19281117 - Sällskapet Jultomtarna

Sällskapet Jultomtarna

hade i går afton sitt årssammanträde å hypoteksföreningens lokal under bankdir. Rudolf Wallérs ordförankleskap, varvid revisionsberättelsen föredrogs och ansvarsfrihet beviljades. Till styrelseledamöter återvalles hr Rudolf Wallér, ordf., G. Svedman, sekr., Ragnar Melin, skattmäst. John Munthe och J. Lundahl samt nyvaldes bagarmäst. H. Pettersson efter hr P. J. Gerden, som undanbad sig återval. Till revisorer omvaldes hrr Ragnar Olin och Tor Ekelund med hr Leo Olsson som suppleant.
Sällskapet beslöt att i år bekläda 20 tomtar (15 gossar och 5 flickor) och att fira högtidsdagen med sedvanlig julfest å Stadshotellet den 28 december.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271