19281114 - Infäste

Infäste

har av stadsfullmäktige beviljats för O. Hötzelt och Toni Hötzelt å tomten n:r 96, 97 i Klinterotens 4:e kvarter, för Fastighetsbolaget Provincia å stadsjordtomten n:r 80 söder om staden, för Karl Gabrielsson å samma tomt, för Karl Richner och Elsa Andersson å del av tomten n:r 40, 40 ½ i Klinterotens 3:e kvarter och för A.-B Visby stadshotell å delar av tomterna n:r 14-17 i Strandrotens 2:a kvarter.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268