Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 645
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 720
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 801
19280802 - Död. Elvira Sofia. 722
19280802 - En engelsk lustjakt 675
19280802 - Förlovning 661
19280802 - Från hamnen. 667
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 670
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 679
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 660
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 658
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 613
19280802 - Lärarbostäderna. 620
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 613
19280802 - Passagerarelista. 579
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 558
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 672
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 570
19280802 - Temperatur och lufttryck 598
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 633
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 588
19280802 - Visby stads obligationer. 629
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 691
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 636
19280803 - Bröderna Pettersson 827
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 687
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 672
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 619
19280803 - En bilfärd med efterspel. 1761
19280803 - Enstaka fall av mässling 683
19280803 - Extratåg 767
19280803 - Härmed kungöres, 631
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 669
19280803 - Lösöreauktion. 643
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 640
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 707
19280803 - På sin 70-årsdag 735
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 636
19280804 - Auktion i Hejdeby. 587
19280804 - Barnens dag 617
19280804 - Boställsnämderna. 652
19280804 - De gamlas dag 592
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 549
19280804 - En eldsläckningsapparat 550
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 560
19280804 - Från hamnen. 610
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 615
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 556
19280804 - Landshövding Rodhe 520
19280804 - Lärarevalet överklagas. 534
19280804 - Nya vägarbeten. 554
19280804 - Passagerarelista. 509
19280804 - Riksdagsmannavalet. 508
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 480
19280804 - Temperatur och lufttryck 522
19280804 - Till den sista vilan 505
19280804 - Till löjtnant 495
19280804 - Vattnets temperatur 526
19280804 - Visby skoldistrikt. 511
19280806 - CIRKUS ORLANDO 657
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 496
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 642
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1494
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 475
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 470
19280806 - Död. Vera. 503
19280806 - En bilolycka, 650
19280806 - För grundförbättring 509
19280806 - Förlovning 439
19280806 - Härmed tillkännagives 425
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 439
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 418
19280806 - Lantmäteriväsendet. 382
19280806 - Lärarbostäderna. 456
19280806 - Läroverket. 392
19280806 - Legala notiser. 430
19280806 - Lysning 491
19280806 - Passagerarelista. 450
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 498
19280806 - Rätt till tullrestitution. 645
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 477
19280806 - Sällskapet D. B. W. 501
19280806 - Temperatur och lufttryck 643
19280806 - Turistbåtarna. 629
19280806 - Väghinder. 653
19280806 - Visby skyttegille 628
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 550
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 475
19280807 - Domsagorna. 578
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 504
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 482
19280807 - Från hamnen. 589
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 604
19280807 - Från Olympiaden. 458
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 475
19280807 - Genom offentlig auktion 462
19280807 - Konungens befallningshavande 482
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 508
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 608
19280807 - Passagerarelista. 587
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 516
19280807 - Temperatur och lufttryck 567
19280808 - Arbetslösheten. 627
19280808 - Auktionsuppbörd. 595
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 594
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 486
19280808 - Dödsfall. 498
19280808 - Femtio år 453
19280808 - Förlovning 463
19280808 - Från hamnen. 580
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 610
19280808 - Från landsbygden. Lau. 587
19280808 - Från landsbygden. Levide. 595
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 589
19280808 - Genom exekutiv auktion 508
19280808 - Hyllad 60-åring. 426
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 460
19280808 - Lösöreauktion. 467
19280808 - Olympiaden. 431
19280808 - Passagerarelista. 413
19280808 - Riksbanken. 413
19280808 - Sällskapet D. B. V. 446
19280808 - Temperatur och lufttryck 593
19280808 - Veterinärerna. 482
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 436
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 468
19280809 - Auktion. 587
19280809 - Femtio år 469
19280809 - Från hamnen. 445
19280809 - Från landsbygden. Väte. 427
19280809 - Gotlands infanterikår. 391
19280809 - Herrviks nya fyr. 420
19280809 - Kneippbyn. 413
19280809 - Läroverket. 426
19280809 - Många som vilja bli eldare. 399
19280809 - Olympiaden. 419
19280809 - Passagerarelista. 410
19280809 - Temperatur och lufttryck 425
19280809 - Visby Bio. 597
19280809 - Visbybio 528
19280810 - Allmän Mobilisering 427
19280810 - Armén. 530
19280810 - Auktion i Sjonhem. 429
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 423
19280810 - Död. Gerd. 396
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 489
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 415
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 423
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 413
19280810 - Födde och Döde. 455
19280810 - Från hamnen 589
19280810 - Passagerarelista. 567
19280810 - Sjuttiofem år 591
19280810 - Slite. 593
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 479
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 583
19280810 - Temperatur och lufttryck 545
19280810 - Väghinder. 610
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 535
19280811 - Avsked 433
19280811 - Deltagande. Beda. 429
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 433
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 417
19280811 - Endre församling får låna. 469
19280811 - Fienden i Västergarn. 582
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 485
19280811 - Från hamnen. 614
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 485
19280811 - Lärarbostäderna. 472
19280811 - Läroverket. 430
19280811 - Lösöreauktion. 441
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 435
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 487
19280811 - Militärbefälet. 478
19280811 - Passagerarelista. 595
19280811 - Sextioåring. 614
19280811 - Temperatur och lufttryck 583
19280813 - Armén. 538
19280813 - Basar i Klintehamn 633
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 625
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 477
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 463
19280813 - Död. Josef Kalström. 600
19280813 - En stor turistångare 499
19280813 - För vägfarande att beakta. 468
19280813 - Från hamnen. 501
19280813 - Från landsbygden. Vänge 546
19280813 - Från sjön. 510
19280813 - Idrott. 601
19280813 - Legala notiser. 443
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 522
19280813 - Nya besvär från Alskog. 493
19280813 - Passagerarelista. 515
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 512
19280813 - Statsrådet Rosén 451
19280813 - Temperatur och lufttryck 488
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 509
19280813 - Visby Bio 531
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 488
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 539
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 547
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 530
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 525
19280815 - Femtio år 489
19280815 - Förlovning 448
19280815 - Från hamnen. 475
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 642
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 568
19280815 - Från sjön. 482
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 519
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 473
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 474
19280815 - Passagerarelista. 577
19280815 - Stor basar 576
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 490
19280815 - Temperatur och lufttryck 454
19280815 - Vattnets temperatur 496
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 634
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 656
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 614
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 594
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 543
19280816 - Från hamnen. 654
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 616
19280816 - Från sjön. 589
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 651
19280816 - Läroverket. 583
19280816 - På D. B. V:s paviljong 580
19280816 - Passagerarelista. 574
19280816 - Stor Basar 581
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 659
19280816 - Temperatur och lufttryck 664
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 704
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 523
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 597
19280817 - Död. HELGA. 516
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 488
19280817 - Ett dåligt skämt. 632
19280817 - Födde & Död. 488
19280817 - Förenade tjänster. 608
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 488
19280817 - Från hamnen. 654
19280817 - Från landsbygden. Anga. 649
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 660
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 709
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 715
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 695
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 656
19280817 - Passagerarelista. 678
19280817 - Slite. 674
19280817 - Temperatur och lufttryck 661
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 479
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 560
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 611
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 410
19280818 - Åldersroföreningen 372
19280818 - Apoteken. 313
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 449
19280818 - Du klagar, men. 333
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 388
19280818 - Från hamnen. 431
19280818 - Från landsbygden. Garda. 574
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 489
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 592
19280818 - I tredje förslagerummet 506
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 639
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 663
19280818 - Passagerarelista. 578
19280818 - Prinsparet Bernadotte 429
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 381
19280818 - Teaterafton 363
19280818 - Temperatur och lufttryck 428
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 580
19280818 - Visby bio 564
19280818 - Visby torgpriser. 583
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 654
19280820 - Död. Hans Christiansson. 632
19280820 - Fräck hönsstöld. 1480
19280820 - Från hamnen. 458
19280820 - General Schmidt begär avsked. 451
19280820 - I tredje förslagsrummet 495
19280820 - Jakt 644
19280820 - Klintehamn. 488
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 490
19280820 - Legala notiser. 585
19280820 - Lysning 453
19280820 - Passagerarelista. 447
19280820 - Tack. J. O. Levander. 645
19280820 - Temperatur och lufttryck 437
19280820 - Till chef för stadshotellet 424
19280820 - Turistångarna. 443
19280820 - Under strecket 472
19280820 - Visby Bio. 675
19280820 - Visby rådhusrätt. 515
19280821 - 85 år 476
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 668
19280821 - Biograferna. 495
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 665
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 777
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 604
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 465
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 517
19280821 - Församlingar, som få låna. 578
19280821 - Från hamnen. 415
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 520
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 457
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 460
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 456
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 466
19280821 - Genom exekutiv auktion 572
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 704
19280821 - Kemiska stationen. 446
19280821 - Klintehamn. 493
19280821 - Läkarna. 651
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 494
19280821 - Passagerarelista. 627
19280821 - Samövningar med flygvapnet 571
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 626
19280821 - Slite. 505
19280821 - Temperatur och lufttryck 513
19280822 - 50 år 645
19280822 - Å exekutiv auktion 640
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 599
19280822 - Deltagande. Ville. 487
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 475
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 432
19280822 - Förlovning 498
19280822 - Från hamnen. 597
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 601
19280822 - Klintehamn. 605
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 484
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 517
19280822 - Lärarebostäderna.vä 433
19280822 - Läroverket. 413
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 420
19280822 - Passagerarelista. 437
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 468
19280822 - Sjuttio år 584
19280822 - Temperatur och lufttryck 552
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 419
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 424
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 367
19280823 - Från landsbygden. Björke. 446
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 424
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 440
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 437
19280823 - Från landsbygden. Näs. 433
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 484
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 375
19280823 - Palladium. 417
19280823 - Passagerarelista. 427
19280823 - Temperatur och lufttryck 401
19280823 - Till vikarierande lärare 421
19280823 - Visby Bio. 457
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 441
19280824 - 60 år 536
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 586
19280824 - Auktionsuppbörd. 582
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 604
19280824 - Död. Maria Wiman. 513
19280824 - Död. Olof Larsson. 554
19280824 - Firma Emil Appelquist 438
19280824 - Födde och Död. 510
19280824 - Fornfynd. 492
19280824 - Från hamnen 488
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 451
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 423
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 405
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 416
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 418
19280824 - Från landsbygden. När. 470
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 442
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 495
19280824 - Genom offentlig auktion 531
19280824 - Gotlands Körförbund 502
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 518
19280824 - Passagerarelista. 431
19280824 - Slite. 499
19280824 - Som auktionerna 564
19280824 - Temperatur och lufttryck 417
19280824 - Väghinder. 508
19280824 - Veterinärerna. 418
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 503
19280827 - Auktionsuppbörder. 464
19280827 - Bilbussen välte i diket. 1594
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 468
19280827 - En ringmärkt fiskmås 626
19280827 - Ett våldsamt åskslag 606
19280827 - Från hamnen. 567
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 549
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 531
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 544
19280827 - Från sjön. 585
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 459
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 509
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 457
19280827 - Hästsport. 509
19280827 - Hemse. 619
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 486
19280827 - Lösöreauktion. 458
19280827 - Passagerarelista. 573
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 485
19280827 - Temperatur och lufttryck 564
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 480
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 479
19280827 - Vattnets temperatur 553
19280828 - Å exekutiv auktion, 503
19280828 - Död. Maja Olsson. 507
19280828 - Ett häftigt regnväder 496
19280828 - Förlovning 454
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 537
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 519
19280828 - Från sjön. 469
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 573
19280828 - Hemse. 422
19280828 - Klintehamn. 471
19280828 - Lösöreauktion. 418
19280828 - Passagerarelista. 500
19280828 - Provinsialläkarna. 411
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 559
19280828 - Sedan undertecknad 419
19280828 - Temperatur och lufttryck 449
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 408
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 419
19280830 - Elektrifieringen. 405
19280830 - Från hamnen. 406
19280830 - Hemse Bio 452
19280830 - Kappmagasinet Freja 440
19280830 - Klintehamn. 445
19280830 - Landsstaten. 396
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 427
19280830 - Palladium 448
19280830 - Passagerarelista. 418
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 361
19280830 - Temperatur och lufttryck 397
19280830 - Till kammarsskrivare 379
19280830 - Tolagsersättningen. 384
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 359
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 381
19280830 - Visby Bio 424
19280831 - Beviljat avsked. 348
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 357
19280831 - Död. Helga. 348
19280831 - Elektrifieringen. 352
19280831 - Ett riktigt höstrusk 320
19280831 - Flygfolk i sta'n. 273
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 300
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 366
19280831 - Genom offentlig auktion 361
19280831 - Landnhövding Rodhe 299
19280831 - Lärarbostäderna. 339
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 312
19280831 - Lösöreauktion. 320
19280831 - Lotsverket. 340
19280831 - Passagerarelista. 348
19280831 - Slite-Roma järnväg. 368
19280831 - Slite. 359
19280831 - Temperatur och lufttryck 338
19280831 - Väghinder. 310
19281101 - Arrendeauktion. 979
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1041
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 801
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1063
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1015
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 724
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 845
19281101 - I härvarande kronohäkte 681
19281101 - Medicine licentiatexamen 693
19281101 - Palladium - Duell 1121
19281101 - Passagerarelista. 695
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 746
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 822
19281101 - Temperatur och lufttryck 710
19281101 - Våra fornvårdsmän. 701
19281101 - Visby högre flickskola. 722
19281101 - Visbybio 1135
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 683
19281102 - Arbetslösheten. 571
19281102 - Auktion å kläder. 885
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 842
19281102 - Död. Emma Kristina. 857
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 720
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 939
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 763
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 569
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 883
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1110
19281102 - Hägg & Johansson 668
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 647
19281102 - Lösöreauktion. 787
19281102 - Lotsverket. 829
19281102 - Överlantmätartjänsten 523
19281102 - Passagerarelista. 604
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 986
19281102 - Sextio år 914
19281102 - Slite. 713
19281102 - Temperatur och lufttryck 563
19281102 - Tillkännagivande. 586
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 579
19281102 - Väghinder. 833
19281102 - Vigsel 852
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 661
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 683
19281103 - Från hamnen 684
19281103 - Hubertusjakt 599
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 609
19281103 - Jordens alster. 715
19281103 - Lärarbostäderna. 577
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 572
19281103 - Läroverket. 525
19281103 - Temperatur och lufttryck 654
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 687
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 490
19281105 - Från hamnen. 509
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 715
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 564
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 539
19281105 - Från sjön. 495
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 428
19281105 - Hemse. 633
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 715
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 475
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 453
19281105 - Klintehamn. 556
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 474
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 448
19281105 - Övergivet fartyg. 543
19281105 - Passagerarelista. 449
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 437
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 439
19281105 - Sextio år 620
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 614
19281105 - Slite. 498
19281105 - Temperatur och lufttryck 469
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 554
19281105 - Tulluppbörden 457
19281105 - Ungdomsmöte. 482
19281105 - Vigsel 473
19281106 - Auktion i Rute. 488
19281106 - Död. Emelie. 482
19281106 - För nit och redlighet 556
19281106 - Från hamnen. 452
19281106 - Från landsbygden. Ala. 516
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 566
19281106 - Från landsbygden. Fole. 494
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 501
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 493
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 443
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 645
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 456
19281106 - Temperatur och lufttryck 418
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 423
19281106 - Veterinärerna. 510
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 520
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 415
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 475
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 465
19281107 - Egendomsaffär. 510
19281107 - Från hamnen. 417
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 518
19281107 - Från landsbygden. Garda. 499
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 504
19281107 - Från landsbygden. Väte. 501
19281107 - Handelsregistret. 413
19281107 - Passagerarelista. 450
19281107 - Sällskapet D. B. V. 411
19281107 - Sammanträde 409
19281107 - Sjuttio år 470
19281107 - Temperatur och lufttryck 434
19281107 - Ved. 516
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 452
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 479
19281108 - Från hamnen. 427
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 466
19281108 - Kungörelse 507
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 536
19281108 - Passagerarelista. 412
19281108 - Reseunderstöd. 354
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 722
19281108 - Stark frost 439
19281108 - Temperatur och lufttryck 415
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 507
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 530
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 475
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 521
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 434
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 460
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 478
19281109 - En skojare i farten. 404
19281109 - Från hamnen. 496
19281109 - Från landsbygden. Ala. 529
19281109 - Från landsbygden. Garda. 489
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 598
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 411
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 545
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 459
19281109 - På sin 60-årsdag 561
19281109 - Passagerarelista. 456
19281109 - Temperatur och lufttryck 484
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 469
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 445
19281110 - Atlingbo församling får låna. 484
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 511
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 490
19281110 - Från hamnen. 497
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 595
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 503
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 419
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 536
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 477
19281110 - På sin 70-årsdag 507
19281110 - Passagerarelista. 418
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 419
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 622
19281110 - Temperatur och lufttryck 414
19281110 - Torrläggning av mark. 468
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 671
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 639
19281114 - Anslagsäskande. 549
19281114 - Auktion å kor grisar. 667
19281114 - Biograferna. 594
19281114 - Död. Anna Nilsson. 638
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 719
19281114 - Ett stilla slagsmål 628
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 640
19281114 - Från hamnen. 994
19281114 - Från landsbygden. Garda. 787
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 646
19281114 - Från Visby horisont. 755
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 592
19281114 - Infäste 622
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 607
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 586
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 550
19281114 - Kungörelse. 672
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 586
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 624
19281114 - Lösöreauktion. 619
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 641
19281114 - Passagerarelista. 623
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 691
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1057
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 601
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 832
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 631
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 599
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 608
19281114 - Temperatur och lufttryck 597
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1144
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 934
19281114 - Tjänstledighet 600
19281114 - Tomtförsäljning. 536
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 849
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 541
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 572
19281115 - Armén. 524
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 540
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 580
19281115 - Död. Lisbeth. 849
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 829
19281115 - En mina 785
19281115 - Folkskolinspektörerna. 571
19281115 - Från hamnen. 555
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 714
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 867
19281115 - Offentliga nöjen. 1019
19281115 - Passagerarelista. 620
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 825
19281115 - Skogsstaten. 525
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 560
19281115 - Temperatur och lufttryck 579
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 531
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 585
19281115 - Visborgs fältrittklubb 697
19281115 - Visby högre flickskola. 595
19281117 - Arbetslösheten. 750
19281117 - Delägarne i 804
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 907
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 765
19281117 - Död. LINNEA. 718
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 649
19281117 - Död. MAJ. 795
19281117 - Död. Thure Johansson. 578
19281117 - En gammal släkt. 1164
19281117 - Från landsbygden. Alva. 914
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 960
19281117 - Från landsbygden. Burs. 948
19281117 - Från landsbygden. Fide. 888
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 631
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 815
19281117 - Från landsbygden. Linde. 851
19281117 - Från landsbygden. Roma. 800
19281117 - Från landsbygden. Rute. 749
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 889
19281117 - Herrar Lantbrukare! 876
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 813
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 594
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 609
19281117 - Passagerarelista. 479
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 600
19281117 - Skolstriden i Alskog. 718
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 868
19281117 - Temperatur och lufttryck 664
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1073
19281117 - Turistorganisationen 559
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 683
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 574
19281119 - Bio i Visby. 568
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 866
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 775
19281119 - Död. Göte. 859
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 857
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 555
19281119 - Från hamnen. 565
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 814
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 807
19281119 - Gotlands infanterikår. 558
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 517
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 891
19281119 - Nötboskapsaveln. 849
19281119 - Ny droskstation. 529
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 583
19281119 - På grund och åter flott 858
19281119 - Passagerarelista. 542
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 806
19281119 - Skogsauktion i Eke. 853
19281119 - Slite. 610
19281119 - Temperatur och lufttyck 634
19281119 - Torvstaten. 509
19281120 - Biograferna. 975
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 607
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 630
19281120 - Folkskollärareval 552
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 637
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 858
19281120 - Klintehamn. 870
19281120 - Lärarbostäderna. 691
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 526
19281120 - Läroverket. 566
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 782
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 650
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 499
19281120 - Passagerarelista. 496
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1392
19281120 - Slite. 644
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 883
19281120 - Temperatur och lufttryck 580
19281121 - 240 barn i länet 547
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 531
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 619
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 639
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 601
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 839
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 558
19281121 - Fiskerilån. 568
19281121 - Från hamnen. 500
19281121 - Från landsbygden. Björke. 825
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 818
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 800
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 891
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 614
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 686
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 953
19281121 - Från landsbygden. Levede. 705
19281121 - Från landsbygden. Näs. 832
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 551
19281121 - Genom exekutiv auktion, 578
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 885
19281121 - Hägg & Johansson 510
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 541
19281121 - Passagerarelista. 557
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 822
19281121 - Stormästaren Richard Retis 554
19281121 - Student- och realskolexamina. 566
19281121 - Temeratur och lufttryck 490
19281121 - Till gravens frid 677
19281121 - Till ordinarie lärarinna 645
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 845
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1027
19281122 - Beviljat odlingslån. 664
19281122 - Biograferna. 500
19281122 - En gripande sorgeakt 771
19281122 - Från hamnen. 511
19281122 - Från landsbygden. Burs. 908
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 623
19281122 - Från landsbygden. Linde. 732
19281122 - Från landsbygden. Öja. 680
19281122 - Från landsbygden. Väte. 760
19281122 - Offentliga nöjen. 1023
19281122 - Passagerarelista. 535
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 831
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 548
19281122 - Temeratur och lufttryck 628
19281122 - Venia 713
19281122 - Veterinärerna. 519
19281122 - Visby hospital. 675
19281123 - Armén. 490
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 880
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 651
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 863
19281123 - Biograferna. 1055
19281123 - Entreprenadauktion 744
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 587
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 587
19281123 - Från hamnen. 584
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 816
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 528
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 572
19281123 - Från landsbygden. Väte. 671
19281123 - I stadshotellets festvåning 530
19281123 - Kungörelse. 989
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 508
19281123 - Lösöreauktion. 894
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 886
19281123 - Skogsauktion i Eke. 759
19281123 - Skogsauktion. 856
19281123 - Slite. 708
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1100
19281123 - Temeratur och lufttryck 611
19281123 - Två befattningar 544
19281123 - Vägarbete. 660
19281126 - Ansökningstiden 457
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1005
19281126 - Armén. 540
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 860
19281126 - Bio i Visby. 1019
19281126 - Bröllop 632
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1014
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 792
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 615
19281126 - Dödsfall. 516
19281126 - En drunkningsolycka 622
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1595
19281126 - En gotländsk bok, 580
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 989
19281126 - Från landsbygden. Othem. 751
19281126 - Från landsbygden. Rone. 610
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 788
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 515
19281126 - Passagerarelista. 644
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1164
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 571
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1361
19281126 - Temperatur och lufttryck 600
19281126 - Till folkskollärarinna 695
19281128 - Armén. 544
19281128 - Biograferna. 891
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 553
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 483
19281128 - För egen hand. 613
19281128 - Företräde hos konungen 517
19281128 - Försäljning. 485
19281128 - Från hamnen. 510
19281128 - Från landsbygden. Väte. 671
19281128 - Från Visby horisont. 565
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 535
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 737
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 743
19281128 - Läroverket. 548
19281128 - Passagerarelista. 548
19281128 - REGINA - För Full Fräs 810
19281128 - Skogsauktion i Eke. 794
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 726
19281128 - Temperatur och lufttryck 587
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 628
19281128 - Välgörenhetsmatiné 800
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 803
19281129 - Biograferna. 810
19281129 - Fortsättningsskolorna. 966
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 884
19281129 - Från landsbygden. Burs. 854
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 767
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 635
19281129 - Hemse. 755
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 548
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 613
19281129 - Lotsverket. 525
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 471
19281129 - Nytt släktnamn. 509
19281129 - Passagerarelista. 537
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 518
19281129 - Souper dansant 486
19281129 - Svar till herr Loke. 715
19281129 - Temperatur och lufttryck 573
19281129 - Tillkännagivande. 773
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 478
19281204 - Från hamnen. 403
19281204 - Klintehamn. 481
19281204 - Kungörelse. 484
19281204 - Passagerarelista. 395
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 410
19281204 - Temperatur och lufttryck 398
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 380
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 445
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 344
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 426
19281205 - Från hamnen. 339
19281205 - Från landsbygden. Fide. 444
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 459
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 429
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 471
19281205 - Från landsbygden. Väte. 408
19281205 - Fru Walborg Beer 346
19281205 - Genom exekutiv auktion, 451
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 346
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 361
19281205 - Örlogsbesök. 387
19281205 - Passagerarelista. 383
19281205 - Sällskapet D. B. V. 399
19281205 - Taxeringen 1929. 375
19281205 - Temperatur och lufttryck 432
19281205 - Tulluppbörden 367
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 470
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 483
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 474
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 478
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 467
19281206 - Från hamnen. 366
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 444
19281206 - Från landsbygden. Endre. 461
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 450
19281206 - Gotlands sjukhem. 400
19281206 - Klintehamn. 446
19281206 - Landshövding Rohde 373
19281206 - Läroverket. 386
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 636
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 390
19281206 - Passagerarelista. 371
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 371
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 445
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 366
19281206 - Temperatur och lufttryck 414
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 430
19281206 - Visby Husmoderförening 345
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 438
19281207 - Auktion i Bara. 433
19281207 - Auktion i Linde. 374
19281207 - Brandskadeersättningar. 462
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 414
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 423
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 391
19281207 - Fältveterinärkåren. 578
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 423
19281207 - Fastigauktion i Visby. 377
19281207 - Fastighetsauktion. 387
19281207 - Från hamnen. 413
19281207 - I konkurs 382
19281207 - Landshövding Rodhe 428
19281207 - Lärarebostäderna. 529
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 361
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 368
19281207 - Lösöreauktion. 427
19281207 - Passagerarelista. 399
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 447
19281207 - Skolbråket i Alskog. 463
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 433
19281207 - Studentexamen 357
19281207 - Temperatur och lufttryck 398
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 372
19281208 - Arrendeauktion. 425
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 365
19281208 - Död. C. P. Engström. 337
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 419
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1145
19281208 - Dödsfall. 397
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 371
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 443
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 373
19281208 - Passagerarelista. 347
19281208 - Personligt privilegium 349
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 351
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1435
19281208 - Småflickor på villovägar. 427
19281208 - Stadsfullmäktige 382
19281208 - Temperatur och lufttryck 337
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 418
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 441
19281210 - Arrendeauktion. 468
19281210 - Död. ANNA. 463
19281210 - Död. Georg Liljevall. 451
19281210 - Från hamnen. 379
19281210 - Jaktförbud. 573
19281210 - Legala notiser. 373
19281210 - Lösöreauktion. 386
19281210 - Lysning 366
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1313
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 396
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 386
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 386
19281210 - Temperatur och lufttryck 352
19281210 - Till prost 430
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 508
19281210 - Vackert väder 355
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 370
19281211 - Å exekutiv auktion 418
19281211 - Auktion 421
19281211 - En bilhaverist 365
19281211 - En bilolycka i Viklau. 439
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 434
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 543
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 396
19281211 - Från landsbygden. Garda. 402
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 428
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 412
19281211 - Från landsbygden. Näs. 430
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 437
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 466
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 479
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 442
19281211 - Konkurs i Visby. 402
19281211 - Konkurs. 408
19281211 - Temperatur och lufttryck 350
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 351
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 341
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 372
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 395
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 324
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 347
19281212 - Diverse anslansärenden. 342
19281212 - Död. Sterla. 376
19281212 - Eldsvåda 1155
19281212 - Eldsvådor 344
19281212 - Entreprenadauktion. 398
19281212 - Fastighetsauktion. 333
19281212 - Infäste 338
19281212 - Lärarebostäderna. 438
19281212 - Lösöreauktion. 350
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 495
19281212 - Passagerarelisa. 376
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 452
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 401
19281212 - Stadsfullmäktige 371
19281212 - Taxeringsnämderna. 337
19281212 - Temeratur och lufttryck 413
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 470
19281212 - Tillkännagivande 344
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 350
19281212 - Vedauktion. 413
19281212 - Venia 478
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 451
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 395
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 433
19281213 - Dispositionen av de gotländska 343
19281213 - Donationer. 391
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 462
19281213 - Från landsbygden. Roma. 415
19281213 - Från landsbygden. Silte. 411
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 471
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 379
19281213 - Passagerarelista. 342
19281213 - Sanda gångbanorna! 317
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 347
19281213 - Södra domsagan. 342
19281213 - Temperatur och lufttryck 370
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 347
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1203
19281220 - En skenfärd, 1223
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1253
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1295
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1641
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1055
Passagerarelista. 305