1928

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 1842
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 1898
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 2034
19280802 - Död. Elvira Sofia. 2013
19280802 - En engelsk lustjakt 1833
19280802 - Förlovning 1870
19280802 - Från hamnen. 1845
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 1797
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 1929
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 1930
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 1676
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 1549
19280802 - Lärarbostäderna. 1580
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 1522
19280802 - Passagerarelista. 1531
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 1447
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 1777
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 1548
19280802 - Temperatur och lufttryck 1540
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 1631
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 1503
19280802 - Visby stads obligationer. 1584
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 1712
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 1595
19280803 - Bröderna Pettersson 2097
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 1665
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 1667
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 1552
19280803 - En bilfärd med efterspel. 2859
19280803 - Enstaka fall av mässling 1606
19280803 - Extratåg 1752
19280803 - Härmed kungöres, 1567
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 1626
19280803 - Lösöreauktion. 1523
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 1535
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 1819
19280803 - På sin 70-årsdag 1721
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 1615
19280804 - Auktion i Hejdeby. 1484
19280804 - Barnens dag 1520
19280804 - Boställsnämderna. 1537
19280804 - De gamlas dag 1442
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 1413
19280804 - En eldsläckningsapparat 1396
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 1386
19280804 - Från hamnen. 1495
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 1586
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 1400
19280804 - Landshövding Rodhe 1342
19280804 - Lärarevalet överklagas. 1358
19280804 - Nya vägarbeten. 1344
19280804 - Passagerarelista. 1350
19280804 - Riksdagsmannavalet. 1329
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 1169
19280804 - Temperatur och lufttryck 1193
19280804 - Till den sista vilan 1180
19280804 - Till löjtnant 1143
19280804 - Vattnets temperatur 1169
19280804 - Visby skoldistrikt. 1105
19280806 - CIRKUS ORLANDO 1359
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 1108
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 1416
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 2182
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 1066
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 1092
19280806 - Död. Vera. 1141
19280806 - En bilolycka, 1537
19280806 - För grundförbättring 1236
19280806 - Förlovning 1023
19280806 - Härmed tillkännagives 940
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 1088
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 937
19280806 - Lantmäteriväsendet. 884
19280806 - Lärarbostäderna. 1051
19280806 - Läroverket. 949
19280806 - Legala notiser. 962
19280806 - Lysning 1154
19280806 - Passagerarelista. 1139
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 1087
19280806 - Rätt till tullrestitution. 1359
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 1139
19280806 - Sällskapet D. B. W. 1155
19280806 - Temperatur och lufttryck 1420
19280806 - Turistbåtarna. 1374
19280806 - Väghinder. 1499
19280806 - Visby skyttegille 1317
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 1222
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 1127
19280807 - Domsagorna. 1250
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 1286
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 1144
19280807 - Från hamnen. 1368
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 1464
19280807 - Från Olympiaden. 1087
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 1136
19280807 - Genom offentlig auktion 1118
19280807 - Konungens befallningshavande 1164
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 1188
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 1490
19280807 - Passagerarelista. 1354
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 1229
19280807 - Temperatur och lufttryck 1290
19280808 - Arbetslösheten. 1424
19280808 - Auktionsuppbörd. 1328
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 1304
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 1100
19280808 - Dödsfall. 1184
19280808 - Femtio år 1077
19280808 - Förlovning 1106
19280808 - Från hamnen. 1353
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 1445
19280808 - Från landsbygden. Lau. 1415
19280808 - Från landsbygden. Levide. 1296
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 1384
19280808 - Genom exekutiv auktion 1153
19280808 - Hyllad 60-åring. 1017
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 1088
19280808 - Lösöreauktion. 1081
19280808 - Olympiaden. 1021
19280808 - Passagerarelista. 1005
19280808 - Riksbanken. 967
19280808 - Sällskapet D. B. V. 1064
19280808 - Temperatur och lufttryck 1286
19280808 - Veterinärerna. 1075
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 955
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 1035
19280809 - Auktion. 1261
19280809 - Femtio år 993
19280809 - Från hamnen. 999
19280809 - Från landsbygden. Väte. 986
19280809 - Gotlands infanterikår. 901
19280809 - Herrviks nya fyr. 984
19280809 - Kneippbyn. 919
19280809 - Läroverket. 947
19280809 - Många som vilja bli eldare. 919
19280809 - Olympiaden. 952
19280809 - Passagerarelista. 933
19280809 - Temperatur och lufttryck 972
19280809 - Visby Bio. 1374
19280809 - Visbybio 1224
19280810 - Allmän Mobilisering 977
19280810 - Armén. 1167
19280810 - Auktion i Sjonhem. 1075
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 1026
19280810 - Död. Gerd. 939
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 1031
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 992
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 1000
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 1032
19280810 - Födde och Döde. 1034
19280810 - Från hamnen 1292
19280810 - Passagerarelista. 1288
19280810 - Sjuttiofem år 1389
19280810 - Slite. 1322
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 1130
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 1293
19280810 - Temperatur och lufttryck 1253
19280810 - Väghinder. 1503
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 1204
19280811 - Avsked 1028
19280811 - Deltagande. Beda. 1003
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 1061
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 1025
19280811 - Endre församling får låna. 1235
19280811 - Fienden i Västergarn. 1377
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 1112
19280811 - Från hamnen. 1349
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 1121
19280811 - Lärarbostäderna. 1156
19280811 - Läroverket. 1007
19280811 - Lösöreauktion. 1036
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 1030
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 1213
19280811 - Militärbefälet. 1092
19280811 - Passagerarelista. 1307
19280811 - Sextioåring. 1337
19280811 - Temperatur och lufttryck 1368
19280813 - Armén. 1205
19280813 - Basar i Klintehamn 1398
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 1457
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 1110
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 1145
19280813 - Död. Josef Kalström. 1382
19280813 - En stor turistångare 1129
19280813 - För vägfarande att beakta. 1079
19280813 - Från hamnen. 1167
19280813 - Från landsbygden. Vänge 1314
19280813 - Från sjön. 1235
19280813 - Idrott. 1443
19280813 - Legala notiser. 1062
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 1279
19280813 - Nya besvär från Alskog. 1174
19280813 - Passagerarelista. 1214
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 1193
19280813 - Statsrådet Rosén 1094
19280813 - Temperatur och lufttryck 1227
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 1245
19280813 - Visby Bio 1233
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 1126
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 1253
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 1283
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 1239
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 1261
19280815 - Femtio år 1173
19280815 - Förlovning 1097
19280815 - Från hamnen. 1109
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 1420
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 1294
19280815 - Från sjön. 1116
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 1314
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 1140
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 1132
19280815 - Passagerarelista. 1400
19280815 - Stor basar 1318
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 1163
19280815 - Temperatur och lufttryck 1057
19280815 - Vattnets temperatur 1159
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 1460
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 1529
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 1461
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 1406
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 1325
19280816 - Från hamnen. 1491
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1559
19280816 - Från sjön. 1469
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 1627
19280816 - Läroverket. 1414
19280816 - På D. B. V:s paviljong 1435
19280816 - Passagerarelista. 1422
19280816 - Stor Basar 1417
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 1511
19280816 - Temperatur och lufttryck 1513
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 1559
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 1304
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 1446
19280817 - Död. HELGA. 1428
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 1227
19280817 - Ett dåligt skämt. 1536
19280817 - Födde & Död. 1198
19280817 - Förenade tjänster. 1491
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 1243
19280817 - Från hamnen. 1605
19280817 - Från landsbygden. Anga. 1604
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 1521
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 1742
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 1717
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 1603
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 1484
19280817 - Passagerarelista. 1600
19280817 - Slite. 1618
19280817 - Temperatur och lufttryck 1514
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 1174
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 1389
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 1538
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 1034
19280818 - Åldersroföreningen 991
19280818 - Apoteken. 861
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 1307
19280818 - Du klagar, men. 871
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 942
19280818 - Från hamnen. 1012
19280818 - Från landsbygden. Garda. 1291
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 1150
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 1398
19280818 - I tredje förslagerummet 1238
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 1526
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 1622
19280818 - Passagerarelista. 1309
19280818 - Prinsparet Bernadotte 1050
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 988
19280818 - Teaterafton 957
19280818 - Temperatur och lufttryck 1036
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 1397
19280818 - Visby bio 1345
19280818 - Visby torgpriser. 1337
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 1420
19280820 - Död. Hans Christiansson. 1471
19280820 - Fräck hönsstöld. 2214
19280820 - Från hamnen. 1154
19280820 - General Schmidt begär avsked. 1108
19280820 - I tredje förslagsrummet 1242
19280820 - Jakt 1453
19280820 - Klintehamn. 1255
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 1375
19280820 - Legala notiser. 1437
19280820 - Lysning 1268
19280820 - Passagerarelista. 1252
19280820 - Tack. J. O. Levander. 1593
19280820 - Temperatur och lufttryck 1185
19280820 - Till chef för stadshotellet 1141
19280820 - Turistångarna. 1162
19280820 - Under strecket 1208
19280820 - Visby Bio. 1518
19280820 - Visby rådhusrätt. 1308
19280821 - 85 år 1186
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 1461
19280821 - Biograferna. 1229
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 1513
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 1595
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 1442
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 1260
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 1283
19280821 - Församlingar, som få låna. 1453
19280821 - Från hamnen. 1064
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 1256
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 1145
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 1231
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 1146
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 1271
19280821 - Genom exekutiv auktion 1476
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 1572
19280821 - Kemiska stationen. 1173
19280821 - Klintehamn. 1254
19280821 - Läkarna. 1438
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 1280
19280821 - Passagerarelista. 1433
19280821 - Samövningar med flygvapnet 1354
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1505
19280821 - Slite. 1267
19280821 - Temperatur och lufttryck 1244
19280822 - 50 år 1574
19280822 - Å exekutiv auktion 1545
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 1468
19280822 - Deltagande. Ville. 1263
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 1209
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 1132
19280822 - Förlovning 1259
19280822 - Från hamnen. 1493
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 1641
19280822 - Klintehamn. 1479
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 1271
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 1312
19280822 - Lärarebostäderna.vä 1071
19280822 - Läroverket. 1071
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 1121
19280822 - Passagerarelista. 1171
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1307
19280822 - Sjuttio år 1443
19280822 - Temperatur och lufttryck 1405
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 1146
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 1130
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 1005
19280823 - Från landsbygden. Björke. 1225
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 1153
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 1153
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 1191
19280823 - Från landsbygden. Näs. 1200
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 1166
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 1078
19280823 - Palladium. 1081
19280823 - Passagerarelista. 1159
19280823 - Temperatur och lufttryck 1063
19280823 - Till vikarierande lärare 1141
19280823 - Visby Bio. 1159
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 1116
19280824 - 60 år 1332
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 1362
19280824 - Auktionsuppbörd. 1355
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 1633
19280824 - Död. Maria Wiman. 1309
19280824 - Död. Olof Larsson. 1372
19280824 - Firma Emil Appelquist 1238
19280824 - Födde och Död. 1265
19280824 - Fornfynd. 1261
19280824 - Från hamnen 1261
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 1207
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 1119
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 1194
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 1160
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 1167
19280824 - Från landsbygden. När. 1221
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 1207
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 1254
19280824 - Genom offentlig auktion 1310
19280824 - Gotlands Körförbund 1301
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 1409
19280824 - Passagerarelista. 1140
19280824 - Slite. 1351
19280824 - Som auktionerna 1661
19280824 - Temperatur och lufttryck 1121
19280824 - Väghinder. 1388
19280824 - Veterinärerna. 1107
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 1342
19280827 - Auktionsuppbörder. 1226
19280827 - Bilbussen välte i diket. 2469
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 1184
19280827 - En ringmärkt fiskmås 1492
19280827 - Ett våldsamt åskslag 1542
19280827 - Från hamnen. 1406
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 1391
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 1404
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 1383
19280827 - Från sjön. 1428
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 1188
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 1374
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 1180
19280827 - Hästsport. 1299
19280827 - Hemse. 1505
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 1277
19280827 - Lösöreauktion. 1210
19280827 - Passagerarelista. 1423
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 1250
19280827 - Temperatur och lufttryck 1382
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 1217
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 1212
19280827 - Vattnets temperatur 1376
19280828 - Å exekutiv auktion, 1265
19280828 - Död. Maja Olsson. 1330
19280828 - Ett häftigt regnväder 1257
19280828 - Förlovning 1187
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 1333
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 1353
19280828 - Från sjön. 1209
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 1573
19280828 - Hemse. 1182
19280828 - Klintehamn. 1204
19280828 - Lösöreauktion. 1186
19280828 - Passagerarelista. 1260
19280828 - Provinsialläkarna. 1119
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 1545
19280828 - Sedan undertecknad 1186
19280828 - Temperatur och lufttryck 1197
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 1122
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 1244
19280830 - Elektrifieringen. 1160
19280830 - Från hamnen. 1138
19280830 - Hemse Bio 1286
19280830 - Kappmagasinet Freja 1192
19280830 - Klintehamn. 1221
19280830 - Landsstaten. 1097
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 1182
19280830 - Palladium 1262
19280830 - Passagerarelista. 1126
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 986
19280830 - Temperatur och lufttryck 1073
19280830 - Till kammarsskrivare 1033
19280830 - Tolagsersättningen. 1042
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 943
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 1021
19280830 - Visby Bio 1169
19280831 - Beviljat avsked. 907
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 947
19280831 - Död. Helga. 970
19280831 - Elektrifieringen. 960
19280831 - Ett riktigt höstrusk 969
19280831 - Flygfolk i sta'n. 758
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 811
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 982
19280831 - Genom offentlig auktion 980
19280831 - Landnhövding Rodhe 815
19280831 - Lärarbostäderna. 904
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 856
19280831 - Lösöreauktion. 907
19280831 - Lotsverket. 927
19280831 - Passagerarelista. 970
19280831 - Slite-Roma järnväg. 1148
19280831 - Slite. 1002
19280831 - Temperatur och lufttryck 981
19280831 - Väghinder. 932
19281101 - Arrendeauktion. 1643
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1721
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 1395
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1661
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1617
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 1239
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1385
19281101 - I härvarande kronohäkte 1166
19281101 - Medicine licentiatexamen 1232
19281101 - Palladium - Duell 1708
19281101 - Passagerarelista. 1214
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 1271
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 1403
19281101 - Temperatur och lufttryck 1202
19281101 - Våra fornvårdsmän. 1227
19281101 - Visby högre flickskola. 1219
19281101 - Visbybio 1720
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 1190
19281102 - Arbetslösheten. 1034
19281102 - Auktion å kläder. 1454
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 1365
19281102 - Död. Emma Kristina. 1403
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 1366
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 1548
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 1335
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 1016
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 1468
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1778
19281102 - Hägg & Johansson 1170
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 1126
19281102 - Lösöreauktion. 1271
19281102 - Lotsverket. 1437
19281102 - Överlantmätartjänsten 997
19281102 - Passagerarelista. 1077
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1497
19281102 - Sextio år 1400
19281102 - Slite. 1228
19281102 - Temperatur och lufttryck 991
19281102 - Tillkännagivande. 1032
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 1031
19281102 - Väghinder. 1360
19281102 - Vigsel 1373
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 1128
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 1231
19281103 - Från hamnen 1177
19281103 - Hubertusjakt 1147
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 1111
19281103 - Jordens alster. 1235
19281103 - Lärarbostäderna. 1065
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 1121
19281103 - Läroverket. 989
19281103 - Temperatur och lufttryck 1153
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 1210
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 951
19281105 - Från hamnen. 975
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 1290
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 1171
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 1055
19281105 - Från sjön. 964
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 884
19281105 - Hemse. 1160
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 1337
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 981
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 929
19281105 - Klintehamn. 1072
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 965
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 913
19281105 - Övergivet fartyg. 1063
19281105 - Passagerarelista. 898
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 984
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 873
19281105 - Sextio år 1126
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1213
19281105 - Slite. 1034
19281105 - Temperatur och lufttryck 925
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 1067
19281105 - Tulluppbörden 942
19281105 - Ungdomsmöte. 960
19281105 - Vigsel 971
19281106 - Auktion i Rute. 967
19281106 - Död. Emelie. 997
19281106 - För nit och redlighet 1038
19281106 - Från hamnen. 898
19281106 - Från landsbygden. Ala. 1056
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 1040
19281106 - Från landsbygden. Fole. 1032
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 986
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 1010
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 924
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 1243
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 917
19281106 - Temperatur och lufttryck 824
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 842
19281106 - Veterinärerna. 987
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 976
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 815
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 928
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 975
19281107 - Egendomsaffär. 1012
19281107 - Från hamnen. 840
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 1112
19281107 - Från landsbygden. Garda. 1069
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 1014
19281107 - Från landsbygden. Väte. 974
19281107 - Handelsregistret. 833
19281107 - Passagerarelista. 891
19281107 - Sällskapet D. B. V. 848
19281107 - Sammanträde 830
19281107 - Sjuttio år 945
19281107 - Temperatur och lufttryck 872
19281107 - Ved. 1090
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 972
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 985
19281108 - Från hamnen. 880
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 995
19281108 - Kungörelse 999
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 1064
19281108 - Passagerarelista. 883
19281108 - Reseunderstöd. 782
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 1849
19281108 - Stark frost 926
19281108 - Temperatur och lufttryck 871
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 1032
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 1011
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 940
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 1056
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 983
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 939
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 1010
19281109 - En skojare i farten. 833
19281109 - Från hamnen. 937
19281109 - Från landsbygden. Ala. 1072
19281109 - Från landsbygden. Garda. 981
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 1185
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 834
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 997
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 898
19281109 - På sin 60-årsdag 1038
19281109 - Passagerarelista. 962
19281109 - Temperatur och lufttryck 1049
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 1016
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 878
19281110 - Atlingbo församling får låna. 998
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 1007
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 937
19281110 - Från hamnen. 978
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 1181
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 1027
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 868
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 1015
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 964
19281110 - På sin 70-årsdag 1032
19281110 - Passagerarelista. 875
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 897
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 1157
19281110 - Temperatur och lufttryck 839
19281110 - Torrläggning av mark. 948
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 1125
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 1124
19281114 - Anslagsäskande. 994
19281114 - Auktion å kor grisar. 1133
19281114 - Biograferna. 1031
19281114 - Död. Anna Nilsson. 1089
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 1184
19281114 - Ett stilla slagsmål 1098
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 1069
19281114 - Från hamnen. 1568
19281114 - Från landsbygden. Garda. 1221
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 1089
19281114 - Från Visby horisont. 1180
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 1029
19281114 - Infäste 1127
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 1053
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 1053
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 1000
19281114 - Kungörelse. 1125
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 1005
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 1061
19281114 - Lösöreauktion. 1063
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 1120
19281114 - Passagerarelista. 1066
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 1152
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1577
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 1032
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 1438
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 1067
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 1075
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 1054
19281114 - Temperatur och lufttryck 1027
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1761
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 1443
19281114 - Tjänstledighet 1031
19281114 - Tomtförsäljning. 961
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 1384
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 966
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 979
19281115 - Armén. 956
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 1051
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 1009
19281115 - Död. Lisbeth. 1356
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 1370
19281115 - En mina 1264
19281115 - Folkskolinspektörerna. 988
19281115 - Från hamnen. 996
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1848
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 1309
19281115 - Offentliga nöjen. 1474
19281115 - Passagerarelista. 1077
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 1491
19281115 - Skogsstaten. 965
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 973
19281115 - Temperatur och lufttryck 976
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 952
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 982
19281115 - Visborgs fältrittklubb 1174
19281115 - Visby högre flickskola. 1010
19281117 - Arbetslösheten. 1254
19281117 - Delägarne i 1275
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 1441
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 1311
19281117 - Död. LINNEA. 1188
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 1080
19281117 - Död. MAJ. 1283
19281117 - Död. Thure Johansson. 988
19281117 - En gammal släkt. 2013
19281117 - Från landsbygden. Alva. 1451
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1438
19281117 - Från landsbygden. Burs. 1414
19281117 - Från landsbygden. Fide. 1427
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 1054
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 1332
19281117 - Från landsbygden. Linde. 1374
19281117 - Från landsbygden. Roma. 1240
19281117 - Från landsbygden. Rute. 1213
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 1396
19281117 - Herrar Lantbrukare! 1320
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 1325
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 1027
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 1047
19281117 - Passagerarelista. 898
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 1041
19281117 - Skolstriden i Alskog. 1198
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 1360
19281117 - Temperatur och lufttryck 1083
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1601
19281117 - Turistorganisationen 1012
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 1176
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 1012
19281119 - Bio i Visby. 1018
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 1335
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 1279
19281119 - Död. Göte. 1431
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 1506
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 979
19281119 - Från hamnen. 976
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 1265
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 1348
19281119 - Gotlands infanterikår. 966
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 973
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 1369
19281119 - Nötboskapsaveln. 1303
19281119 - Ny droskstation. 941
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 1005
19281119 - På grund och åter flott 1356
19281119 - Passagerarelista. 935
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 1362
19281119 - Skogsauktion i Eke. 1401
19281119 - Slite. 1100
19281119 - Temperatur och lufttyck 1026
19281119 - Torvstaten. 907
19281120 - Biograferna. 1446
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 1029
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 1073
19281120 - Folkskollärareval 967
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 1104
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 1349
19281120 - Klintehamn. 1309
19281120 - Lärarbostäderna. 1145
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 926
19281120 - Läroverket. 973
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 1269
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 1164
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 909
19281120 - Passagerarelista. 899
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 2103
19281120 - Slite. 1077
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 1332
19281120 - Temperatur och lufttryck 1032
19281121 - 240 barn i länet 972
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 969
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 1100
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 1029
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 1025
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 1376
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 974
19281121 - Fiskerilån. 987
19281121 - Från hamnen. 933
19281121 - Från landsbygden. Björke. 1368
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 1249
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 1301
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 1344
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 1071
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 1136
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 1425
19281121 - Från landsbygden. Levede. 1175
19281121 - Från landsbygden. Näs. 1344
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 979
19281121 - Genom exekutiv auktion, 1013
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 1478
19281121 - Hägg & Johansson 953
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 936
19281121 - Passagerarelista. 976
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 1610
19281121 - Stormästaren Richard Retis 1017
19281121 - Student- och realskolexamina. 951
19281121 - Temeratur och lufttryck 896
19281121 - Till gravens frid 1126
19281121 - Till ordinarie lärarinna 1096
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 1310
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1652
19281122 - Beviljat odlingslån. 1083
19281122 - Biograferna. 892
19281122 - En gripande sorgeakt 1284
19281122 - Från hamnen. 936
19281122 - Från landsbygden. Burs. 1376
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 1107
19281122 - Från landsbygden. Linde. 1205
19281122 - Från landsbygden. Öja. 1128
19281122 - Från landsbygden. Väte. 1211
19281122 - Offentliga nöjen. 1521
19281122 - Passagerarelista. 954
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 1381
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 967
19281122 - Temeratur och lufttryck 1071
19281122 - Venia 1189
19281122 - Veterinärerna. 953
19281122 - Visby hospital. 1250
19281123 - Armén. 921
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 1495
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 1102
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 1361
19281123 - Biograferna. 1545
19281123 - Entreprenadauktion 1187
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 1001
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 1006
19281123 - Från hamnen. 986
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 1342
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 935
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1000
19281123 - Från landsbygden. Väte. 1134
19281123 - I stadshotellets festvåning 924
19281123 - Kungörelse. 1587
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 912
19281123 - Lösöreauktion. 2079
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 1419
19281123 - Skogsauktion i Eke. 1290
19281123 - Skogsauktion. 1335
19281123 - Slite. 1894
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1618
19281123 - Temeratur och lufttryck 1038
19281123 - Två befattningar 950
19281123 - Vägarbete. 1135
19281126 - Ansökningstiden 855
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1508
19281126 - Armén. 935
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 1382
19281126 - Bio i Visby. 1508
19281126 - Bröllop 1084
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1506
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 1268
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 1099
19281126 - Dödsfall. 958
19281126 - En drunkningsolycka 1077
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 2161
19281126 - En gotländsk bok, 1013
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1520
19281126 - Från landsbygden. Othem. 1228
19281126 - Från landsbygden. Rone. 1041
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 1260
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 956
19281126 - Passagerarelista. 1101
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1901
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 969
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 2370
19281126 - Temperatur och lufttryck 1027
19281126 - Till folkskollärarinna 1177
19281128 - Armén. 962
19281128 - Biograferna. 1343
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 1006
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 898
19281128 - För egen hand. 1060
19281128 - Företräde hos konungen 900
19281128 - Försäljning. 901
19281128 - Från hamnen. 943
19281128 - Från landsbygden. Väte. 1147
19281128 - Från Visby horisont. 1005
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 958
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 1210
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 1243
19281128 - Läroverket. 939
19281128 - Passagerarelista. 971
19281128 - REGINA - För Full Fräs 1303
19281128 - Skogsauktion i Eke. 1317
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 1209
19281128 - Temperatur och lufttryck 1010
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 1050
19281128 - Välgörenhetsmatiné 1217
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 1254
19281129 - Biograferna. 1260
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1433
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 1371
19281129 - Från landsbygden. Burs. 1285
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1271
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 1116
19281129 - Hemse. 1285
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 978
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1059
19281129 - Lotsverket. 929
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 904
19281129 - Nytt släktnamn. 916
19281129 - Passagerarelista. 957
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 939
19281129 - Souper dansant 913
19281129 - Svar till herr Loke. 1149
19281129 - Temperatur och lufttryck 979
19281129 - Tillkännagivande. 1292
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 958
19281204 - Från hamnen. 831
19281204 - Klintehamn. 938
19281204 - Kungörelse. 1017
19281204 - Passagerarelista. 814
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 851
19281204 - Temperatur och lufttryck 812
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 828
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 986
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 834
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 959
19281205 - Från hamnen. 712
19281205 - Från landsbygden. Fide. 975
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 986
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 912
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 937
19281205 - Från landsbygden. Väte. 827
19281205 - Fru Walborg Beer 789
19281205 - Genom exekutiv auktion, 959
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 738
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 766
19281205 - Örlogsbesök. 783
19281205 - Passagerarelista. 821
19281205 - Sällskapet D. B. V. 802
19281205 - Taxeringen 1929. 775
19281205 - Temperatur och lufttryck 838
19281205 - Tulluppbörden 786
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 935
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 1024
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 1070
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 1008
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 935
19281206 - Från hamnen. 768
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 925
19281206 - Från landsbygden. Endre. 918
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 873
19281206 - Gotlands sjukhem. 896
19281206 - Klintehamn. 923
19281206 - Landshövding Rohde 811
19281206 - Läroverket. 820
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 1195
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 821
19281206 - Passagerarelista. 772
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 744
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 886
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 794
19281206 - Temperatur och lufttryck 817
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 910
19281206 - Visby Husmoderförening 730
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 941
19281207 - Auktion i Bara. 949
19281207 - Auktion i Linde. 798
19281207 - Brandskadeersättningar. 944
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 914
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 829
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 794
19281207 - Fältveterinärkåren. 1077
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 854
19281207 - Fastigauktion i Visby. 777
19281207 - Fastighetsauktion. 798
19281207 - Från hamnen. 817
19281207 - I konkurs 801
19281207 - Landshövding Rodhe 857
19281207 - Lärarebostäderna. 954
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 814
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 783
19281207 - Lösöreauktion. 910
19281207 - Passagerarelista. 805
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 887
19281207 - Skolbråket i Alskog. 935
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 895
19281207 - Studentexamen 789
19281207 - Temperatur och lufttryck 806
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 797
19281208 - Arrendeauktion. 866
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 774
19281208 - Död. C. P. Engström. 780
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 901
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1625
19281208 - Dödsfall. 842
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 812
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 937
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 773
19281208 - Passagerarelista. 750
19281208 - Personligt privilegium 734
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 748
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 2059
19281208 - Småflickor på villovägar. 844
19281208 - Stadsfullmäktige 786
19281208 - Temperatur och lufttryck 736
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 800
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 859
19281210 - Arrendeauktion. 887
19281210 - Död. ANNA. 1054
19281210 - Död. Georg Liljevall. 958
19281210 - Från hamnen. 796
19281210 - Jaktförbud. 1117
19281210 - Legala notiser. 772
19281210 - Lösöreauktion. 805
19281210 - Lysning 801
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1954
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 838
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 844
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 826
19281210 - Temperatur och lufttryck 762
19281210 - Till prost 831
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 991
19281210 - Vackert väder 751
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 740
19281211 - Å exekutiv auktion 896
19281211 - Auktion 909
19281211 - En bilhaverist 752
19281211 - En bilolycka i Viklau. 945
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 890
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 987
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 798
19281211 - Från landsbygden. Garda. 821
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 936
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 879
19281211 - Från landsbygden. Näs. 907
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 849
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 955
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 930
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 907
19281211 - Konkurs i Visby. 819
19281211 - Konkurs. 876
19281211 - Temperatur och lufttryck 770
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 743
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 767
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 781
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 886
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 745
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 755
19281212 - Diverse anslansärenden. 721
19281212 - Död. Sterla. 783
19281212 - Eldsvåda 1595
19281212 - Eldsvådor 747
19281212 - Entreprenadauktion. 841
19281212 - Fastighetsauktion. 699
19281212 - Infäste 714
19281212 - Lärarebostäderna. 895
19281212 - Lösöreauktion. 771
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 947
19281212 - Passagerarelisa. 767
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 894
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 787
19281212 - Stadsfullmäktige 758
19281212 - Taxeringsnämderna. 738
19281212 - Temeratur och lufttryck 810
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 895
19281212 - Tillkännagivande 745
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 729
19281212 - Vedauktion. 928
19281212 - Venia 905
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 849
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 806
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 848
19281213 - Dispositionen av de gotländska 713
19281213 - Donationer. 771
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1525
19281213 - Från landsbygden. Roma. 856
19281213 - Från landsbygden. Silte. 900
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 871
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 807
19281213 - Passagerarelista. 746
19281213 - Sanda gångbanorna! 674
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 750
19281213 - Södra domsagan. 748
19281213 - Temperatur och lufttryck 745
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 738
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1658
19281220 - En skenfärd, 1710
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1676
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1781
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 2164
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1472
Passagerarelista. 693