19281117 - Den ecklesiastika skogsavkastningen.

Den ecklesiastika skogsavkastningen.

I yttrande till kammarkollegium förklarar sig länsstyrelsen i Visby ej finna anledning föreligga till ändring i dom styrelsen förslag till beräkning av behållna, skogsavkastningen vid Mullvalds f. d. komministerboställe i Ardre socken för tiden 1 maj 1928-1 maj 1940. Förslaget räknar med ett årligt överskott till försäljning av 422 kbm. och en behållning av i medeltal 2,580 kr. pr år.
Visby domkapitel har för sin del intet annat att i ärendet erinra, än att den kvantitet virke, Nom beräknats till reparationer och hägnader m. m., synes vara väl knappt tillmätt. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271