19281120 - Svenska vägföreningens diplom

Svenska vägföreningens diplom

för utmärkta förtjänster om väghållningen inom Gotlands norra härads väghållningsdistsikt har tilldelats lantbrukaren Hugo Söderström, Vidunge i Dalhem, vilken nu genom länsstyrelsen tillställts utmärkelsetecknet.Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273