19281120 - Lärarbostäderna.

Lärarbostäderna.

Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. m:t att Stenkumla skoldistrikt medgives uppskov till utgången av år 1934 med anordnande av särskild ingång till tjänstebostaden för småskollärarinnan i Stenkumla skola. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273