19281121 - Från landsbygden. Björke.

Från landsbygden.

BJÖRKE, 15 nov.
Vete, ohärgat i mediet av november är väl lika sällsynt som åska i november. Det finnes likväl flera tunnland här, där säden står svart och fördärvad av regnet. Rotfrukterna stå under vatten här och där. Åkrarna äro genom den ständiga nederbörden så uppblötta, att lantbrukarna måst använda drögar för att forsla fram grödan med.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274