19281121 - Från landsbygden. Dalhem.

Från landsbygden. Dalhem.

DALHEM, 19 nov.
Kronodebetsedlarna väcka här och var en överraskning med anledning av den dryga vägskatten. Löntagarnas tribut till vägskatten är ingalunda liten. En och annan lantbrukare torde dock finna utbytet mellan självunderhållet och skatten vara fördelaktigt.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274