Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 373
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 422
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 443
19280802 - Död. Elvira Sofia. 413
19280802 - En engelsk lustjakt 387
19280802 - Förlovning 369
19280802 - Från hamnen. 370
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 375
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 381
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 368
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 371
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 370
19280802 - Lärarbostäderna. 372
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 365
19280802 - Passagerarelista. 343
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 349
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 375
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 342
19280802 - Temperatur och lufttryck 371
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 376
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 356
19280802 - Visby stads obligationer. 387
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 424
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 378
19280803 - Bröderna Pettersson 444
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 430
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 427
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 404
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1498
19280803 - Enstaka fall av mässling 434
19280803 - Extratåg 473
19280803 - Härmed kungöres, 400
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 420
19280803 - Lösöreauktion. 411
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 406
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 422
19280803 - På sin 70-årsdag 454
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 382
19280804 - Auktion i Hejdeby. 371
19280804 - Barnens dag 378
19280804 - Boställsnämderna. 389
19280804 - De gamlas dag 361
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 340
19280804 - En eldsläckningsapparat 342
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 344
19280804 - Från hamnen. 384
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 370
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 350
19280804 - Landshövding Rodhe 327
19280804 - Lärarevalet överklagas. 337
19280804 - Nya vägarbeten. 355
19280804 - Passagerarelista. 334
19280804 - Riksdagsmannavalet. 321
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 326
19280804 - Temperatur och lufttryck 349
19280804 - Till den sista vilan 347
19280804 - Till löjtnant 344
19280804 - Vattnets temperatur 358
19280804 - Visby skoldistrikt. 353
19280806 - CIRKUS ORLANDO 450
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 344
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 419
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1312
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 323
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 312
19280806 - Död. Vera. 348
19280806 - En bilolycka, 430
19280806 - För grundförbättring 340
19280806 - Förlovning 308
19280806 - Härmed tillkännagives 290
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 277
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 268
19280806 - Lantmäteriväsendet. 257
19280806 - Lärarbostäderna. 300
19280806 - Läroverket. 260
19280806 - Legala notiser. 297
19280806 - Lysning 328
19280806 - Passagerarelista. 298
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 352
19280806 - Rätt till tullrestitution. 431
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 305
19280806 - Sällskapet D. B. W. 339
19280806 - Temperatur och lufttryck 411
19280806 - Turistbåtarna. 413
19280806 - Väghinder. 426
19280806 - Visby skyttegille 433
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 326
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 299
19280807 - Domsagorna. 389
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 314
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 313
19280807 - Från hamnen. 380
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 371
19280807 - Från Olympiaden. 304
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 296
19280807 - Genom offentlig auktion 304
19280807 - Konungens befallningshavande 303
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 315
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 369
19280807 - Passagerarelista. 368
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 325
19280807 - Temperatur och lufttryck 357
19280808 - Arbetslösheten. 392
19280808 - Auktionsuppbörd. 357
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 383
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 300
19280808 - Dödsfall. 308
19280808 - Femtio år 303
19280808 - Förlovning 307
19280808 - Från hamnen. 382
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 393
19280808 - Från landsbygden. Lau. 384
19280808 - Från landsbygden. Levide. 368
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 371
19280808 - Genom exekutiv auktion 312
19280808 - Hyllad 60-åring. 292
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 284
19280808 - Lösöreauktion. 305
19280808 - Olympiaden. 294
19280808 - Passagerarelista. 277
19280808 - Riksbanken. 270
19280808 - Sällskapet D. B. V. 287
19280808 - Temperatur och lufttryck 377
19280808 - Veterinärerna. 318
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 298
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 310
19280809 - Auktion. 360
19280809 - Femtio år 313
19280809 - Från hamnen. 295
19280809 - Från landsbygden. Väte. 271
19280809 - Gotlands infanterikår. 264
19280809 - Herrviks nya fyr. 266
19280809 - Kneippbyn. 276
19280809 - Läroverket. 282
19280809 - Många som vilja bli eldare. 264
19280809 - Olympiaden. 279
19280809 - Passagerarelista. 267
19280809 - Temperatur och lufttryck 282
19280809 - Visby Bio. 369
19280809 - Visbybio 329
19280810 - Allmän Mobilisering 282
19280810 - Armén. 349
19280810 - Auktion i Sjonhem. 288
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 284
19280810 - Död. Gerd. 271
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 310
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 276
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 278
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 278
19280810 - Födde och Döde. 299
19280810 - Från hamnen 374
19280810 - Passagerarelista. 357
19280810 - Sjuttiofem år 367
19280810 - Slite. 381
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 302
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 362
19280810 - Temperatur och lufttryck 350
19280810 - Väghinder. 367
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 329
19280811 - Avsked 292
19280811 - Deltagande. Beda. 293
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 284
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 285
19280811 - Endre församling får låna. 296
19280811 - Fienden i Västergarn. 373
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 323
19280811 - Från hamnen. 387
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 321
19280811 - Lärarbostäderna. 297
19280811 - Läroverket. 289
19280811 - Lösöreauktion. 289
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 291
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 306
19280811 - Militärbefälet. 331
19280811 - Passagerarelista. 392
19280811 - Sextioåring. 392
19280811 - Temperatur och lufttryck 376
19280813 - Armén. 330
19280813 - Basar i Klintehamn 389
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 391
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 304
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 301
19280813 - Död. Josef Kalström. 368
19280813 - En stor turistångare 309
19280813 - För vägfarande att beakta. 302
19280813 - Från hamnen. 312
19280813 - Från landsbygden. Vänge 346
19280813 - Från sjön. 320
19280813 - Idrott. 361
19280813 - Legala notiser. 291
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 320
19280813 - Nya besvär från Alskog. 303
19280813 - Passagerarelista. 332
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 315
19280813 - Statsrådet Rosén 296
19280813 - Temperatur och lufttryck 312
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 325
19280813 - Visby Bio 324
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 313
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 336
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 343
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 351
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 336
19280815 - Femtio år 295
19280815 - Förlovning 286
19280815 - Från hamnen. 291
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 387
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 351
19280815 - Från sjön. 314
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 336
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 306
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 298
19280815 - Passagerarelista. 363
19280815 - Stor basar 363
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 299
19280815 - Temperatur och lufttryck 289
19280815 - Vattnets temperatur 305
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 397
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 429
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 373
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 357
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 305
19280816 - Från hamnen. 424
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 375
19280816 - Från sjön. 360
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 402
19280816 - Läroverket. 355
19280816 - På D. B. V:s paviljong 359
19280816 - Passagerarelista. 350
19280816 - Stor Basar 367
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 408
19280816 - Temperatur och lufttryck 417
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 423
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 319
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 366
19280817 - Död. HELGA. 304
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 306
19280817 - Ett dåligt skämt. 385
19280817 - Födde & Död. 301
19280817 - Förenade tjänster. 379
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 310
19280817 - Från hamnen. 413
19280817 - Från landsbygden. Anga. 391
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 397
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 432
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 432
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 410
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 401
19280817 - Passagerarelista. 404
19280817 - Slite. 417
19280817 - Temperatur och lufttryck 407
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 297
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 355
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 373
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 263
19280818 - Åldersroföreningen 225
19280818 - Apoteken. 206
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 235
19280818 - Du klagar, men. 219
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 223
19280818 - Från hamnen. 266
19280818 - Från landsbygden. Garda. 359
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 304
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 358
19280818 - I tredje förslagerummet 298
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 375
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 381
19280818 - Passagerarelista. 366
19280818 - Prinsparet Bernadotte 244
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 213
19280818 - Teaterafton 212
19280818 - Temperatur och lufttryck 257
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 353
19280818 - Visby bio 321
19280818 - Visby torgpriser. 367
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 426
19280820 - Död. Hans Christiansson. 409
19280820 - Fräck hönsstöld. 1260
19280820 - Från hamnen. 273
19280820 - General Schmidt begär avsked. 260
19280820 - I tredje förslagsrummet 272
19280820 - Jakt 419
19280820 - Klintehamn. 272
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 273
19280820 - Legala notiser. 376
19280820 - Lysning 264
19280820 - Passagerarelista. 261
19280820 - Tack. J. O. Levander. 409
19280820 - Temperatur och lufttryck 263
19280820 - Till chef för stadshotellet 236
19280820 - Turistångarna. 252
19280820 - Under strecket 249
19280820 - Visby Bio. 445
19280820 - Visby rådhusrätt. 287
19280821 - 85 år 285
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 459
19280821 - Biograferna. 303
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 414
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 541
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 369
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 274
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 333
19280821 - Församlingar, som få låna. 340
19280821 - Från hamnen. 234
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 268
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 256
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 258
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 265
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 282
19280821 - Genom exekutiv auktion 342
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 436
19280821 - Kemiska stationen. 263
19280821 - Klintehamn. 265
19280821 - Läkarna. 443
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 279
19280821 - Passagerarelista. 404
19280821 - Samövningar med flygvapnet 364
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 415
19280821 - Slite. 287
19280821 - Temperatur och lufttryck 296
19280822 - 50 år 381
19280822 - Å exekutiv auktion 364
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 365
19280822 - Deltagande. Ville. 276
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 268
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 251
19280822 - Förlovning 295
19280822 - Från hamnen. 356
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 338
19280822 - Klintehamn. 352
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 283
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 287
19280822 - Lärarebostäderna.vä 248
19280822 - Läroverket. 238
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 245
19280822 - Passagerarelista. 257
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 270
19280822 - Sjuttio år 352
19280822 - Temperatur och lufttryck 341
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 244
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 254
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 211
19280823 - Från landsbygden. Björke. 256
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 249
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 248
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 245
19280823 - Från landsbygden. Näs. 240
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 267
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 203
19280823 - Palladium. 251
19280823 - Passagerarelista. 247
19280823 - Temperatur och lufttryck 238
19280823 - Till vikarierande lärare 243
19280823 - Visby Bio. 269
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 264
19280824 - 60 år 304
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 357
19280824 - Auktionsuppbörd. 339
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 328
19280824 - Död. Maria Wiman. 300
19280824 - Död. Olof Larsson. 301
19280824 - Firma Emil Appelquist 250
19280824 - Födde och Död. 299
19280824 - Fornfynd. 284
19280824 - Från hamnen 276
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 243
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 238
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 240
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 225
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 226
19280824 - Från landsbygden. När. 258
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 249
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 293
19280824 - Genom offentlig auktion 314
19280824 - Gotlands Körförbund 295
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 311
19280824 - Passagerarelista. 249
19280824 - Slite. 293
19280824 - Som auktionerna 326
19280824 - Temperatur och lufttryck 252
19280824 - Väghinder. 258
19280824 - Veterinärerna. 244
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 291
19280827 - Auktionsuppbörder. 258
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1359
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 273
19280827 - En ringmärkt fiskmås 357
19280827 - Ett våldsamt åskslag 347
19280827 - Från hamnen. 346
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 309
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 304
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 316
19280827 - Från sjön. 355
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 262
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 276
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 268
19280827 - Hästsport. 282
19280827 - Hemse. 344
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 268
19280827 - Lösöreauktion. 262
19280827 - Passagerarelista. 343
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 272
19280827 - Temperatur och lufttryck 333
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 285
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 269
19280827 - Vattnets temperatur 338
19280828 - Å exekutiv auktion, 259
19280828 - Död. Maja Olsson. 293
19280828 - Ett häftigt regnväder 279
19280828 - Förlovning 262
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 292
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 284
19280828 - Från sjön. 280
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 302
19280828 - Hemse. 232
19280828 - Klintehamn. 261
19280828 - Lösöreauktion. 227
19280828 - Passagerarelista. 301
19280828 - Provinsialläkarna. 225
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 323
19280828 - Sedan undertecknad 220
19280828 - Temperatur och lufttryck 261
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 228
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 225
19280830 - Elektrifieringen. 214
19280830 - Från hamnen. 213
19280830 - Hemse Bio 233
19280830 - Kappmagasinet Freja 233
19280830 - Klintehamn. 229
19280830 - Landsstaten. 213
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 232
19280830 - Palladium 244
19280830 - Passagerarelista. 228
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 193
19280830 - Temperatur och lufttryck 213
19280830 - Till kammarsskrivare 202
19280830 - Tolagsersättningen. 210
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 193
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 202
19280830 - Visby Bio 234
19280831 - Beviljat avsked. 189
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 191
19280831 - Död. Helga. 182
19280831 - Elektrifieringen. 185
19280831 - Ett riktigt höstrusk 172
19280831 - Flygfolk i sta'n. 144
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 160
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 185
19280831 - Genom offentlig auktion 189
19280831 - Landnhövding Rodhe 169
19280831 - Lärarbostäderna. 186
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 171
19280831 - Lösöreauktion. 173
19280831 - Lotsverket. 178
19280831 - Passagerarelista. 185
19280831 - Slite-Roma järnväg. 183
19280831 - Slite. 182
19280831 - Temperatur och lufttryck 183
19280831 - Väghinder. 171
19281101 - Arrendeauktion. 813
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 860
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 656
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 863
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 865
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 599
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 697
19281101 - I härvarande kronohäkte 549
19281101 - Medicine licentiatexamen 545
19281101 - Palladium - Duell 962
19281101 - Passagerarelista. 568
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 609
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 672
19281101 - Temperatur och lufttryck 585
19281101 - Våra fornvårdsmän. 571
19281101 - Visby högre flickskola. 593
19281101 - Visbybio 985
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 544
19281102 - Arbetslösheten. 458
19281102 - Auktion å kläder. 741
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 722
19281102 - Död. Emma Kristina. 717
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 561
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 790
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 624
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 470
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 752
19281102 - Från statens avdikningslånefond 955
19281102 - Hägg & Johansson 546
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 523
19281102 - Lösöreauktion. 658
19281102 - Lotsverket. 698
19281102 - Överlantmätartjänsten 412
19281102 - Passagerarelista. 476
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 859
19281102 - Sextio år 788
19281102 - Slite. 574
19281102 - Temperatur och lufttryck 444
19281102 - Tillkännagivande. 461
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 460
19281102 - Väghinder. 691
19281102 - Vigsel 720
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 557
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 557
19281103 - Från hamnen 571
19281103 - Hubertusjakt 458
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 500
19281103 - Jordens alster. 597
19281103 - Lärarbostäderna. 457
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 446
19281103 - Läroverket. 415
19281103 - Temperatur och lufttryck 530
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 571
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 380
19281105 - Från hamnen. 390
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 521
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 427
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 415
19281105 - Från sjön. 370
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 305
19281105 - Hemse. 511
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 534
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 364
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 344
19281105 - Klintehamn. 428
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 358
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 332
19281105 - Övergivet fartyg. 425
19281105 - Passagerarelista. 333
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 317
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 332
19281105 - Sextio år 457
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 479
19281105 - Slite. 373
19281105 - Temperatur och lufttryck 357
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 426
19281105 - Tulluppbörden 348
19281105 - Ungdomsmöte. 361
19281105 - Vigsel 361
19281106 - Auktion i Rute. 366
19281106 - Död. Emelie. 366
19281106 - För nit och redlighet 425
19281106 - Från hamnen. 350
19281106 - Från landsbygden. Ala. 384
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 424
19281106 - Från landsbygden. Fole. 371
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 380
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 370
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 346
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 469
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 355
19281106 - Temperatur och lufttryck 310
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 305
19281106 - Veterinärerna. 390
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 404
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 311
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 355
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 344
19281107 - Egendomsaffär. 391
19281107 - Från hamnen. 316
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 386
19281107 - Från landsbygden. Garda. 372
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 390
19281107 - Från landsbygden. Väte. 383
19281107 - Handelsregistret. 310
19281107 - Passagerarelista. 327
19281107 - Sällskapet D. B. V. 299
19281107 - Sammanträde 304
19281107 - Sjuttio år 355
19281107 - Temperatur och lufttryck 329
19281107 - Ved. 387
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 340
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 357
19281108 - Från hamnen. 314
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 339
19281108 - Kungörelse 379
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 416
19281108 - Passagerarelista. 304
19281108 - Reseunderstöd. 279
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 521
19281108 - Stark frost 348
19281108 - Temperatur och lufttryck 309
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 374
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 416
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 365
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 399
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 326
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 356
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 350
19281109 - En skojare i farten. 302
19281109 - Från hamnen. 382
19281109 - Från landsbygden. Ala. 395
19281109 - Från landsbygden. Garda. 382
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 469
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 313
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 435
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 343
19281109 - På sin 60-årsdag 411
19281109 - Passagerarelista. 344
19281109 - Temperatur och lufttryck 376
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 344
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 347
19281110 - Atlingbo församling får låna. 355
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 388
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 363
19281110 - Från hamnen. 376
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 458
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 372
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 304
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 406
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 364
19281110 - På sin 70-årsdag 372
19281110 - Passagerarelista. 305
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 318
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 445
19281110 - Temperatur och lufttryck 330
19281110 - Torrläggning av mark. 346
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 563
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 522
19281114 - Anslagsäskande. 434
19281114 - Auktion å kor grisar. 547
19281114 - Biograferna. 480
19281114 - Död. Anna Nilsson. 530
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 596
19281114 - Ett stilla slagsmål 514
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 533
19281114 - Från hamnen. 850
19281114 - Från landsbygden. Garda. 680
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 528
19281114 - Från Visby horisont. 637
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 472
19281114 - Infäste 501
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 498
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 472
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 434
19281114 - Kungörelse. 562
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 480
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 515
19281114 - Lösöreauktion. 504
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 522
19281114 - Passagerarelista. 505
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 578
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 924
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 486
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 692
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 515
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 483
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 499
19281114 - Temperatur och lufttryck 511
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1012
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 787
19281114 - Tjänstledighet 492
19281114 - Tomtförsäljning. 439
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 708
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 443
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 459
19281115 - Armén. 422
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 434
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 478
19281115 - Död. Lisbeth. 722
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 703
19281115 - En mina 665
19281115 - Folkskolinspektörerna. 475
19281115 - Från hamnen. 451
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 590
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 742
19281115 - Offentliga nöjen. 902
19281115 - Passagerarelista. 505
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 652
19281115 - Skogsstaten. 411
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 459
19281115 - Temperatur och lufttryck 480
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 422
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 481
19281115 - Visborgs fältrittklubb 581
19281115 - Visby högre flickskola. 494
19281117 - Arbetslösheten. 629
19281117 - Delägarne i 679
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 781
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 638
19281117 - Död. LINNEA. 577
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 538
19281117 - Död. MAJ. 669
19281117 - Död. Thure Johansson. 488
19281117 - En gammal släkt. 965
19281117 - Från landsbygden. Alva. 781
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 782
19281117 - Från landsbygden. Burs. 787
19281117 - Från landsbygden. Fide. 755
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 533
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 693
19281117 - Från landsbygden. Linde. 729
19281117 - Från landsbygden. Roma. 687
19281117 - Från landsbygden. Rute. 625
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 792
19281117 - Herrar Lantbrukare! 765
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 697
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 493
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 504
19281117 - Passagerarelista. 387
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 508
19281117 - Skolstriden i Alskog. 584
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 744
19281117 - Temperatur och lufttryck 573
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 938
19281117 - Turistorganisationen 463
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 559
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 469
19281119 - Bio i Visby. 470
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 763
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 653
19281119 - Död. Göte. 730
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 730
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 465
19281119 - Från hamnen. 466
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 698
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 675
19281119 - Gotlands infanterikår. 462
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 415
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 771
19281119 - Nötboskapsaveln. 740
19281119 - Ny droskstation. 430
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 486
19281119 - På grund och åter flott 730
19281119 - Passagerarelista. 453
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 675
19281119 - Skogsauktion i Eke. 739
19281119 - Slite. 497
19281119 - Temperatur och lufttyck 536
19281119 - Torvstaten. 413
19281120 - Biograferna. 846
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 504
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 506
19281120 - Folkskollärareval 459
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 513
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 728
19281120 - Klintehamn. 758
19281120 - Lärarbostäderna. 574
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 419
19281120 - Läroverket. 460
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 654
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 531
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 396
19281120 - Passagerarelista. 428
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1194
19281120 - Slite. 563
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 727
19281120 - Temperatur och lufttryck 483
19281121 - 240 barn i länet 443
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 425
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 514
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 543
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 483
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 705
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 457
19281121 - Fiskerilån. 471
19281121 - Från hamnen. 397
19281121 - Från landsbygden. Björke. 693
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 675
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 670
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 773
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 504
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 576
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 833
19281121 - Från landsbygden. Levede. 575
19281121 - Från landsbygden. Näs. 718
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 443
19281121 - Genom exekutiv auktion, 487
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 754
19281121 - Hägg & Johansson 415
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 433
19281121 - Passagerarelista. 448
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 671
19281121 - Stormästaren Richard Retis 444
19281121 - Student- och realskolexamina. 463
19281121 - Temeratur och lufttryck 395
19281121 - Till gravens frid 555
19281121 - Till ordinarie lärarinna 530
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 757
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 869
19281122 - Beviljat odlingslån. 575
19281122 - Biograferna. 400
19281122 - En gripande sorgeakt 632
19281122 - Från hamnen. 415
19281122 - Från landsbygden. Burs. 757
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 502
19281122 - Från landsbygden. Linde. 599
19281122 - Från landsbygden. Öja. 569
19281122 - Från landsbygden. Väte. 629
19281122 - Offentliga nöjen. 897
19281122 - Passagerarelista. 446
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 698
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 456
19281122 - Temeratur och lufttryck 532
19281122 - Venia 581
19281122 - Veterinärerna. 418
19281122 - Visby hospital. 539
19281123 - Armén. 386
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 755
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 540
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 726
19281123 - Biograferna. 930
19281123 - Entreprenadauktion 606
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 472
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 471
19281123 - Från hamnen. 474
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 683
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 415
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 455
19281123 - Från landsbygden. Väte. 536
19281123 - I stadshotellets festvåning 437
19281123 - Kungörelse. 837
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 416
19281123 - Lösöreauktion. 724
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 756
19281123 - Skogsauktion i Eke. 641
19281123 - Skogsauktion. 697
19281123 - Slite. 586
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 972
19281123 - Temeratur och lufttryck 499
19281123 - Två befattningar 434
19281123 - Vägarbete. 537
19281126 - Ansökningstiden 367
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 867
19281126 - Armén. 447
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 723
19281126 - Bio i Visby. 896
19281126 - Bröllop 505
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 831
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 667
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 482
19281126 - Dödsfall. 418
19281126 - En drunkningsolycka 486
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1449
19281126 - En gotländsk bok, 474
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 788
19281126 - Från landsbygden. Othem. 625
19281126 - Från landsbygden. Rone. 485
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 671
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 406
19281126 - Passagerarelista. 537
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 970
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 498
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1168
19281126 - Temperatur och lufttryck 516
19281126 - Till folkskollärarinna 565
19281128 - Armén. 435
19281128 - Biograferna. 772
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 433
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 385
19281128 - För egen hand. 483
19281128 - Företräde hos konungen 412
19281128 - Försäljning. 372
19281128 - Från hamnen. 408
19281128 - Från landsbygden. Väte. 546
19281128 - Från Visby horisont. 457
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 428
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 609
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 623
19281128 - Läroverket. 436
19281128 - Passagerarelista. 431
19281128 - REGINA - För Full Fräs 692
19281128 - Skogsauktion i Eke. 662
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 609
19281128 - Temperatur och lufttryck 481
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 493
19281128 - Välgörenhetsmatiné 679
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 674
19281129 - Biograferna. 685
19281129 - Fortsättningsskolorna. 793
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 715
19281129 - Från landsbygden. Burs. 737
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 642
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 516
19281129 - Hemse. 622
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 450
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 484
19281129 - Lotsverket. 413
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 363
19281129 - Nytt släktnamn. 398
19281129 - Passagerarelista. 419
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 404
19281129 - Souper dansant 384
19281129 - Svar till herr Loke. 574
19281129 - Temperatur och lufttryck 479
19281129 - Tillkännagivande. 640
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 355
19281204 - Från hamnen. 300
19281204 - Klintehamn. 358
19281204 - Kungörelse. 351
19281204 - Passagerarelista. 290
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 288
19281204 - Temperatur och lufttryck 283
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 273
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 319
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 248
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 292
19281205 - Från hamnen. 251
19281205 - Från landsbygden. Fide. 329
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 346
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 319
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 361
19281205 - Från landsbygden. Väte. 291
19281205 - Fru Walborg Beer 252
19281205 - Genom exekutiv auktion, 314
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 240
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 263
19281205 - Örlogsbesök. 280
19281205 - Passagerarelista. 266
19281205 - Sällskapet D. B. V. 282
19281205 - Taxeringen 1929. 263
19281205 - Temperatur och lufttryck 314
19281205 - Tulluppbörden 257
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 356
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 357
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 352
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 347
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 338
19281206 - Från hamnen. 264
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 330
19281206 - Från landsbygden. Endre. 341
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 330
19281206 - Gotlands sjukhem. 283
19281206 - Klintehamn. 331
19281206 - Landshövding Rohde 262
19281206 - Läroverket. 281
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 442
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 286
19281206 - Passagerarelista. 261
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 256
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 326
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 260
19281206 - Temperatur och lufttryck 306
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 307
19281206 - Visby Husmoderförening 260
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 313
19281207 - Auktion i Bara. 330
19281207 - Auktion i Linde. 273
19281207 - Brandskadeersättningar. 339
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 309
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 319
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 273
19281207 - Fältveterinärkåren. 403
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 302
19281207 - Fastigauktion i Visby. 267
19281207 - Fastighetsauktion. 272
19281207 - Från hamnen. 304
19281207 - I konkurs 269
19281207 - Landshövding Rodhe 319
19281207 - Lärarebostäderna. 377
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 249
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 256
19281207 - Lösöreauktion. 313
19281207 - Passagerarelista. 294
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 325
19281207 - Skolbråket i Alskog. 335
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 322
19281207 - Studentexamen 258
19281207 - Temperatur och lufttryck 283
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 268
19281208 - Arrendeauktion. 308
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 273
19281208 - Död. C. P. Engström. 238
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 306
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1032
19281208 - Dödsfall. 293
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 279
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 315
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 275
19281208 - Passagerarelista. 251
19281208 - Personligt privilegium 249
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 268
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1291
19281208 - Småflickor på villovägar. 330
19281208 - Stadsfullmäktige 276
19281208 - Temperatur och lufttryck 249
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 311
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 325
19281210 - Arrendeauktion. 352
19281210 - Död. ANNA. 337
19281210 - Död. Georg Liljevall. 321
19281210 - Från hamnen. 274
19281210 - Jaktförbud. 385
19281210 - Legala notiser. 268
19281210 - Lösöreauktion. 269
19281210 - Lysning 264
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1162
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 290
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 285
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 267
19281210 - Temperatur och lufttryck 253
19281210 - Till prost 308
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 366
19281210 - Vackert väder 266
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 262
19281211 - Å exekutiv auktion 294
19281211 - Auktion 297
19281211 - En bilhaverist 259
19281211 - En bilolycka i Viklau. 317
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 306
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 389
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 283
19281211 - Från landsbygden. Garda. 292
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 310
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 301
19281211 - Från landsbygden. Näs. 304
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 333
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 333
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 364
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 324
19281211 - Konkurs i Visby. 285
19281211 - Konkurs. 281
19281211 - Temperatur och lufttryck 246
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 251
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 235
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 260
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 281
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 231
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 245
19281212 - Diverse anslansärenden. 239
19281212 - Död. Sterla. 270
19281212 - Eldsvåda 1033
19281212 - Eldsvådor 245
19281212 - Entreprenadauktion. 283
19281212 - Fastighetsauktion. 240
19281212 - Infäste 240
19281212 - Lärarebostäderna. 322
19281212 - Lösöreauktion. 251
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 363
19281212 - Passagerarelisa. 279
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 333
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 286
19281212 - Stadsfullmäktige 252
19281212 - Taxeringsnämderna. 239
19281212 - Temeratur och lufttryck 303
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 329
19281212 - Tillkännagivande 250
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 254
19281212 - Vedauktion. 299
19281212 - Venia 341
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 344
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 302
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 308
19281213 - Dispositionen av de gotländska 261
19281213 - Donationer. 286
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 332
19281213 - Från landsbygden. Roma. 301
19281213 - Från landsbygden. Silte. 291
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 367
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 273
19281213 - Passagerarelista. 238
19281213 - Sanda gångbanorna! 221
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 247
19281213 - Södra domsagan. 238
19281213 - Temperatur och lufttryck 261
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 246
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1069
19281220 - En skenfärd, 1085
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1130
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1169
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1505
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 951
Passagerarelista. 244