19281121 - Från landsbygden. Fleringe.

Från landsbygden.

FLERINGE, 18 nov.
Lantmannavecka hålles under nästa vecka i härvarande folkskola. Undervisningen kommer att meddelas i form ev föreläsningar av goda talare.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274