19281120 - Klintehamn.

Klintehamn.

Den 19 nov.
Skördefest.
I Nya missionshuset hölls sistlidne lördag skördefest. En kort predikan hölls därvid av predikant S. Themnér. Vid den anktionella försäljningen av de produkter, som skänkts, sköttes klubban av hr Sjöblom och fördes protokollet av hr Frans Björkqvist. Tillslutningen var god och inbringade festen omkring 200 kr., som komma att användas där det missionella arbetet.Gotlands Allehanda
Tisdagen 20 november 1928
Nr 273