19281117 - Död. Lisbeth von Corswants.

Lisbeth von Corswants

jordfästning äger rum tisdagen den 20 dennes i Follingbo kyrka kl. 2 e. m.
För dem, som event. önska sända blommor till båren, kunna dessa inlämnas till A.-B. Gotlands järnhandel tisdag förmiddag senast kl. 11.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271