19281121 - Från landsbygden. Levede.

Från landsbygden.

LEVEDE, 19 nov.
Distriktsmöte med Fandhems distrikt av G. M. F. hölls i går i missionshuset under god tillslutning av deltagare från anslutna församlingar. Efter gemensam sång inleddes mötet av pastor J. Reinhagen med bibelläsning och bön, varefter pastor Themnér från Klintehamn talade i anslutning till dagens text ur Joh. 6. Pastor Reinhagen talade därpå med Fill. 1: 21 som text. Till den goda stämning, som under mötet var rådande lämnade distriktets sångkör ett värdefullt bidrag genom riklig och vackert utförd sång.
Mötet avslöts med några varmhjärtade minnesord av distriktets ordf, hemmansäg. Alb. Johansson Linde, samt en unisont sjungen sångvers, varpå alla närvarande bjödos på kaffe, vilket intogs under gemytlig stämning, samt samtal om vissa verksamhetsfrågor.Gotlands Allehanda
Onsdagen 21 november 1928
Nr 274