19281120 - Frifköp av prästgårdslägenhet.

Frifköp av prästgårdslägenhet.

I yttrande till kammarkollegium forklara sig länsstyrelsen i Visby och Visby domkapitel intet ha att erinra mot en av fröken Ebba Sandberg gjord ansökan om tillstånd att friköpa lägenheten Sikhagstomt å f. d. komministerbostället Sigreips i Västerhejde socken. Priset anses böra bestämmas till 250 kr. (H. B.)Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273