1928

Filtrera
Visa # 
Rubrik Träffar
19280802 - Automobilcentralen 1368
19280802 - Deltagande. HEDVIG FORSSMAN. 1437
19280802 - Död. Anna Elida Olivia. 1539
19280802 - Död. Elvira Sofia. 1480
19280802 - En engelsk lustjakt 1395
19280802 - Förlovning 1417
19280802 - Från hamnen. 1398
19280802 - Från landsbygden. Alskog. 1367
19280802 - Från landsbygden. Eksta. 1447
19280802 - Från landsbygden. Hogrän. 1466
19280802 - Gotlandsfurirernas egnahemslån. 1266
19280802 - Inga arbetslösa i Rute kommun. 1139
19280802 - Lärarbostäderna. 1139
19280802 - Metodistförsamlingens fastighetsförvärv. 1120
19280802 - Passagerarelista. 1084
19280802 - Skeppsgossefartygen Najaden och Jarramas 1051
19280802 - Stenkumla pastorats uppdelning. 1309
19280802 - Strandningen på Lausholmar. 1098
19280802 - Temperatur och lufttryck 1104
19280802 - Undersökning av forntida boplats i Västergarn. 1174
19280802 - Vägkonaulentens ledighet. 1082
19280802 - Visby stads obligationer. 1142
19280803 - Auktion vid Flenvika, Hangvar. 1280
19280803 - BARNENS DAG I VISBY 1191
19280803 - Bröderna Pettersson 1619
19280803 - Cirkus Orlando på D. B. V:s Paviljong. 1228
19280803 - Den ståtliga engelska lustyacht, 1194
19280803 - Död. Gustava Nilsson. 1156
19280803 - En bilfärd med efterspel. 2370
19280803 - Enstaka fall av mässling 1204
19280803 - Extratåg 1326
19280803 - Härmed kungöres, 1167
19280803 - Kostymtyget kom till rätta. 1176
19280803 - Lösöreauktion. 1142
19280803 - Lotslöjtnantstjänstens indragning. 1149
19280803 - Minnesmärke å Stora Karlsö över Willy Wöhler. 1287
19280803 - På sin 70-årsdag 1282
19280804 - Auktion å kläder i Follingbo och Akebäck. 1171
19280804 - Auktion i Hejdeby. 1069
19280804 - Barnens dag 1102
19280804 - Boställsnämderna. 1139
19280804 - De gamlas dag 1045
19280804 - Deltagande. HILMA KARLSSON. 991
19280804 - En eldsläckningsapparat 993
19280804 - Förre arrendatorn Reinhold Wittberg 976
19280804 - Från hamnen. 1086
19280804 - Från landsbygden. Lojsta. 1135
19280804 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 981
19280804 - Landshövding Rodhe 958
19280804 - Lärarevalet överklagas. 983
19280804 - Nya vägarbeten. 978
19280804 - Passagerarelista. 950
19280804 - Riksdagsmannavalet. 945
19280804 - Sjökriget i våra farvatten. 836
19280804 - Temperatur och lufttryck 888
19280804 - Till den sista vilan 866
19280804 - Till löjtnant 841
19280804 - Vattnets temperatur 905
19280804 - Visby skoldistrikt. 844
19280806 - CIRKUS ORLANDO 1080
19280806 - Deltagande. J. O. PETTERSSON. 818
19280806 - Den kyrkliga instruktionskurs 1093
19280806 - Den lilla blev ihjälsparkad av hästarna. 1868
19280806 - Död. Katarina Jakobina Falk. 803
19280806 - Död. Nils Olof Nilsson. 788
19280806 - Död. Vera. 834
19280806 - En bilolycka, 1156
19280806 - För grundförbättring 873
19280806 - Förlovning 708
19280806 - Härmed tillkännagives 676
19280806 - Haveristen å Lausholmars Storholmen 776
19280806 - Internationella pojklägret å Fridhem, 682
19280806 - Lantmäteriväsendet. 638
19280806 - Lärarbostäderna. 750
19280806 - Läroverket. 651
19280806 - Legala notiser. 695
19280806 - Lysning 848
19280806 - Passagerarelista. 789
19280806 - Prinsen och prinsessan Bernadotte 824
19280806 - Rätt till tullrestitution. 1058
19280806 - Rättegångs- och polissaker. 835
19280806 - Sällskapet D. B. W. 849
19280806 - Temperatur och lufttryck 1098
19280806 - Turistbåtarna. 1080
19280806 - Väghinder. 1138
19280806 - Visby skyttegille 1054
19280807 - Deltagande. JOHAN HALLANDER. 913
19280807 - Död. Nils Olof Nilsson. 842
19280807 - Domsagorna. 1001
19280807 - Enär den ombyggda stora kanalbron 958
19280807 - Fortifikationsstabens chef till krigsövningen. 853
19280807 - Från hamnen. 1043
19280807 - Från landsbygden. Eksta. 1120
19280807 - Från Olympiaden. 813
19280807 - Fri från mjältbrandssmitta 858
19280807 - Genom offentlig auktion 828
19280807 - Konungens befallningshavande 856
19280807 - Läkarvården vid Fårösunds flygstation. 899
19280807 - Lektor Halls samlingar till skolmuseet? 1122
19280807 - Passagerarelista. 1041
19280807 - Tack. SOFIA LYBERG. 903
19280807 - Temperatur och lufttryck 972
19280808 - Arbetslösheten. 1104
19280808 - Auktionsuppbörd. 1005
19280808 - Den medeltida konsten i Gotlands fornsal. 1014
19280808 - Död. Beda Hilma Constantia. 814
19280808 - Dödsfall. 876
19280808 - Femtio år 766
19280808 - Förlovning 780
19280808 - Från hamnen. 1012
19280808 - Från landsbygden. Guldrupe. 1094
19280808 - Från landsbygden. Lau. 1080
19280808 - Från landsbygden. Levide. 1044
19280808 - Från landsbygden. Vänge. 1066
19280808 - Genom exekutiv auktion 840
19280808 - Hyllad 60-åring. 720
19280808 - Lärarevalen i Visby Överklagade. 804
19280808 - Lösöreauktion. 773
19280808 - Olympiaden. 730
19280808 - Passagerarelista. 719
19280808 - Riksbanken. 711
19280808 - Sällskapet D. B. V. 771
19280808 - Temperatur och lufttryck 1029
19280808 - Veterinärerna. 812
19280809 - Arbetslösheten i länet vid halvårsskiftet. 694
19280809 - Arkeologiska grävningar i Västergarn 761
19280809 - Auktion. 973
19280809 - Femtio år 740
19280809 - Från hamnen. 745
19280809 - Från landsbygden. Väte. 717
19280809 - Gotlands infanterikår. 651
19280809 - Herrviks nya fyr. 716
19280809 - Kneippbyn. 695
19280809 - Läroverket. 710
19280809 - Många som vilja bli eldare. 684
19280809 - Olympiaden. 701
19280809 - Passagerarelista. 689
19280809 - Temperatur och lufttryck 708
19280809 - Visby Bio. 1052
19280809 - Visbybio 924
19280810 - Allmän Mobilisering 728
19280810 - Armén. 912
19280810 - Auktion i Sjonhem. 755
19280810 - Död. Anna Amalia Söderdahl. 734
19280810 - Död. Gerd. 667
19280810 - Död. Jacob Jacobsson. 783
19280810 - Död. Lars August Thomasson. 722
19280810 - Död. Sigfrid Johansson. 750
19280810 - Fastighets- och lösöreauktion i Visby. 743
19280810 - Födde och Döde. 769
19280810 - Från hamnen 1014
19280810 - Passagerarelista. 1004
19280810 - Sjuttiofem år 1071
19280810 - Slite. 1022
19280810 - Stadsfullmäktigeledamot på 50-årsdagen. 827
19280810 - Statsbidrag till kemiska stationen. 1008
19280810 - Temperatur och lufttryck 963
19280810 - Väghinder. 1076
19280811 - Auktion å kläder i Barlingbo och Dalhem. 859
19280811 - Avsked 733
19280811 - Deltagande. Beda. 705
19280811 - Död. Frans Emrik Kalström. 743
19280811 - Död. Gustaf (Kesten) Andersson. 756
19280811 - Endre församling får låna. 852
19280811 - Fienden i Västergarn. 1047
19280811 - Fotogenköket exploderade — huset brann ned. 831
19280811 - Från hamnen. 1047
19280811 - Kokerska vid bevakningsstyrkan i Tingstäde. 809
19280811 - Lärarbostäderna. 818
19280811 - Läroverket. 733
19280811 - Lösöreauktion. 742
19280811 - Lotsverkets telefonfråga. 759
19280811 - Metodisterna Östergarn få besitta fastighet. 884
19280811 - Militärbefälet. 798
19280811 - Passagerarelista. 1013
19280811 - Sextioåring. 1056
19280811 - Temperatur och lufttryck 1027
19280813 - Armén. 921
19280813 - Basar i Klintehamn 1081
19280813 - Död. Amalia Nilsson. 1104
19280813 - Död. Anna K. Pettersson. 821
19280813 - Död. Jakob Oscar Levander. 834
19280813 - Död. Josef Kalström. 1023
19280813 - En stor turistångare 855
19280813 - För vägfarande att beakta. 770
19280813 - Från hamnen. 876
19280813 - Från landsbygden. Vänge 987
19280813 - Från sjön. 905
19280813 - Idrott. 1085
19280813 - Legala notiser. 768
19280813 - Linde mejeriaktiebolag 929
19280813 - Nya besvär från Alskog. 856
19280813 - Passagerarelista. 890
19280813 - Rättegångs- och polissaker. 896
19280813 - Statsrådet Rosén 779
19280813 - Temperatur och lufttryck 851
19280813 - Till vikarierande folkskollärare 887
19280813 - Visby Bio 913
19280813 - Visbygrävningarna skola fortgå. 818
19280815 - Deltagande. Jacobina Falck. 940
19280815 - Död. Anna Kristina Charlotta Sundahl. 937
19280815 - Död. Johanna Elisabeth Lindgren. 913
19280815 - Död. Selma Maria Sandelin. 935
19280815 - Femtio år 874
19280815 - Förlovning 785
19280815 - Från hamnen. 819
19280815 - Från landsbygden. Burgsvik. 1117
19280815 - Från landsbygden. Vänge. 1002
19280815 - Från sjön. 819
19280815 - Gotlands södra Häradsrätt 959
19280815 - Kustartilleriet på Visbybesök. 843
19280815 - Locka avbetalningsaffärer till brott? 829
19280815 - Passagerarelista. 1036
19280815 - Stor basar 964
19280815 - Strandningen vid Laus holmar. 844
19280815 - Temperatur och lufttryck 775
19280815 - Vattnets temperatur 852
19280816 - Anslag till andliga vården vid armén. 1145
19280816 - Den donerade lägenheten får säljas? 1197
19280816 - Död. Anna Charlotta Katharina Wallin. 1148
19280816 - Död. Elisabeth Pettersson. 1078
19280816 - Fastighets- & Lösöreauktion. 1008
19280816 - Från hamnen. 1178
19280816 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1174
19280816 - Från sjön. 1116
19280816 - Lärarinnan vill bli klockare. 1233
19280816 - Läroverket. 1078
19280816 - På D. B. V:s paviljong 1103
19280816 - Passagerarelista. 1083
19280816 - Stor Basar 1057
19280816 - Tack. HEDVIG NILSSON. 1179
19280816 - Temperatur och lufttryck 1209
19280816 - Uti härstädes fört handelsregister 1227
19280817 - Artilleri- och ingeniörhögskolan. 959
19280817 - Deltagare i skogsdikningskurs. 1078
19280817 - Död. HELGA. 1005
19280817 - Död. Wilhelm Ohlin. 906
19280817 - Ett dåligt skämt. 1180
19280817 - Födde & Död. 876
19280817 - Förenade tjänster. 1131
19280817 - Förste provinsialläkaretjänsten 888
19280817 - Från hamnen. 1191
19280817 - Från landsbygden. Anga. 1235
19280817 - Från landsbygden. Dalhem. 1199
19280817 - Från landsbygden. Ganthem. 1356
19280817 - Från landsbygden. Hejdeby. 1379
19280817 - Från landsbygden. Ronehamn. 1283
19280817 - Livlig turisttrafik de närmaste dagarna. 1168
19280817 - Passagerarelista. 1274
19280817 - Slite. 1259
19280817 - Temperatur och lufttryck 1189
19280817 - Th. af Ekenstam lämnar riksdagen. 853
19280817 - Till e. o. småskollärarinna 1049
19280817 - Undersökning av fornlämningar i Burs socken. 1128
19280818 - A. B. Visby cementfabrik 718
19280818 - Åldersroföreningen 693
19280818 - Apoteken. 573
19280818 - Bondeförbundets kandidatlistor 857
19280818 - Du klagar, men. 585
19280818 - Försök med infanterieis radioutrustning. 660
19280818 - Från hamnen. 730
19280818 - Från landsbygden. Garda. 987
19280818 - Gotlands infanterikårs musikkår 863
19280818 - Hasells flygmaskin Greater Rockford. 1100
19280818 - I tredje förslagerummet 935
19280818 - Med anledning av valet till riksdagens 1219
19280818 - Ordinarie folkskollärarebefattnigen 1265
19280818 - Passagerarelista. 992
19280818 - Prinsparet Bernadotte 753
19280818 - Statsbidrag till komiska statiönen. 678
19280818 - Teaterafton 662
19280818 - Temperatur och lufttryck 748
19280818 - Vid Visby Högre Flickskola 1115
19280818 - Visby bio 1056
19280818 - Visby torgpriser. 1015
19280820 - Död. Anna Maria Josefina Christiansson. 1113
19280820 - Död. Hans Christiansson. 1087
19280820 - Fräck hönsstöld. 1891
19280820 - Från hamnen. 813
19280820 - General Schmidt begär avsked. 791
19280820 - I tredje förslagsrummet 906
19280820 - Jakt 1129
19280820 - Klintehamn. 932
19280820 - Kontanter i stället för ved in natura? 959
19280820 - Legala notiser. 1073
19280820 - Lysning 865
19280820 - Passagerarelista. 859
19280820 - Tack. J. O. Levander. 1218
19280820 - Temperatur och lufttryck 804
19280820 - Till chef för stadshotellet 789
19280820 - Turistångarna. 808
19280820 - Under strecket 881
19280820 - Visby Bio. 1155
19280820 - Visby rådhusrätt. 952
19280821 - 85 år 833
19280821 - Besvärsmålen från Alskog. 1105
19280821 - Biograferna. 887
19280821 - Deltagande. HANNA LINDGREN. 1149
19280821 - Död. Augusta Amalia Ahlqvist. 1272
19280821 - Död. Jakob Petter August Pettersson. 1072
19280821 - En fräck stöldraid i Träkumla. 887
19280821 - Finska ångaren von Döbeln 927
19280821 - Församlingar, som få låna. 1046
19280821 - Från hamnen. 759
19280821 - Från landsbygden. Burgsvik. 931
19280821 - Från landsbygden. Fröjel. 835
19280821 - Från landsbygden. Gerum. 863
19280821 - Från landsbygden. Gothem. 840
19280821 - Från landsbygden. Hogrän. 905
19280821 - Genom exekutiv auktion 1059
19280821 - I anledning av inträffat fall av mjältbrand 1229
19280821 - Kemiska stationen. 835
19280821 - Klintehamn. 915
19280821 - Läkarna. 1092
19280821 - Landstormsövningarna på Fårö 909
19280821 - Passagerarelista. 1074
19280821 - Samövningar med flygvapnet 1016
19280821 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1108
19280821 - Slite. 934
19280821 - Temperatur och lufttryck 924
19280822 - 50 år 1212
19280822 - Å exekutiv auktion 1204
19280822 - Befälseleven blir artilleritekniker? 1109
19280822 - Deltagande. Ville. 907
19280822 - Död. Karl August Gustafsson. 882
19280822 - Död. Maria Charlotta Allard. 800
19280822 - Förlovning 922
19280822 - Från hamnen. 1119
19280822 - Greven af Visborg med sin fästmö miss Estelle Manville. 1149
19280822 - Klintehamn. 1160
19280822 - Kronan efterskänker danaarvet? 906
19280822 - Kyrkoherden mot sitt kyrkoråd. 944
19280822 - Lärarebostäderna.vä 800
19280822 - Läroverket. 769
19280822 - Lösöreauktion i Visby. 799
19280822 - Passagerarelista. 854
19280822 - Sjöfarten på lanthamnarna. 934
19280822 - Sjuttio år 1139
19280822 - Temperatur och lufttryck 1088
19280823 - Den arkeologiska gotlandsresan. 817
19280823 - Död. Selma Johanna Karlsson. 798
19280823 - Fastighetstaxeringen å Gotland. 694
19280823 - Från landsbygden. Björke. 866
19280823 - Från landsbygden. Eksta. 831
19280823 - Från landsbygden. Hangvar. 843
19280823 - Från landsbygden. Hogrän. 847
19280823 - Från landsbygden. Näs. 853
19280823 - Från landsbygden. Stånga. 852
19280823 - Generalfälttygmästaren och inspektören för artilleriet 699
19280823 - Palladium. 755
19280823 - Passagerarelista. 819
19280823 - Temperatur och lufttryck 772
19280823 - Till vikarierande lärare 793
19280823 - Visby Bio. 833
19280823 - Visby bollklubb 50 år. 785
19280824 - 60 år 1013
19280824 - Ångfartygsaktiebolaget Gotlands Ångbåtar. 1025
19280824 - Auktionsuppbörd. 1023
19280824 - Den arkeologiska gotlandsfärden. 1199
19280824 - Död. Maria Wiman. 985
19280824 - Död. Olof Larsson. 1046
19280824 - Firma Emil Appelquist 863
19280824 - Födde och Död. 943
19280824 - Fornfynd. 945
19280824 - Från hamnen 941
19280824 - Från landsbygden. Atlingbo. 876
19280824 - Från landsbygden. Fröjel. 819
19280824 - Från landsbygden. Hogrän. 822
19280824 - Från landsbygden. Hörsne. 830
19280824 - Från landsbygden. Källunge. 845
19280824 - Från landsbygden. När. 902
19280824 - Från landsbygden. Sundre. 874
19280824 - Fylleristerna att söka bland de motbokslösa. 932
19280824 - Genom offentlig auktion 993
19280824 - Gotlands Körförbund 987
19280824 - Konsert i S:t Karins ruin. 984
19280824 - Passagerarelista. 851
19280824 - Slite. 996
19280824 - Som auktionerna 1139
19280824 - Temperatur och lufttryck 798
19280824 - Väghinder. 990
19280824 - Veterinärerna. 804
19280824 - Visbytullen hade ögonen med sig. 997
19280827 - Auktionsuppbörder. 898
19280827 - Bilbussen välte i diket. 2111
19280827 - Död. Petter Viktor Eklund. 873
19280827 - En ringmärkt fiskmås 1154
19280827 - Ett våldsamt åskslag 1172
19280827 - Från hamnen. 1093
19280827 - Från landsbygden. Hablingbo. 1067
19280827 - Från landsbygden. Källunge. 1034
19280827 - Från landsbygden. Vänge. 1065
19280827 - Från sjön. 1102
19280827 - Gotlands skarpskytte- och jägargille 876
19280827 - Gotlands skytteförbunds representantmöte 1007
19280827 - Hamburg - Amerikalinjens ångare Oceana 861
19280827 - Hästsport. 958
19280827 - Hemse. 1161
19280827 - Lösöreauktion i Fröjel. 939
19280827 - Lösöreauktion. 896
19280827 - Passagerarelista. 1083
19280827 - Rättegångs- och polissaker. 926
19280827 - Temperatur och lufttryck 1060
19280827 - Tyska kabelångaren Norderney 909
19280827 - Valdemarsgravens fyndkollektion, 895
19280827 - Vattnets temperatur 1023
19280828 - Å exekutiv auktion, 966
19280828 - Död. Maja Olsson. 955
19280828 - Ett häftigt regnväder 909
19280828 - Förlovning 866
19280828 - Från landsbygden. Buttle. 1016
19280828 - Från landsbygden. Tofta. 1000
19280828 - Från sjön. 882
19280828 - Gotlands järnväg firar 50-årsjubileum. 1172
19280828 - Hemse. 849
19280828 - Klintehamn. 899
19280828 - Lösöreauktion. 861
19280828 - Passagerarelista. 952
19280828 - Provinsialläkarna. 810
19280828 - Rättegångs- och polissaker. 1124
19280828 - Sedan undertecknad 838
19280828 - Temperatur och lufttryck 879
19280828 - Visbysimmare i förnämt sällskap. 804
19280830 - Död. Ida Helny Elvira Johansson. 874
19280830 - Elektrifieringen. 836
19280830 - Från hamnen. 808
19280830 - Hemse Bio 922
19280830 - Kappmagasinet Freja 867
19280830 - Klintehamn. 897
19280830 - Landsstaten. 790
19280830 - Ordningsstadgan vid Visby läroverk. 868
19280830 - Palladium 912
19280830 - Passagerarelista. 809
19280830 - Statsanslag till hästavelns främjande. 721
19280830 - Temperatur och lufttryck 790
19280830 - Till kammarsskrivare 747
19280830 - Tolagsersättningen. 744
19280830 - Uppfostran av vilsekomna barn. 675
19280830 - Utsträckt lådbrevbäring från Visby. 730
19280830 - Visby Bio 826
19280831 - Beviljat avsked. 653
19280831 - Det skadade gravfältet vid Havor. 659
19280831 - Död. Helga. 673
19280831 - Elektrifieringen. 677
19280831 - Ett riktigt höstrusk 642
19280831 - Flygfolk i sta'n. 508
19280831 - Förstärkning av valven i Nikolai ruin. 564
19280831 - Från landsbygden. Fårö. 696
19280831 - Genom offentlig auktion 715
19280831 - Landnhövding Rodhe 555
19280831 - Lärarbostäderna. 642
19280831 - Läroverkets omorganisation ånyo inför k. m:t. 596
19280831 - Lösöreauktion. 640
19280831 - Lotsverket. 673
19280831 - Passagerarelista. 715
19280831 - Slite-Roma järnväg. 773
19280831 - Slite. 732
19280831 - Temperatur och lufttryck 668
19280831 - Väghinder. 606
19281101 - Arrendeauktion. 1342
19281101 - Domkapitlet ingriper i Alskogsaffären. 1419
19281101 - Folkpensionen i Gotlands län. 1087
19281101 - Från landsbygden. Burgsvik. 1377
19281101 - Från landsbygden. Gothem. 1342
19281101 - Från landsbygden. Sanda. 990
19281101 - Från landsbygden. Vamlingbo. 1115
19281101 - I härvarande kronohäkte 925
19281101 - Medicine licentiatexamen 960
19281101 - Palladium - Duell 1433
19281101 - Passagerarelista. 941
19281101 - Statsanslag till vägunderhållet. 1017
19281101 - Svenska vägföreningens diplom 1108
19281101 - Temperatur och lufttryck 953
19281101 - Våra fornvårdsmän. 947
19281101 - Visby högre flickskola. 954
19281101 - Visbybio 1428
19281102 - Allmän fattigvårds- och barnavårdskongress 927
19281102 - Arbetslösheten. 795
19281102 - Auktion å kläder. 1173
19281102 - Auktion å kreatur m. m. 1088
19281102 - Död. Emma Kristina. 1146
19281102 - Död. Lorentz Larsson. 1046
19281102 - Fårösundslotsarna belönas 1229
19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard. 1046
19281102 - Förslaget till stadsbyggnadslag bör omarbetas. 785
19281102 - Från landsbygden. Hogrän. 1198
19281102 - Från statens avdikningslånefond 1400
19281102 - Hägg & Johansson 911
19281102 - Likställighet ifråga om rätt 887
19281102 - Lösöreauktion. 1029
19281102 - Lotsverket. 1128
19281102 - Överlantmätartjänsten 740
19281102 - Passagerarelista. 816
19281102 - Rättegångs- och polissaker. 1223
19281102 - Sextio år 1150
19281102 - Slite. 958
19281102 - Temperatur och lufttryck 762
19281102 - Tillkännagivande. 798
19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän? 803
19281102 - Väghinder. 1094
19281102 - Vigsel 1092
19281103 - Ackordshästar till ekonomikörslor vid Gotlandstrupperna. 870
19281103 - Elektrifieringen i Rute socken. 953
19281103 - Från hamnen 915
19281103 - Hubertusjakt 870
19281103 - Inga pansarbilar f. n. vid Gotlandstrupperna. 849
19281103 - Jordens alster. 958
19281103 - Lärarbostäderna. 803
19281103 - Lärarnes tjänstgöringsbetyg. 850
19281103 - Läroverket. 732
19281103 - Temperatur och lufttryck 889
19281103 - Till förmån för de blinda på Gotland 949
19281105 - Egnahemsupplåtelserna från kronans domäner. 715
19281105 - Från hamnen. 757
19281105 - Från landsbygden. Havdhem. 1011
19281105 - Från landsbygden. Hogrän. 877
19281105 - Från landsbygden. Sanda. 816
19281105 - Från sjön. 733
19281105 - Gustaf Adolfsdagen i morgon 659
19281105 - Hemse. 893
19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser 1054
19281105 - Ingen uppdelning av Stenkumla nuvarande pastorat? 726
19281105 - Intet fall av smittsam sjukdom 703
19281105 - Klintehamn. 824
19281105 - Loaningar hade bort företagas. 710
19281105 - Ny biltaxa för landsbygden 669
19281105 - Övergivet fartyg. 817
19281105 - Passagerarelista. 670
19281105 - Rätt till tjänsteårsberäkning. 669
19281105 - Rättegångs- och polissaker. 669
19281105 - Sextio år 871
19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna. 902
19281105 - Slite. 744
19281105 - Temperatur och lufttryck 685
19281105 - Tullen exproprierar mark i Fårösund? 803
19281105 - Tulluppbörden 681
19281105 - Ungdomsmöte. 719
19281105 - Vigsel 724
19281106 - Auktion i Rute. 732
19281106 - Död. Emelie. 728
19281106 - För nit och redlighet 788
19281106 - Från hamnen. 662
19281106 - Från landsbygden. Ala. 775
19281106 - Från landsbygden. Dalhem. 802
19281106 - Från landsbygden. Fole. 759
19281106 - Från landsbygden. Gothem. 753
19281106 - Från landsbygden. Källunge. 745
19281106 - Från landsbygden. Östergarn. 675
19281106 - Lotsarnas hemvägsersättning. 971
19281106 - Tack. JOHANNA HAMMARSTRÖM. 687
19281106 - Temperatur och lufttryck 622
19281106 - Utredning om kyrkofullmäktigeinstitutionen? 633
19281106 - Veterinärerna. 745
19281106 - Vid Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundets 746
19281106 - Visby stads yrkesskolor. 624
19281107 - Död. Emma Fredrika Cegerlund. 701
19281107 - Död. Johan Verner Olofsson. 702
19281107 - Egendomsaffär. 760
19281107 - Från hamnen. 613
19281107 - Från landsbygden. Fleringe. 797
19281107 - Från landsbygden. Garda. 755
19281107 - Från landsbygden. Sundre. 764
19281107 - Från landsbygden. Väte. 738
19281107 - Handelsregistret. 618
19281107 - Passagerarelista. 677
19281107 - Sällskapet D. B. V. 637
19281107 - Sammanträde 621
19281107 - Sjuttio år 717
19281107 - Temperatur och lufttryck 651
19281107 - Ved. 805
19281108 - Auktion vid Hau i Fleringe. 691
19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg. 720
19281108 - Från hamnen. 644
19281108 - Gotska Sandöns fyrplats. 725
19281108 - Kungörelse 762
19281108 - Palladium - Den röda stormen. 780
19281108 - Passagerarelista. 620
19281108 - Reseunderstöd. 538
19281108 - Riksantikvariens årsberättelse för 1927 1247
19281108 - Stark frost 671
19281108 - Temperatur och lufttryck 634
19281108 - Tofta kommun förlorade i taxeringstvisten. 763
19281108 - Visby Bio - Fyra söner. 765
19281109 - Anmärkningar mot kyrkorestaureringen i Tingstäde. 712
19281109 - Auktion vid Bendes i Anga. 794
19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe. 681
19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin. 661
19281109 - Död. Lars Teodor Thomsson. 729
19281109 - En skojare i farten. 601
19281109 - Från hamnen. 717
19281109 - Från landsbygden. Ala. 793
19281109 - Från landsbygden. Garda. 727
19281109 - Från landsbygden. Kräklingbo. 918
19281109 - Hamnbyggnadsanslaget indrages ej. 628
19281109 - Lösöreauktion i Klintehamn. 766
19281109 - Lösöreauktion i Sanda. 679
19281109 - På sin 60-årsdag 791
19281109 - Passagerarelista. 694
19281109 - Temperatur och lufttryck 735
19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken. 750
19281110 - Anslaget till skogsvårdens främjande nedprutas? 653
19281110 - Atlingbo församling får låna. 738
19281110 - Byggnadsprojektet vid Stora torget. 750
19281110 - Djurplågerimålet går till hovrätten. 705
19281110 - Från hamnen. 739
19281110 - Från landsbygden. Ardre. 902
19281110 - Från landsbygden. Ljugarn. 778
19281110 - Lantmäterikontoret till militärbefälets lokaler. 638
19281110 - Löjtnants lön först efter 10 års tjänst som offcer! 789
19281110 - Löneförbättring vid flickskolan. 740
19281110 - På sin 70-årsdag 796
19281110 - Passagerarelista. 635
19281110 - Portikhus även vid S:t Hansgatan? 663
19281110 - Statsbidrag för lotsbarnens undervisning. 888
19281110 - Temperatur och lufttryck 623
19281110 - Torrläggning av mark. 722
19281114 - Anslag till diapensärverksamheten. 886
19281114 - Anslag till nykterhetskurs i Slite. 880
19281114 - Anslagsäskande. 768
19281114 - Auktion å kor grisar. 913
19281114 - Biograferna. 811
19281114 - Död. Anna Nilsson. 864
19281114 - Död. Margaretha Elisabeth Pettersson. 948
19281114 - Ett stilla slagsmål 844
19281114 - Fastställda stadsfullmäktigebeslut. 857
19281114 - Från hamnen. 1274
19281114 - Från landsbygden. Garda. 1006
19281114 - Från landsbygden. Sanda. 867
19281114 - Från Visby horisont. 960
19281114 - Hemslöjdsbod i Fornellska huset? 815
19281114 - Infäste 866
19281114 - Ingen portofrihet för kronoarrendeuppbörden? 809
19281114 - Inredning av lokaler för lantmäterikontoret. 802
19281114 - Konserthus vid Stora torget eller Södertorg? 756
19281114 - Kungörelse. 897
19281114 - Landsfiskalerna böra erhålla semester. 795
19281114 - Löneförbättring vid flickskolan. 827
19281114 - Lösöreauktion. 844
19281114 - Nya gatunamn utanför murarna. 870
19281114 - Passagerarelista. 846
19281114 - Rättegångs- och polissaker. 907
19281114 - REGINA - De fördömdas Legion. 1317
19281114 - S:t Hans- och Katarinagatorna förbättras. 812
19281114 - Spritbeslag i Bungenäs. 1138
19281114 - Stadsfullmäktiges annonser. 842
19281114 - Stadskassören får expedittonsersättning. 826
19281114 - Studenternas fredskampanj!. 809
19281114 - Temperatur och lufttryck 799
19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna 1473
19281114 - Tillfälliga reseanlag för kyrkoherdar. 1188
19281114 - Tjänstledighet 814
19281114 - Tomtförsäljning. 739
19281114 - Ung gotländska dödad av tåg utanför Stockholm. 1107
19281114 - Utsträckt utskänkningstid. 743
19281114 - Vägunderhållsanslaget måste utökas. 771
19281115 - Armén. 732
19281115 - Betornas sockerhalt lägre än i fjol. 769
19281115 - Deklaration hädanefter före 15 februari. 780
19281115 - Död. Lisbeth. 1092
19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson. 1109
19281115 - En mina 999
19281115 - Folkskolinspektörerna. 780
19281115 - Från hamnen. 750
19281115 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 1618
19281115 - Ny spritstämma i Västerhejde. 1091
19281115 - Offentliga nöjen. 1257
19281115 - Passagerarelista. 837
19281115 - Rättegångs- och polissaker. 1216
19281115 - Skogsstaten. 746
19281115 - Statens kostnader för barnavården. 754
19281115 - Temperatur och lufttryck 777
19281115 - Utnämningar vid infanterikåren. 742
19281115 - Vill kvarstå i reserven. 785
19281115 - Visborgs fältrittklubb 935
19281115 - Visby högre flickskola. 785
19281117 - Arbetslösheten. 994
19281117 - Delägarne i 1029
19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen. 1176
19281117 - Död. Lennart Pettersson. 1031
19281117 - Död. LINNEA. 968
19281117 - Död. Lisbeth von Corswants. 859
19281117 - Död. MAJ. 1032
19281117 - Död. Thure Johansson. 782
19281117 - En gammal släkt. 1527
19281117 - Från landsbygden. Alva. 1170
19281117 - Från landsbygden. Burgsvik. 1199
19281117 - Från landsbygden. Burs. 1184
19281117 - Från landsbygden. Fide. 1162
19281117 - Från landsbygden. Hejde. 830
19281117 - Från landsbygden. Hogrän. 1085
19281117 - Från landsbygden. Linde. 1099
19281117 - Från landsbygden. Roma. 1022
19281117 - Från landsbygden. Rute. 983
19281117 - Från landsbygden. Stånga. 1110
19281117 - Herrar Lantbrukare! 1081
19281117 - Jaktförbud i Ekeby. 1065
19281117 - Krigsrätt om branden på Visborgs slätt. 793
19281117 - Läroverket måste utvidgas. 821
19281117 - Passagerarelista. 685
19281117 - Sällskapet Jultomtarna 803
19281117 - Skolstriden i Alskog. 984
19281117 - Stor bensintank i Fårösund. 1135
19281117 - Temperatur och lufttryck 859
19281117 - Tre fiskerilån till Gotland? 1344
19281117 - Turistorganisationen 761
19281117 - Utredning om en olyckshändelse 945
19281117 - Wessman & Petterssons Musikhandel 799
19281119 - Bio i Visby. 784
19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander. 1085
19281119 - Död. Erik Gustav Hjalmar Gustavsson. 1024
19281119 - Död. Göte. 1140
19281119 - Död. Josef Frans Oskar Sundberg. 1124
19281119 - Död. Teodor Sjösten. 769
19281119 - Från hamnen. 766
19281119 - Från landsbygden. Klintehamn. 1049
19281119 - Från landsbygden. Vallstena. 1072
19281119 - Gotlands infanterikår. 756
19281119 - Gotlands studenter i Stockholm 731
19281119 - Militärbefälhavaren på Gotland, 1119
19281119 - Nötboskapsaveln. 1067
19281119 - Ny droskstation. 731
19281119 - Överståthållare Hederstierna död. 782
19281119 - På grund och åter flott 1117
19281119 - Passagerarelista. 723
19281119 - Rättegångs- och polissaker. 1077
19281119 - Skogsauktion i Eke. 1101
19281119 - Slite. 873
19281119 - Temperatur och lufttyck 829
19281119 - Torvstaten. 708
19281120 - Biograferna. 1218
19281120 - Direktionen för Gotlands läns lasarett 794
19281120 - Död. Anna Kristina Augusta Olsson. 841
19281120 - Folkskollärareval 753
19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet. 876
19281120 - Hangvars församlings skollån tillstyrkt. 1109
19281120 - Klintehamn. 1085
19281120 - Lärarbostäderna. 906
19281120 - Lärarförhållandena å Gotland. 726
19281120 - Läroverket. 754
19281120 - Lau Myrs utdikningsföretag 1027
19281120 - Museet i Bunge förtjänt av statens stöd. 889
19281120 - Ny revisor för Visby flickskola. 697
19281120 - Passagerarelista. 665
19281120 - Rättegångs- och polissaker. 1773
19281120 - Slite. 839
19281120 - Svenska vägföreningens diplom 1105
19281120 - Temperatur och lufttryck 821
19281121 - 240 barn i länet 751
19281121 - Avskrivning av officers- och underofficerskårens skulder? 737
19281121 - Den allmänna idrotten på Gotland går framåt, 873
19281121 - Den brandskadade materielen ersattes. 836
19281121 - Död. Anders Petter Nilsson. 814
19281121 - Död. Johan Petter Norrby. 1109
19281121 - Få lärarnas nykterhetskurser 758
19281121 - Fiskerilån. 769
19281121 - Från hamnen. 706
19281121 - Från landsbygden. Björke. 1101
19281121 - Från landsbygden. Dalhem. 1036
19281121 - Från landsbygden. Fleringe. 1051
19281121 - Från landsbygden. Fröjel. 1113
19281121 - Från landsbygden. Hejde. 816
19281121 - Från landsbygden. Källunge. 920
19281121 - Från landsbygden. Lärbro. 1166
19281121 - Från landsbygden. Levede. 929
19281121 - Från landsbygden. Näs. 1071
19281121 - Från landsbygden. Sanda. 770
19281121 - Genom exekutiv auktion, 776
19281121 - Genom exekutiv auktion, Boge 1194
19281121 - Hägg & Johansson 727
19281121 - J. U. F:s och I. O. G. T:s studiekonferens 744
19281121 - Passagerarelista. 758
19281121 - Selma Lagerlöfs 70-årsdag. 1215
19281121 - Stormästaren Richard Retis 774
19281121 - Student- och realskolexamina. 751
19281121 - Temeratur och lufttryck 683
19281121 - Till gravens frid 887
19281121 - Till ordinarie lärarinna 882
19281121 - Visbybios välgörenhetsmatiné, 1064
19281122 - Automobilskattemedel till vägarbeten. 1347
19281122 - Beviljat odlingslån. 861
19281122 - Biograferna. 698
19281122 - En gripande sorgeakt 1027
19281122 - Från hamnen. 721
19281122 - Från landsbygden. Burs. 1130
19281122 - Från landsbygden. Hejde. 853
19281122 - Från landsbygden. Linde. 968
19281122 - Från landsbygden. Öja. 904
19281122 - Från landsbygden. Väte. 977
19281122 - Offentliga nöjen. 1285
19281122 - Passagerarelista. 715
19281122 - Skolråds skyldighet att utfärda betyg. 1118
19281122 - Spritbolaget har fått ansvarsfrihet. 744
19281122 - Temeratur och lufttryck 839
19281122 - Venia 958
19281122 - Veterinärerna. 732
19281122 - Visby hospital. 935
19281123 - Armén. 697
19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier 1179
19281123 - Auktion å kläder i Fole. 872
19281123 - Auktion å kreatur m. m. 1137
19281123 - Biograferna. 1308
19281123 - Entreprenadauktion 980
19281123 - Extra hovslagare vid A. 7? 779
19281123 - Föreningen av statstjänstemän i högre grad 791
19281123 - Från hamnen. 772
19281123 - Från landsbygden. Eksta. 1082
19281123 - Från landsbygden. Sanda. 726
19281123 - Från landsbygden. Vamlingbo. 785
19281123 - Från landsbygden. Väte. 909
19281123 - I stadshotellets festvåning 722
19281123 - Kungörelse. 1290
19281123 - Landstinget lånar för sjukhemmets byggande. 699
19281123 - Lösöreauktion. 1840
19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna 1153
19281123 - Skogsauktion i Eke. 1009
19281123 - Skogsauktion. 1089
19281123 - Slite. 1635
19281123 - Stöld av obligationer och värdepapper. 1381
19281123 - Temeratur och lufttryck 814
19281123 - Två befattningar 742
19281123 - Vägarbete. 894
19281126 - Ansökningstiden 649
19281126 - Arbetareföreningens föreläsningar. 1262
19281126 - Armén. 725
19281126 - Behov av flera postturer Kappelshamn-Hall. 1109
19281126 - Bio i Visby. 1256
19281126 - Bröllop 866
19281126 - De kyrkliga ungdomsdagarna 1266
19281126 - Död. Carl Niklas Wilhelm Söderström. 1028
19281126 - Död. Nils Jakobsson. 858
19281126 - Dödsfall. 715
19281126 - En drunkningsolycka 847
19281126 - En drunkningsolycka inträffade på lördagen 1860
19281126 - En gotländsk bok, 773
19281126 - Från landsbygden. Havdhem. 1256
19281126 - Från landsbygden. Othem. 1004
19281126 - Från landsbygden. Rone. 827
19281126 - Från landsbygden. Vestkinde. 1022
19281126 - Gotlands furirernas reservstat. 728
19281126 - Passagerarelista. 851
19281126 - Rättegångs- och polissaker. 1547
19281126 - Sällskapet U. D:s högtidsdag 748
19281126 - Sjöfarten på lanthamnarna. 1909
19281126 - Temperatur och lufttryck 798
19281126 - Till folkskollärarinna 939
19281128 - Armén. 754
19281128 - Biograferna. 1111
19281128 - Död. Olof August Olofsson. 785
19281128 - Ett glädjebudskap för telefonabonnenter. 682
19281128 - För egen hand. 835
19281128 - Företräde hos konungen 702
19281128 - Försäljning. 683
19281128 - Från hamnen. 714
19281128 - Från landsbygden. Väte. 890
19281128 - Från Visby horisont. 768
19281128 - Gotlands fasta egendom värd 107 milj. kr. 750
19281128 - Hangvarskanalernas outnyttjade hästkrafter. 979
19281128 - Kyrkoherden skall vårda sin prästgård! 978
19281128 - Läroverket. 741
19281128 - Passagerarelista. 747
19281128 - REGINA - För Full Fräs 1044
19281128 - Skogsauktion i Eke. 1050
19281128 - Statens revisorer i gotlandsjärnvägarna. 959
19281128 - Temperatur och lufttryck 780
19281128 - Till återinträda i tjänstgöring. 835
19281128 - Välgörenhetsmatiné 1026
19281128 - Visby Bio - I Amerikas kornbod 1034
19281129 - Biograferna. 1042
19281129 - Fortsättningsskolorna. 1191
19281129 - Från landsbygden. Burgsvik. 1112
19281129 - Från landsbygden. Burs. 1067
19281129 - Från landsbygden. Grötlingbo. 1025
19281129 - Från landsbygden. Mästerby. 875
19281129 - Hemse. 1016
19281129 - Landstinget slipper t. v. skyddshem för kvinnor? 747
19281129 - Lärarinnetjänsten i Alskog. 829
19281129 - Lotsverket. 709
19281129 - Minnet av Karl XII:s dödsdag 677
19281129 - Nytt släktnamn. 704
19281129 - Passagerarelista. 753
19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition? 726
19281129 - Souper dansant 684
19281129 - Svar till herr Loke. 931
19281129 - Temperatur och lufttryck 756
19281129 - Tillkännagivande. 1017
19281204 - Död. Johan Petter Bjökkvist. 714
19281204 - Från hamnen. 612
19281204 - Klintehamn. 714
19281204 - Kungörelse. 742
19281204 - Passagerarelista. 595
19281204 - Revisionen av skogsvårdsstyrelsens räkenskaper. 615
19281204 - Temperatur och lufttryck 607
19281205 - Auktion å maskiner m. m. 604
19281205 - Död. Augusta Amanda Åhlberg. 683
19281205 - Död. Hedvig Forssman. 569
19281205 - Död. Olof Petter Wallin. 672
19281205 - Från hamnen. 514
19281205 - Från landsbygden. Fide. 694
19281205 - Från landsbygden. Gerum. 696
19281205 - Från landsbygden. Grötlingbo. 662
19281205 - Från landsbygden. Vamlingbo. 692
19281205 - Från landsbygden. Väte. 605
19281205 - Fru Walborg Beer 549
19281205 - Genom exekutiv auktion, 712
19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat. 530
19281205 - Mayska fastigheten försåld. 546
19281205 - Örlogsbesök. 577
19281205 - Passagerarelista. 593
19281205 - Sällskapet D. B. V. 600
19281205 - Taxeringen 1929. 583
19281205 - Temperatur och lufttryck 633
19281205 - Tulluppbörden 577
19281205 - Visby Bio - Gatans Ängel. 680
19281206 - Död. Aron Themotius Mattsson. 733
19281206 - Död. Augusta Sofia Österberg. 757
19281206 - Död. Karin Astrid Helena Pettersson. 737
19281206 - Död. Maria Josefina Sidén. 696
19281206 - Från hamnen. 566
19281206 - Från landsbygden. Eksta. 667
19281206 - Från landsbygden. Endre. 680
19281206 - Från landsbygden. Sanda. 643
19281206 - Gotlands sjukhem. 632
19281206 - Klintehamn. 664
19281206 - Landshövding Rohde 579
19281206 - Läroverket. 581
19281206 - Lösöreauktion i Havdhem. 916
19281206 - Otillförlitliga uppgifter om antalet motorredskap. 568
19281206 - Passagerarelista. 561
19281206 - Sjömanshemmets försäljning 562
19281206 - Skenet från Fårösunds fyr missvisande? 656
19281206 - Tack. AGDA SILLÉN. 576
19281206 - Temperatur och lufttryck 606
19281206 - Tillstyrkt låneansökan. 671
19281206 - Visby Husmoderförening 531
19281207 - Auktion å kläder i Lau och Vänge. 690
19281207 - Auktion i Bara. 688
19281207 - Auktion i Linde. 588
19281207 - Brandskadeersättningar. 709
19281207 - Död. Hans Petter Weström. 654
19281207 - En diktsamling av Maria Olofsson 616
19281207 - Eric von Rosen får hedersmedalj. 580
19281207 - Fältveterinärkåren. 836
19281207 - Färjtaxan vid Fårösund. 639
19281207 - Fastigauktion i Visby. 562
19281207 - Fastighetsauktion. 598
19281207 - Från hamnen. 608
19281207 - I konkurs 580
19281207 - Landshövding Rodhe 629
19281207 - Lärarebostäderna. 736
19281207 - Lösöreauktion i Visby. 573
19281207 - Lösöreauktion på fredag. 567
19281207 - Lösöreauktion. 638
19281207 - Passagerarelista. 594
19281207 - Skogsauktion i Follingbo. 657
19281207 - Skolbråket i Alskog. 702
19281207 - Stärkandet av Gotlands försvar. 650
19281207 - Studentexamen 566
19281207 - Temperatur och lufttryck 607
19281208 - Anläggande av fiskehamn i Visby. 566
19281208 - Arrendeauktion. 639
19281208 - Bataljonsveterinärbeställningen 551
19281208 - Död. C. P. Engström. 534
19281208 - Död. Johan Petter Hellgren. 642
19281208 - Död. Maria Kristina Elisabeth Jakobsson. 1364
19281208 - Dödsfall. 603
19281208 - Kolteckningar med Visbymotiv 558
19281208 - Norrlanda församlings skollån tillstyrkt. 687
19281208 - Nya bestämmelser om landstormen på Gotland. 546
19281208 - Passagerarelista. 528
19281208 - Personligt privilegium 538
19281208 - Rättegångs- och polissaker. 540
19281208 - Skogslöparna åter tagna av polisen. 1735
19281208 - Småflickor på villovägar. 624
19281208 - Stadsfullmäktige 567
19281208 - Temperatur och lufttryck 523
19281208 - Upplåtande av magasinatomter vid hamnen. 605
19281210 - Ägofredslagstiftningen. 651
19281210 - Arrendeauktion. 665
19281210 - Död. ANNA. 749
19281210 - Död. Georg Liljevall. 695
19281210 - Från hamnen. 589
19281210 - Jaktförbud. 860
19281210 - Legala notiser. 570
19281210 - Lösöreauktion. 601
19281210 - Lysning 550
19281210 - Olycka vid kaninjakt. 1629
19281210 - Skolrådet glömde flytta lärarinnan 588
19281210 - Spritstriden å Kneippbyn. 599
19281210 - Tack. HILMA KAROLINA EUGENIA. 590
19281210 - Temperatur och lufttryck 538
19281210 - Till prost 624
19281210 - Utdrag av lagfartsprotokollet, 750
19281210 - Vackert väder 529
19281210 - Visby badhusaktiebolag, 544
19281211 - Å exekutiv auktion 661
19281211 - Auktion 678
19281211 - En bilhaverist 552
19281211 - En bilolycka i Viklau. 688
19281211 - Fiskehamnsbygget vid Valbyte förordas. 646
19281211 - Från landsbygden. Burgsvik. 772
19281211 - Från landsbygden. Fröjel. 588
19281211 - Från landsbygden. Garda. 598
19281211 - Från landsbygden. Gerum. 670
19281211 - Från landsbygden. Grötlingbo. 647
19281211 - Från landsbygden. Näs. 658
19281211 - Från landsbygden. Stånga. 630
19281211 - Från landsbygden. Stenkumle. 705
19281211 - Från landsbygden. Vestkinde. 680
19281211 - Hamnavgifterna vid Rute hamn. 661
19281211 - Konkurs i Visby. 610
19281211 - Konkurs. 627
19281211 - Temperatur och lufttryck 551
19281211 - Tjocka och postbåtsförsening. 547
19281212 - Anläggandet av fiskehamn i Visby. 545
19281212 - Användningen av Fornellska egendomen. 573
19281212 - Auktion å värdefulla kreatur m. m. 648
19281212 - Begravning. C. P. Engström. 500
19281212 - Det nya sjukhemmets tomt. 542
19281212 - Diverse anslansärenden. 519
19281212 - Död. Sterla. 569
19281212 - Eldsvåda 1362
19281212 - Eldsvådor 535
19281212 - Entreprenadauktion. 627
19281212 - Fastighetsauktion. 516
19281212 - Infäste 520
19281212 - Lärarebostäderna. 663
19281212 - Lösöreauktion. 542
19281212 - Nya akter i Alskogsaffären. 736
19281212 - Passagerarelisa. 552
19281212 - REGINA - Hela Flottans Lilla Fästmö. 664
19281212 - Ruinernas konservering och underhåll. 582
19281212 - Stadsfullmäktige 572
19281212 - Taxeringsnämderna. 510
19281212 - Temeratur och lufttryck 604
19281212 - Till ordinarie småskollärarinna 687
19281212 - Tillkännagivande 530
19281212 - Upplåtande av magasinstomter vid hamnen. 522
19281212 - Vedauktion. 655
19281212 - Venia 689
19281212 - Visby Bio - Spaniens Ros. 649
19281212 - Visbyfastigheterna varda nära 35 milj. kr. 580
19281213 - Avskriften med det förkomna originalet. 619
19281213 - Dispositionen av de gotländska 501
19281213 - Donationer. 578
19281213 - Från landsbygden. Fårö. 1278
19281213 - Från landsbygden. Roma. 622
19281213 - Från landsbygden. Silte. 631
19281213 - Från landsbygden. Stenkyrka. 656
19281213 - Jordfästning. C. P. Engström. 586
19281213 - Passagerarelista. 522
19281213 - Sanda gångbanorna! 490
19281213 - Skeppsmätningarna bli dyrare? 540
19281213 - Södra domsagan. 537
19281213 - Temperatur och lufttryck 556
19281213 - Uppbörden av årets kronoutskylder 526
19281220 - Eldsvåda i Hangvar. 1443
19281220 - En skenfärd, 1449
19281226 - Inbrottsstöld i vedgården. 1458
19281227 - Bilolycka före helgen utanför Söderport. 1516
19281227 - Bilolycka i helgen vid Annelund. 1875
19281227 - Bilolycka under helgen på Follingboväg. 1239
Passagerarelista. 458