19281119 - Död. Anna Mathilda Johanna Bjersander.

Att Herren Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min ömt älskade maka Anna Mathilda Johanna Bjersander, f. Melander,
som efter några dagars lidande stilla och fridfullt avled den 17 november i en ålder av 66 år, 1 månad, 24 dagar; innerligt sörjd och saknad av mig, syskon, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Sudergårda i Stenkyrka den 17 nov. 1928.
Alfred Bjersander.
Allan Melander.

Sv. Ps. 473, 1 v.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272