19281121 - Till gravens frid

Till gravens frid

vigdes i går eftermiddag stoftet av fröken Lisbeth von Corswant. Den högtidliga akten ägde rum i Follingbo kyrka, som smyckats med granar och levande ljus. Medan de närmaste sörjande och begravningsgästerna samlades i helgedomen, spelades från orgeln Chopins sorgmarsch. Sedan psalmen 451: 1 och 2 sjungits unisont, förrättade kontraktsprosten J. F. Rongvist jordfästningen. Innan officianten lät de tre akovlarna mull falla över kistan, läste han några för stundens allvar lämpade bibelspråk och lyste till slut frid över stoftet. Aldan avslutades med ps. 187: 7-10, varefter den kranshöljda kistan under orgelmusik utbars till kyrkogården och överlämnades åt griftens gömma.
Bland de till ett 30-tal uppgåendes kransarna märktes sådana från f. prosten Aug. Sundblad, konsul Carl E. Ekman, bankdirektör H. Wiman, f. rektorn R. Steffen, d:r Th. Fries m. fl.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274