19281115 - Rättegångs- och polissaker.

Rättegångs- och polissaker.

Fackföreningsuppbördsman förskingrare.
Stockholm, 14 nov. (TT). Eldaren Karl Hemrik Gottfrid Andersson, anställd vid Stockholms galvaniseringsfabrik, han samtidigt var uppbördsman för de där anställda medlemmarna i Stockholms metallarbetarefackförening, har häktats för förskingring av Omkring 800 kr, i uppbördsmedel.

Icke så dyrt att förfalska mjölk.
Stockholm, 14 nov. (TT). Sves hovrätt har nu meddelat utslag i det bekanta målet mot mejeristen A. V. Lagervall i Luleå, ställd under åtal för förfalskning av mjölk. Luleå rådhusrätt dömde Lagervall till två månaders fängelse för bedrägeri jämlikt 22 kap. 1 par. och 4 kap. 3 par. strafflagen. Hovrätten har nu bestämt straffet till allenast 300 kr. böter jämlikt 22 kap. 13 par. 2 mom. samt 4 kap. 3 par. strafflagen.
Hovrätten finner, att Lagervall i avsevärd grad såväl uppblandat oskummad mjölk med skummjölk, i vilken förut varit blandad is, som också tillsatt sådan skummjölk med grädde, varefter han låtit såsom oskummad mjölk försälja dessa produkter. Hovrätten anser honom dock icke övertygad att därvid ha handlat i bedrägligt syfte.

Försumlig landsfogde dömd.
Stockholm, 14 nov. (TT.) Svea bovrätt har på onsdagen meddelat utslag i det av advokatfiskalen vid hovrätten på J. O:s uppdrag anställda åtalet mot landsfogdes Västernorrlands län Sune Påhlman, Härnösand, för tjänstefel. Hovrätten har därvid för obehörigt dröjsmål med åtgärder mot ledamoten i lokalavdelningen i Pilgrimsstad av Sv. Skogs-och Flottningsarbetareförbundet P. Lindström, som av förbundet anmälts för förfalskning, förskingring och bedrägeri,
dömt landsfogde Påhlman att böta 300 kr. till kronan för försumlighet i tjänsten jämlikt 25 kap. 71 par. strafflagen. Påhlman skall dessutom till förbundet utgiva 133 kr. i ersättning för de kostnader förbundet genom dröjsmålet fått vidkännas. Hovrättens utslag är enhälligt.

Dödsskottet i Dynäs.
Härnösand, onsdag. (TT). Ångermanlands södra domsagas häradsrätt avkunads på tisdagen utslag i målet mot arbetaren A. L. Fredriksson, hälktad för dråp på en tolvårig dotter till en korgmakare Johansson i Dynäs.
Fredriksson hade efter ett uppträde i Johanssons bostad den 6 oktober i år utanför bostaden avlossat ett revolverskott vilket träffade flickan i ögat, så att hon omedelbart avled. Rätten, som
fann att Fredriksson handlat utan avsikt att döda, dömde honom för grovt vållande till annans död till ett år och nio månaders straffarbete. En broder som deltagit i uppträdet, frikändes från allt ansvar.

Kyrkoherde Gardell dömd.
Uddevallan, 14 nov. (T. T.) Den för förskingring och förfalskning häktade kyyrkoherdie Hemming Gardell i Bollebygd slutrannsakades på onsdagen på krohäktet i Uddevalla inför Sunnervikens häradsrätt. Häradsrätten dömde Gardell för vad han låtit komma sig till last till fem års straffarbete med två års påföljd samt att böta 200 kronor till kronan. Dessutom förklarades han avsatt från sin kyrkoherdebefattning samt ovärdig att vidare nyttjas i rikets tjänst. Gardell skall vadare ersätta de förskingrade beloppen med sammanlagt kr. 28,663. Försvarsadvokatens vid dagens rättegstillfälle förnyade hemställan om undersökning av Gardells sinnesbeskaffenhet fann rätten icke skäl upptaga till prövning. Huruvida domen kommer att överklagas är ännu ovisst.Gotlands Allehanda
Torsdagen 15 november 1928
Nr 269