19281220 - Eldsvåda i Hangvar.

Eldsvåda i Hangvar.

I tisdags eftermiddag nedbrann f. fjärdingsmannen J. N. Tyllanders manbyggnad vid Qvie i Hangvar. Elden började vid 2-tiden i det med boningshuset sammanbyggda brygghuset, där man under dagen varit sysselsatt med korvrökning, och grep hastigt omkring sig, så att hela byggnaden inom kort var övertänd. På grund av vattenbrist kunde brandmanskapet ingenting uträtta. Man lyckades dock rädda det mesta av lösöret. Orsaken till eldens uppkomst är icke känt. Det brunna huset var lågt försäkrat, varför ägaren gör en kännbar förlust.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 20 december 1928