19281119 - Från landsbygden. Klintehamn.

Från landsbygden.

KLINTEHAMN. 19 nov.
Föreläsning.
I godtemplarsalen härstädes hölls i går föreläsning av artisten Ture Carlson, vilken därvid på ett intressant och givande sätt talade över ämnat: bland fornminnen på Gotland. Särskilt uppehöll sig talaren vid Stenkyrke socken, som torde vara en av de fornminnesrikaste inom var provins. Den intressanta föreläsningen belystes medelst en mängd prätiga skioptikonbilder.Gotlands Allehanda
Måndagen 19 november 1928
Nr 272