19281114 - Anslag till diapensärverksamheten.

Anslag till diapensärverksamheten.

Gotlands lansavdelning av Nationalföreningen mot tuberkulos hade i framställning till stadsfullmäktige hemställt om ett anslag för år 1929 av 225 kr. Framställningen hade tillstyrkts av drätselkammaren och bifölls av stadsfullmäktige.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268