19281117 - Från landsbygden. Burs.

Från landsbygden.

BURS, 15 nov.
Kretslogemöte hölls i söndags härstädes i kyrksalen, som välvilligt upplåtits för Hemse kretsloge. Efter att deltagarna övervarat högmässogudstjänsten i härvarande kyrka, fortsatte kretslogen sitt ordinarie kvartalsmöte. Logerna i Hemse, Rone, Buttle och Burs voro samtliga representerade.
I diskussionen a situationen deltogo bl. a. även kyrkoherden. Sedan kaffe druckits, avslöts det hela med bön och psalmsång.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271