaten. 553
19281120 - Biograferna. 1028
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 653
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 671
19281120 - Folkskollärareval 594
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 689
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 906
19281120 - Klintehamn. 911
19281120 - Lärarbostäderna. 735
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 567
19281120 - Läroverket. 604
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 832
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 701
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 540
19281120 - Passagerarelista. 532
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1473
19281120 - Slite. 683
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 928
19281120 - Temperatur och lufttryck 620
19281121 - 240 barn i länet 589
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 574
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 664
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 683
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 652
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 901
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 597
19281121 - Fiskerilån. 610
19281121 - Från hamnen. 541
19281121 - Från landsbygden. Björke. 872
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 867
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 846
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 940
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 652
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 735
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 992
19281121 - Från landsbygden. Levede. 757
19281121 - Från landsbygden. Näs. 874
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 587
19281121 - Genom exekutiv auktion, 619
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 945
19281121 - Hägg & Johansson 555
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 581
19281121 - Passagerarelista. 610
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 895
19281121 - Stormästaren Richard Retis 598
19281121 - Student- och realskolexamina. 607
19281121 - Temeratur och lufttryck 534
19281121 - Till gravens frid 721
19281121 - Till ordinarie lärarinna 695
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 885
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1100
19281122 - Beviljat odlingslån. 700
19281122 - Biograferna. 538
19281122 - En gripande sorgeakt 824
19281122 - Från hamnen. 558
19281122 - Från landsbygden. Burs. 954
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 666
19281122 - Från landsbygden. Linde. 766
19281122 - Från landsbygden. Öja. 715
19281122 - Från landsbygden. Väte. 806
19281122 - Offentliga nöjen. 1078
19281122 - Passagerarelista. 575
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 889
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 589
19281122 - Temeratur och lufttryck 671
19281122 - Venia 767
19281122 - Veterinärerna. 562
19281122 - Visby hospital. 715
19281123 - Armén. 530
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 935
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 691
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 910
19281123 - Biograferna. 1117
19281123 - Entreprenadauktion 786
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 623
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 629
19281123 - Från hamnen. 630
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 876
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 562
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 615
19281123 - Från landsbygden. Väte. 718
19281123 - I stadshotellets festvåning 569
19281123 - Kungörelse. 1048
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 547
19281123 - Lösöreauktion. 1628
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 938
19281123 - Skogsauktion i Eke. 806
19281123 - Skogsauktion. 900
19281123 - Slite. 1439
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1155
19281123 - Temeratur och lufttryck 655
19281123 - Två befattningar 581
19281123 - Vägarbete. 707
19281126 - Ansökningstiden 491
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1065
19281126 - Armén. 576
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 902
19281126 - Bio i Visby. 1060
19281126 - Bröllop 682
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1067
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 839
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 665
19281126 - Dödsfall. 556
19281126 - En drunkningsolycka 660
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1649
19281126 - En gotländsk bok, 620
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1049
19281126 - Från landsbygden. Othem. 801
19281126 - Från landsbygden. Rone. 657
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 839
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 554
19281126 - Passagerarelista. 679
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1244
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 605
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1466
19281126 - Temperatur och lufttryck 640
19281126 - Till folkskollärarinna 742
19281128 - Armén. 591
19281128 - Biograferna. 932
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 599
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 524
19281128 - För egen hand. 656
19281128 - Företräde hos konungen 553
19281128 - Försäljning. 528
19281128 - Från hamnen. 555
19281128 - Från landsbygden. Väte. 714
19281128 - Från Visby horisont. 604
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 571
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 780
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 786
19281128 - Läroverket. 584
19281128 - Passagerarelista. 589
19281128 - REGINA - För Full Fräs 850
19281128 - Skogsauktion i Eke. 841
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 769
19281128 - Temperatur och lufttryck 624
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 660
19281128 - Välgörenhetsmatiné 839
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 852
19281129 - Biograferna. 855
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1016
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 934
19281129 - Från landsbygden. Burs. 897
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 825
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 678
19281129 - Hemse. 808
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 586
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 655
19281129 - Lotsverket. 560
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 508
19281129 - Nytt släktnamn. 550
19281129 - Passagerarelista. 571
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 562
19281129 - Souper dansant 522
19281129 - Svar till herr Loke. 765
19281129 - Temperatur och lufttryck 609
19281129 - Tillkännagivande. 823
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 521
19281204 - Från hamnen. 441
19281204 - Klintehamn. 529
19281204 - Kungörelse. 537
19281204 - Passagerarelista. 431
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 458
19281204 - Temperatur och lufttryck 444
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 418
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 491
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 372
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 466
19281205 - Från hamnen. 367
19281205 - Från landsbygden. Fide. 484
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 501
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 469
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 507
19281205 - Från landsbygden. Väte. 448
19281205 - Fru Walborg Beer 386
19281205 - Genom exekutiv auktion, 503
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 378
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 398
19281205 - Örlogsbesök. 421
19281205 - Passagerarelista. 422
19281205 - Sällskapet D. B. V. 442
19281205 - Taxeringen 1929. 411
19281205 - Temperatur och lufttryck 468
19281205 - Tulluppbörden 400
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 507
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 527
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 513
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 528
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 505
19281206 - Från hamnen. 400
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 487
19281206 - Från landsbygden. Endre. 505
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 481
19281206 - Gotlands sjukhem. 446
19281206 - Klintehamn. 483
19281206 - Landshövding Rohde 411
19281206 - Läroverket. 419
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 706
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 423
19281206 - Passagerarelista. 411
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 409
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 484
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 403
19281206 - Temperatur och lufttryck 455
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 479
19281206 - Visby Husmoderförening 379
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 483
19281207 - Auktion i Bara. 477
19281207 - Auktion i Linde. 413
19281207 - Brandskadeersättningar. 506
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 457
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 461
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 431
19281207 - Fältveterinärkåren. 642
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 461
19281207 - Fastigauktion i Visby. 412
19281207 - Fastighetsauktion. 427
19281207 - Från hamnen. 451
19281207 - I konkurs 416
19281207 - Landshövding Rodhe 468
19281207 - Lärarebostäderna. 567
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 401
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 406
19281207 - Lösöreauktion. 472
19281207 - Passagerarelista. 438
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 492
19281207 - Skolbråket i Alskog. 511
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 468
19281207 - Studentexamen 398
19281207 - Temperatur och lufttryck 435
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 408
19281208 - Arrendeauktion. 471
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 397
19281208 - Död. C. P. Engström. 371
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 457
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1185
19281208 - Dödsfall. 436
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 403
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 494
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 402
19281208 - Passagerarelista. 378
19281208 - Personligt privilegium 382
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 379
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1492
19281208 - Småflickor på villovägar. 457
19281208 - Stadsfullmäktige 414
19281208 - Temperatur och lufttryck 382
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 456
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 479
19281210 - Arrendeauktion. 507
19281210 - Död. ANNA. 510
19281210 - Död. Georg Liljevall. 489
19281210 - Från hamnen. 412
19281210 - Jaktförbud. 632
19281210 - Legala notiser. 405
19281210 - Lösöreauktion. 424
19281210 - Lysning 399
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1370
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 425
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 424
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 421
19281210 - Temperatur och lufttryck 382
19281210 - Till prost 463
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 554
19281210 - Vackert väder 389
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 403
19281211 - Å exekutiv auktion 468
19281211 - Auktion 462
19281211 - En bilhaverist 398
19281211 - En bilolycka i Viklau. 487
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 472
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 586
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 432
19281211 - Från landsbygden. Garda. 438
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 473
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 452
19281211 - Från landsbygden. Näs. 465
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 479
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 508
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 518
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 481
19281211 - Konkurs i Visby. 445
19281211 - Konkurs. 444
19281211 - Temperatur och lufttryck 387
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 391
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 376
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 410
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 450
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 359
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 386
19281212 - Diverse anslansärenden. 375
19281212 - Död. Sterla. 411
19281212 - Eldsvåda 1190
19281212 - Eldsvådor 380
19281212 - Entreprenadauktion. 440
19281212 - Fastighetsauktion. 367
19281212 - Infäste 369
19281212 - Lärarebostäderna. 483
19281212 - Lösöreauktion. 377
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 546
19281212 - Passagerarelisa. 411
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 490
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 436
19281212 - Stadsfullmäktige 413
19281212 - Taxeringsnämderna. 364
19281212 - Temeratur och lufttryck 444
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 508
19281212 - Tillkännagivande 375
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 381
19281212 - Vedauktion. 449
19281212 - Venia 519
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 481
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 426
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 470
19281213 - Dispositionen av de gotländska 372
19281213 - Donationer. 426
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1065
19281213 - Från landsbygden. Roma. 453
19281213 - Från landsbygden. Silte. 448
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 509
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 428
19281213 - Passagerarelista. 380
19281213 - Sanda gångbanorna! 353
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 386
19281213 - Södra domsagan. 385
19281213 - Temperatur och lufttryck 401
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 378
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1242
19281220 - En skenfärd, 1262
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1293
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1337
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1680
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1079
Passagerarelista. 329