19281114 - Till ledamöter i beställsnämderna

Till ledamöter i beställsnämderna

under åren 1929-31 har domkapitlet för sin del utsett för norra domsagan kyrkoherde C. J. Björkander i Östergarn med nämdemannen Bernh. Jespersson i Roma som suppleant och för södra domsagan f. riksdagsmanen Karl Kahlström i Atlingbo med riksdagsmannen Th. Gardell i Näs som suppleant.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268