19281114 - Ett stilla slagsmål

Ett stilla slagsmål

etablerade vid 7-tiden i morse ett par torgbärare inne på Fornellska gården vid Stora torget. Den ene ansåg sig ensam ha rätt att bära torgbord, medan den andre ovillkorligen ville dela förtjänsten. Resultatet blev ett animerat samtal, vilket återigen utmynnade i ömsesidig handpåläggning. Den tjänstvillige var i krafter underlägsen sin antagonist och fick mottaga brorslotten av slängarna. Lidandet kändes så mycket svårare, som han av ett slag nåkade tappa sin tand - sin enda återstående tand. Det säger sig självt, att han anmälde sin vederdeloman till polisen.Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 november 1928
Nr 268