19281114 - Spritbeslag i Bungenäs.

Spritbeslag i Bungenäs.

Ombord å tyska ångfartyget Gotland, liggande i Bungenäs, gjordes vid tullvisitation i måndags eftermiddag ett spritbeslag. Under visitationen upptäcktes nämligen i ångaren fyra lönnrum och i ett av dem påträffades 2 dunkar sprit, som olovligen införts. Kocken ombord Wilhelm Dasbach erkände sig vara ägare till spritpartiet, som togs i beslag. Kommer att stånda till ansvar för tilltaget vid härvarande rådhusrätt måndagen den 19 dennes.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268