19281115 - Död. Lovisa Helena Larsson.

Att Gud till sig hemkallat vår älskade moder och mormoder Lovisa Helena Larsson, som stilla avled onsdagen dan 14 nov. i sitt 81 levnadsår, djupt sörjd och saknad av oss, syskon, släkt och vänner varder härmed tillkännagivet.
Hallbjens i Lau den 15 nov. 1928.
Emma och Oscar Danielsson.
Annie, Harry.
Lars Nilsson.

Sv. Ps. 347, 3 v.Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 november 1928
Nr 269