19281117 - Från landsbygden. Hogrän.

Från landsbygden. Hogrän.

HOGRÄN, 14 nov,
Söndagsskoldfstriktsmöte var i söndags anordnat i härvarande missionshus, Kl. 10,30 f. m. hölls möte gemensamt för barn och äldre och kl. 3 e. m. var konferens för lärare inom distriktets söndagsskolor, då flera för barnmissionen viktiga frågor och spörsmål behandlades, i mötet deltogo pastorerna F. Söderdahl och Carl Nyström.
Missiornsförsamlingens ungdomsförening höll i söndags kl. 7,30 e. m. sin höstfest i härvarande missionshus. Vid tillfället hölls föredrag av pastor C. Nyström, vidare förekom uppläsning samt sång av distriktets blandade kör. Solosång utfördes av fröken Hildur Gullman, Visby. Den rätt talrika publiken bjöds på kaffe.
Rotfrukterna inom socknen torde vad det här laget nu få anses vara upptagna på några undantag när. Den uppblötta marken har gjort det rätt svårt här och var att få rotfrukterna från fälten. Detta särskilt beträffande sockerbetorna å låglänta jordar. Beträffande nettabehållningen på sockerbetorna lär i år vinsten inte bli så stor, då priset betorna år rätt lågt och avkastningen icke allmänhet överstigit det normala.Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271