19281117 - Från landsbygden. Linde.

Från landsbygden.

LINDE, 13 nov.
Linde blåbandsförening höll förliden söndag sin sedvanliga höstfest i det rymliga missionshuset. Hemmansäg. Kr. Niklasson, Odvalds, höll därvid ett manande inledningstal i anslutning till ordem i 2 Kr. 14 kap. Om prosten Wieselgrens liv och verksamhet höll missionspastor John Reinhagen föredrag. Talen omväxlade med sång, uppläsning samt musik av en stråkorkester. Vid tillfället undfägnades den talrika och intresserade publiken med kaffe. Efter ett kort anförande avslutades högtiden med psalmen »Oss välsigna och bevara».Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271